Siirry sisältöön

ALLVAR-webinaarin tallenteita 2021

Puheenvuoro, Paula Risikko, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmän toinen puheenjohtaja

Kansanedustaja Paula Risikko tähdentää puheenvuorossaan, että kaikilla, aina erilaisesta oppijasta päättäjiin saakka, pitäisi olla tietoa mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten niitä kokevaa henkilöä voidaan tukea. Syksyn 2021 aikana käsittelyssä olleesta koultuspoliittisesta selonteosta puuttuu erilaisten oppijoiden tuki, jonka sivistysvaliokunta pyrkii saamaan siihen mukaan.

Toiseksi kansanedustaja Risikko pitää tärkeänä, että koko koulupolun ajan on asiantuntevaa tukea saatavilla varhaiskasvatuksesta korkekouluopintoihin, työelämään ja täydennyskoulutukseen saakka. Hän korostaa, jos opetushenkilöstöllä on puutteita, miten oppimisvaikeuksia kokevia oppilaita ja opiskelijoita kohdataan ja tuetaan on heillä oltava mahdollisuus hankkia osaamista täydennyskoulutuksilla.

Lisäksi kansanedustaja Risikko painottaa, että oppimisen tuen välineitä ja ohjauspalveluita pitäisi olla helposti saatavilla. Myös opetushenkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta tukipalveluista ja niiden saatavuudesta, jotta he voivat ohjata tarvittaessa vanhempia. Oppimisvaikeuksien osalta tarvitaan moniammatillista yhteistyötä erityisosaamista- ja perusosaamista ja avun pitää olla saatavilla lähellä, lähiyhteisöissä, ei painotettuna suuriin keskuksiin.

Tutkimuksen näkökulma, Seija Moilanen, asiantuntija, TTK – Työhyvinvoinnin rakennuspuita – tutkimuksen kertomaa 1. osa

Seija Moilanen käsittelee puheenvuorossaan työhyvinvointia ja miten oppimisvaikeudet vaikuttavat siihen.

Tutkimuksen näkökulma, Seija Moilanen, asiantuntija, TTK – Työhyvinvoinnin rakennuspuita – tutkimuksen kertomaa 2.osa

Seija Moilanen käsittelee puheenvuorossaan työhyvinvointia ja miten työhyvinvointiin vaikuttaa esihenkilöiden osaaminen. Lisäksi hän esittelee kourmitusvaa´an ja miten sen avulla voi käsitellä omaa työssä jaksamista.

ALLWAR-webinaarin 2021 paneelikeskustelu:

  • Millaisia ovat lukivaikeuden vaikutukset työhyvinvointiin?
  • Miten lukivaikeus otetaan työhyvinvoinnin näkökulmasta huomioon?
  • Millaista muutosta työpaikoilla tarvitaan?

Paneelikeskustelijat:

Saana Alanko, kokemusasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto  

Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK

Mika-Jussi Mononen, henkilöstöjohtaja, PKO

Mika Sihvonen, FL, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

ALLWAR-webinaarin 2021 paneelikeskustelu: panelistien esittely

ALLWAR-webinaarin 2021 paneelikeskustelu: Millaisia ovat lukivaikeuden vaikutukset työhyvinvointiin?

ALLWAR-webinaarin 2021 paneelikeskustelu: Miten lukivaikeus otetaan työhyvinvoinnin näkökulmasta huomioon?

ALLWAR-webinaarin 2021 paneelikeskustelu: Millaista muutosta työpaikoilla tarvitaan?

Erilaisten oppijoiden liitto ry kaksikymmentä vuotta

VIDEOITA ja artikkeleita työelämästä oppimisvaikeuden kanssa 2020.

1. Lue ja katso kokemusasiantuntija Saana Alankon ja erityisasiantuntija Riikka Marttisen haastattelu YLE:llä

Tunnistamaton lukivaikeus voi aiheuttaa ongelmia työelämässä – Saana Alanko sai diagnoosin aikuisena: ”Isoin juttu on häpeä ja ulkopuolisuuden tunne”

2. VIDEO – Miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät työelämässä?