OH -toiminnan periaatteet – Erilaisten oppijoiden liitto ry Siirry sisältöön

Oppimisen olohuone -toiminnan lähtökohtia

  • Helppo tulla
  • Henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa
  • Hyviä oppimisen kokemuksia

Käytännön toiminta perustuu konkreettiselle tekemiselle, hyvien oppimiskokemuksien lisäämiselle, oppimisen yksilöllisyyden kunnioittamiselle ja kokemukselliselle oppimiselle!

Asiakkaan kohtaaminen perustuu avoimeen, tasaveroiseen ja kunnioittavaan sekä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Vuorovaikutusta ja ohjausta toteutetaan dialogisin ottein!

Oppimisen olohuone on toimintamalli, joka mukautuu alueiden erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. Toiminnan järjestämisessä tulee huomioida alueiden kulttuuriset erot, työllisyys- ja koulutusmahdollisuudet sekä taustaorganisaation asemoituminen palvelujärjestelmiin. 

Tärkeää on ollut palvelun helppo saavutettavuus ja toimiminen neutraalina tukena.

Oppimisen olohuoneen asiakkailta

Oppimisen olohuone toiminnan lähtökohtia -powerpoint esitys on osa Oppimisen olohuone -hankkeen koulutussarjaa ja ollut puheen tukena. Voit ladata ja tutustua esitykseen alla olevasta linkistä.