Siirry sisältöön

Maaliskuu 2021: Toiminta alkoi Kuopiossa ja verkostokahvit ovat olleet tervetulleita!

Oppimisen olohuone toiminta käynnistyi osana Kuopion työllisyyspalveluita 1.3.2021. Toiminnassa on kyse vuoden loppuun asti kestävästä pilotoinnista, jolla etsitään ratkaisuja mm. työllistymiseen ja opintojen edistämiseen mallin avulla. Kuopion työllisyyspalvelut hankkivat palvelun suoraan Erilaisten oppijoiden liitolta, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös liiton toiminnalle jatkossa.

Oppimisen olohuone verkoston kokoontumiset Teamsissä on koettu tarpeelliseksi ja toimintaa kannattelevaksi voimaksi. Kuitenkin monella eri paikkakunnalla ja toimijalla on mielessä Oppimisen olohuoneen kaltaisen toiminnan edistäminen ja kehittäminen. Verkoston tarkoituksena onkin koota yhteen aiheesta kiinnostuneet ja saada toimintaa jurrutettua myös joukkovoiman avulla.

Seuravat verkostokahvit ovat ti 13.4. klo 13.30-14.30. Mukaan Oppimisen olohuone verkostoon pääset täyttämällä tiedot -> liittymislomake Oppimisen olohuoneen-verkostoon.

Oppimisen olohuone -hanke on mukana tukemassa ja mentoroimassa Kuopion aluetoiminnan käynnistymistä.

Tammikuu 2021: Oppimisen olohuone -hanke sai jatkoaikaa 31.4.2021 saakka

Oppimisen olohuone hanke sai jatkoaikaa toiminnan juurruttamiselle ja valtakunnallisen Oppimisen olohuone -verkoston käynnistämiselle 4kk yhdellä osa-aikaisella työntekijällä. Hankkeessa työskentelyä jatkaa Joensuun päässä hääräävä kouluttaja Sari Haapala.

Oppimisen olohuoneen verkoston tarkoituksena luoda valtakunnallinen Oppimisen olohuone toimijoiden verkosto, joka jatkaa aikuisille sopivan tuen kehittämistä. Verkostossa jaetaan materiaaleja, ideoita, kokemuksia ja käytännön vinkkejä toimintaan. Verkosto pyrkii myös vaikuttamaan Oppimisen olohuone toiminnan levittämiseen. Kaikki halukkaat voivat liittyä mukaan verkostoon tämän liittymislomake Oppimisen olohuone -verkostoon kautta. Verkoston toimintaympäristönä toimii TEAMS.

Lokakuu 2020: Alueellisten oppimisen olohuoneiden mentorointi jatkuu edelleen 

Alueille käynnistyvien Oppimisen olohuoneiden mentoroinnit ovat alkaneet koulutusten ohessa. On ollut suuri ilo huomata, miten kiinnostuneita yhteistyökumppanit ovat olleet Oppimisen olohuone -mallista ja miten moninaisesti sitä on eri puolilla maata lähdetty suunnittelemaan ja soveltamaan sekä uudeksi toiminnaksi että täydentämään jo olemassa olevia palveluita. Oppimisen olohuone -hanke tarjoaa alueille mentorointia aina 11.12.2020 saakka. Tämän jälkeen hankkeessa keskitytään suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa. Toivottavasti yhteistyö jatkuu, vaikka syksyn antoisa koulutusjakso päättyykin. 

Elokuu 2020: Oppimisen olohuone siirsi koulutukset verkkoon 

Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuone -hanke (ESR) oli uuden edessä, kun syksyn koulutuskausi avautui. Oppimisen olohuone -mallin juurruttamiseen ja levittämiseen keskittyvän hankkeen tarkoitus oli tarjota eri puolilla Suomea koulutusjaksoja, joissa opetuksen ja neuvonnan ammattilaisia perehdytetään aikuisille kehitettyyn yksilölliseen ohjaus- ja oppimisympäristöön. Koronapandemia asetti hanketiimin saman haasteen eteen kuin kaikki muutkin: Miten toteuttaa lähitapahtuma verkossa? 

Oppimisen olohuone -koulutukset oli suunniteltu toteutettavaksi tiimiopettajuudella. Koulutusta oli myös tarkoitus rytmittää päivien aikana osallistavilla tavoilla. 

Ensimmäiseksi piti päättää, mitä ohjelmaa käytämme etäkoulutusten toteuttamisessa. Päädyimme Teamsiin, koska se on kokousohjelma, jota käytetään monilla työpaikoilla. Halusimme kokeilla, miten sen saa taipumaan toimintaan, jota ohjelman valmiit tekniset ratkaisut eivät vielä suoraan tue. 

Pian huomasimme, että pienryhmätyöskentelyn onnistumiseksi koulutustiimin on oltava samassa lähetyspaikassa, jotta koulutuksesta saadaan sujuva ja kouluttajien keskinäinen kommunikointi on mahdollisimman helppoa ryhmätyöskentelyjen aikana. Erillisistä omista lähetyspisteistä toteutetuissa verkkokoulutuksissa dialogimuotoinen luentotilanne oli kankea, koska puhujien keskinäinen rytmitys toimi laitteiston eikä kouluttajien ehdoilla. Laitteet ja ohjelmistot kehittyvät, ja Oppimisen olohuone -koulutusten pohjalta olemme oppineet yhdessä osallistujien kanssa, että ratkaisuja löytyy, kun rohkeasti uskaltaa kokeilla.