Siirry sisältöön

Lukivaikeus ja työhyvinvointi 

Työelämän jatkuva muutos ja tarve uudistua ja oppia uutta sekä digitalisaation lisääntyminen luo sekä työntekijöille että työnantajille haasteita.

Monella työntekijällä voi olla työssään hankaluuksia kirjoittamisessa, lukemisessa, matematiikassa, hahmottamisessa tai tietotekniikan käytössä. Myös digitalisaatio lisää työntekijöiden osaamisvaatimuksia.

Työntekijän lukivaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan ja aiheuttaa työntekijässä työn välttelyä, turhautumista ja ylikuormittumista. Siten se voi myös lisätä sairaspoissaoloja, aiheuttaa työpaikkakiusaamista ja lisätä syrjäytymisriskiä työelämästä. 

Lukivaikeus on arviolta jopa 5-10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   


Virheet vähenevät, itseluottamus kasvaa

Työnantajan ja työntekijän rohkeutta lukivaikeuden puheeksi ottamiseen voi vahvistaa. 
Työohjeita voidaan selkeyttää esimerkiksi kuvien, videoiden, animaatioiden tai sanelun avulla. Saatavilla on myös erilaisia digitaalisia ohjelmia ja sovelluksia, jotka helpottavat työssä suoriutumista. 

Kun työntekijän lukivaikeus on tunnistettu ja hän saa siihen tukea, työn sujuminen vahvistuu ja virheet vähenevät.  Samalla työntekijän itseluottamus ja motivaatio lisääntyvät.   

Jokaisen työntekijän tulee päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma osaaminen ja ideat työn kehittämiseen lukivaikeudesta huolimatta. Myös työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, työssä jaksamisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä.  

Kokemusasiantuntijatoiminta

Erilaisten oppijoiden liitto tekee työtä tasavertaisen osallistumisen puolesta. Liitto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yksi erilaisten oppijoiden hyvinvointia edistävä toiminta on liiton kokemusasiantuntijatoiminta ja kokemusasiantuntijoiden koulutus.

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa erilainen oppija saa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa elämänkaarta erilaisena oppijana, ihmisenä muuttuvissa ympäristöissä kuten työelämässä. Koulutuksen kautta avautuu mahdollisuus kuulua kokemustoimintayhteisöön, joka rakentaa yhdessä erilaisia keinoja osallistua vaikuttamaan erilaisia oppijoita koskettaviin ilmiöihin.

Kokemustoiminta – Erilaisten oppijoiden liitto ry (eoliitto.fi)

Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone on yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö. Oppimisen olohuoneesta aikuinen saa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea omien perustaitojensa kehittämiseksi. Tukea saa lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja digitaitoihin omien tarpeiden mukaan. Asiakastoimintaa on käynnistymässä vähitellen useammille paikkakunnille vuonna 2021.

Tällä hetkellä Oppimisen olohuone toimintaa löydät osana Elinikäisen oppimisen keskus -hanketta Joensuussa ja Seinäjoen pääkirjastolta Tuuppari-toimintana. Lisäksi keväällä 2021käynnistynyt Oppimisen olohuone -KUOPIO on osana työllisyyden palvelutorin/Navigaattorin toimintaa. Toiminta on asiakkaille maksutonta. Oppimisen olohuone -tukea aikuisten perustaitoihin (eoliitto.fi)

Työ sujuvaksi! 

Työn muutoksessa oppimisen haasteet kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi!
Se lisää osaamisen hyödyntämistä, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Tarjolla on jo monia työkaluja ja sovelluksia, jotka helpottavat työntekoa eri aloilla ja työtehtävissä.

Työ sujuvaksi!  -sivustolle tuotettu sisältö antaa tietoa ja ja työkaluja perustaitojen turvaamiseen työelämässä ja tukee työntekijöiden oikeutta selviytyä työn muutoksessa.