Siirry sisältöön

Lukivaikeus työelämässä  

Työelämän jatkuva muutos ja tarve uudistua ja oppia uutta sekä digitalisaation lisääntyminen luo sekä työntekijöille että työnantajille haasteita.

Monella työntekijällä voi olla työssään hankaluuksia kirjoittamisessa, lukemisessa, matematiikassa, hahmottamisessa tai tietotekniikan käytössä. Myös digitalisaatio lisää työntekijöiden osaamisvaatimuksia.

Työntekijän lukivaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan ja aiheuttaa työntekijässä työn välttelyä, turhautumista ja ylikuormittumista. Siten se voi myös lisätä sairaspoissaoloja, aiheuttaa työpaikkakiusaamista ja lisätä syrjäytymisriskiä työelämästä. 

Lukivaikeus on arviolta jopa 5-10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   


Virheet vähenevät, itseluottamus kasvaa

Työnantajan ja työntekijän rohkeutta lukivaikeuden puheeksi ottamiseen voi vahvistaa. 
Työohjeita voidaan selkeyttää esimerkiksi kuvien, videoiden, animaatioiden tai sanelun avulla. Saatavilla on myös erilaisia digitaalisia ohjelmia ja sovelluksia, jotka helpottavat työssä suoriutumista. 

Kun työntekijän lukivaikeus on tunnistettu ja hän saa siihen tukea, työn sujuminen vahvistuu ja virheet vähenevät.  Samalla työntekijän itseluottamus ja motivaatio lisääntyvät.   

Jokaisen työntekijän tulee päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma osaaminen ja ideat työn kehittämiseen lukivaikeudesta huolimatta. Myös työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, työssä jaksamisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä.  

Työ sujuvaksi! 

Työn muutoksessa oppimisen haasteet kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi!
Se lisää osaamisen hyödyntämistä, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Tarjolla on jo monia työkaluja ja sovelluksia, jotka helpottavat työntekoa eri aloilla ja työtehtävissä.

Työ sujuvaksi!  -sivustolle tuotettu sisältö antaa tietoa ja ja työkaluja perustaitojen turvaamiseen työelämässä ja tukee työntekijöiden oikeutta selviytyä työn muutoksessa.