Siirry sisältöön

Vuoden 2022 tapahtumat ja muutokset

Vuoden 2022 tapahtumia järjestettäessä olemme jälleen odottavalla kannalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tapahtumia myös yleisöt ja osallistujat ovat odottavalla kannalla: ihmiset eivät välttämättä ole liikkeellä tapahtumissa ja harrastusryhmissä tavalliseen tapaan.

Siksi kannustaisimme liitossa kovasti jäsenjärjestöjäkin suunnittelemaan tapahtumansa ja ryhmänsä edelleen alueelliset COVID -19 suositukset huomioiden joko vaihtoehtoisesti tai kokonaan verkkoon. Tähän saa meiltä kaiken avun ja tuen! Jos olette järjestämässä vaikkapa tapahtumaa paikallisen kansalaisopiston kanssa, tarjotkaa heille mahdollisuus tuottaa oma osuutenne/liiton osuus webinaarina.

Liiton kevään 2021 kokemus on ollut, että verkko-opetuksen ja online-tapahtumien ääreen on löytänyt moni erilainen oppija. Kasvanut verkkotarjonta on ollut siis heidänkin etunsa. Samalla hyvinkin paikallinen toimija voi tavoittaa yleisöä ympäri maan.


Koulutukset jäsenyhdistyksille

Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen koulutuksia yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.


Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutus jäsenyhdistyksille

Toteutus 1 alkaa 2.5.2022

Toteutus 2 alkaa 12.9.2022

Yhdistysviestijä-verkkokoulutus jäsenyhdistyksille

Alkaa 14.3.2022


Jäsenyhdistyksien hyödyt Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyydestä

Jäsenyydellä jäsenyhdistykset tukevat Liiton vaikuttamistyötä, mistä hyötyvät jäsenyhdistysten omat kohderyhmät. 

Jäsenyhdistykset saavat tukea ja neuvontaa toimintaansa muun muassa

  • Mahdollisuus hakea ja saada Opintokeskus Siviksen tukea koulutusten järjestämiseen 
  • Mahdollisuus hakea ja saada STEA:n Liitolle myöntämää jäsenjärjestöavustusta (koskee vapaaehtoisvoimin toimivia jäsenyhdistyksiä)

Lisäksi jäsenyhdistyksillä on Liiton toiminnan avulla mahdollisuus: 

  • osallistua yhteiseen toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä valtakunnalliseen vaikuttamiseen 
  • saada Liiton kouluttamia vertaisohjaajia omaan toimintaan 
  • saada lisää jäseniä (valtakunnallinen jäsenhankintakampanja 2021) 
  • osallistua yhteistyökumppanina Liiton hankkeisiin