Siirry sisältöön


ALLVAR-palkinto 2019 – EEVA SIIRALA

Erilaisten oppijoiden liitto on myöntänyt ALLVAR-palkinnon 2019 vastaava toimittaja, lukijärjestöaktiivi Eeva Siiralalle. Palkinto myönnettiin kansainvälisellä dysleksiaviikolla 7.10 Erilaisten oppijoiden liiton ALLVAR-seminaarissa Helsingissä.

Vuoden 2019 ALLVAR-palkinnon saaja Eeva Siirala, palkinto, kukat
ALLVAR-palkinto 2019 – Eeva Siirala

Eeva Siiralan aktiivinen toiminta erilaisten oppijoiden hyväksi alkoi 1990-luvun alussa, kun hän toimi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön kansainvälisenä sihteerinä. Työssään hän tutustui muiden maiden aikuiskasvatusjärjestöjen toimintaan, johon kuului myös luku- ja kirjoitusvaikeuksisten ongelmiin vastaaminen.

Eeva oli mukana perustamassa myös lukijärjestöjä: vuonna 1994 perustettiin HERO (Helsingin seudun erilaiset oppijat ry) ja vuonna 2001 valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto. Järjestöjen hallituksissa hän toimi erilaisissa tehtävissä – varapuheenjohtajana, sihteerinä, hankekoordinaattorina – Erilaisten oppijoiden liitossa vuoteen 2016 ja HERO:ssa vuoteen 2017. Vapaaehtoistoimijana ja luottamushenkilönä hän kehitti aktiivisesti ja asiantuntemuksella järjestöjen toimintaa. Hänen osaamisestaan, kielitaidostaan ja kokemuksestaan oli korvaamatonta apua myös kansainvälisten hankkeiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Erilaisten oppijoiden edunvalvojana, tukijana ja järjestöaktiivina Eeva Siirala on merkittävästi edistänyt oppimisvaikeuksia koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä sekä erilaisten oppijoiden huomioon ottamista yhteiskunnassamme.

Nimensä palkinto on saanut tunnetun lukivaikeuksisen, arkkitehti Alvar Aallon, mukaan. Toinen l-kirjain puolestaan tulee ruotsin kielen sanasta allvar, vakavasti otettava.

ALLVAR-palkinnon saaneet aikaisemmin:
pääjohtajat Vappu Taipale ja Jukka Sarjala, lehtori Raija Syvälahti, lukitulkki Sisko Savolainen, professori Riitta Hari, rehtori Martti Antola, psykologi Mervi Muotka, psykiatri Ilkka Taipale, aikuisopiskelijat Heli Kosonen ja Markku Mäkinen, lukijärjestöaktiivi Carina Sivén, sanasokea runoilija Arja Tiainen, ylilääkäri Pirjo Anttila, kieltenopettaja Kari Moilanen, neuropsykologi Seija Haapasalo, erityisopettaja Anna-Maija Hintikka, professori Heikki Lyytinen, kokemusasiantuntija Leila Pirskanen, erityispedagogiikan professori Jarkko Hautamäki, lukijärjestöaktiivi Annamaria Saaristo, erityisopettaja Irma Kärkkäinen, matematiikan erityisopettaja Hannele Ikäheimo ja erityispedagogiikan professori Leena Holopainen.

Lisätietoa kansainvälisestä dysleksiaviikosta ja päivästä European Dyslexia Association nettisivuilta. #EDAdyslexiaday