Siirry sisältöön

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. 10-20%:lla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Eli miljoonalla suomalaisella. Tähän lukuun lasketaan mukaan kaikenlaiset oppimisvaikeudet, lievemmät ja vaikeammat.

Arviot lukivaikeuksisten määrästä taas vaihtelevat 6-10% välillä. Puhtaasti matemaattisen hahmottamisen vaikeutta ilman lukivaikeutta taas on n. 2-3% väestöstä

Oppimisvaikeus voi tulla esille:

 • Lukemisessa
 • Kirjoittamisessa
 • Luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa: henkilö saattaa lukea teknisesti nopeasti, mutta ”mitään ei jää päähän”
 • Matematiikassa
 • Vieraissa kielissä
 • Avaruudellisessa hahmottamisessa
 • Suuntien hahmottamisessa (oikea-vasen, itä-länsi)
 • Ajan hahmottamisessa
 • Motoriikassa Keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa

Miten lukivaikeus näkyy?

Lukeminen, luetun ymmärtäminen ja äänteet

 • Lukeminen hidasta
 • Ääneen lukeminen on ikävää
 • Lukiessa rivit ”hyppivät silmissä”
 • Luetusta  ”ei jää mitään päähän”
 • Kirjaimet sekoittuvat

Kirjoittaminen

 • Kirjoitusvirheet yleisiä
 • Tekstin tuottaminen työlästä ja/tai hidasta
 • Kirjaimet sekoittuvat, niitä puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa, esim. b ja d, p ja b, k vai kk

Matematiikka ja numerot

 • Matematiikka on hankalaa
 • Numerot vaihtavat paikkaa: 59 vai 95
 • Kertotaulu ei välttämättä automatisoidu, silti osaa laskea
 • Numerosarjat hankalia

Kielet

Vieraat kielet vaikeita: ”ei kielipäätä”.

Ulkoaopeteltavat asiat

 • Ulkoaopeteltavat asiat hankalia
 • Aakkosjärjestyksen muistaminen hankalaa

Suunnat, aika

 • Oikea/vasen ja itä/länsi sekoittuvat
 • Karttaa vaikea käyttää
 • Vaikeutta pysyä aikatauluissa
 • Vaikeutta oppia kellonaikoja

Keskittyminen

 • Keskittyminen häiriintyy helposti
 • Hitaus tai hätäisyys

Motoriikka

 • Lukivaikeuteen voi liittyä motorista kömpelyyttä
Tässä on kuva vuorista.