Siirry sisältöön

OPPIMISEN OLOHUONE -koulutus 2020

Mitä: Koulutus perehdyttää osallistujat Taitotuunaajat-ESR-hankkeessa (2016-2019) kehitetyn Oppimisen olohuone -toiminnan periaatteisiin ja antaa välineitä toteuttaa toimintaa omassa organisaatiossa. Oppimisen olohuone on matalan kynnyksen yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö, josta aikuinen voi saada henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa tukea oppimiseen ja perustaitojen kehittämiseen.

Kenelle: Ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka haluavat syventää osaamistaan aikuisten erilaisten oppijoiden kohtaamisessa, oppimisen tukemisessa ja ovat kiinnostuneita Oppimisen olohuone -mallista. Koulutus sopii esim. kirjastojen, järjestöjen ja oppilaitosten henkilöstölle.

HUOM! Koulutukset järjestetään pääosin aiemmista tiedoista poiketen etäkoulutuksina.

Hinta: Koulutus maksuton. Tilauskoulutuksissa organisaatiolle voi aiheutua kustannuksia kouluttajien matka/yöpymiskustannuksista.

Toteutus: Osallistua voi joko yhteen tai useampaan koulutusosioon. Koko koulutusosiosta sinun on mahdollisuus saada 3 op:n laajuinen digitaalinen osaamismerkki. Myös 0,5-1 päivän tilauskoulutuspaketit ovat mahdollisia, milloin kuitenkin toivotaan, että joku organisaatiostasi osallistuu koko Oppimisen olohuone -koulutuskokonaisuuteen. 

Kysy lisää ja syksyn koulutuskokonaisuuksiin ennakkoilmoittautuminen Oppimisen olohuone kouluttaja Sari Haapalalle: sari.haapala@eoliitto.fi

Lisätietoja antavat Oppimisen olohuoneen tiimi:

Projektipäällikkö Heli Turja
heli.turja@eoliitto.fi, 050 4534299

Kouluttaja Sari Haapala
sari.haapala@eoliitto.fi, 044 2820028

Kouluttaja Pasi Sarsama
pasi.sarsama@eoliitto.fi, 050 371 2586

KOULUTUSOSIOT A-C

A: Oppimisen olohuone toiminnan – periaatteet 

Tavoitteena on perehdyttää osallistuja Taitotuunaajat ESR-hankkeessa (2016-2019) kehitettyyn yksilölliseen ohjaus- ja oppimisympäristöön, joka tukee aikuisia perustaitojen kehittämisessä. 

Sisältö tutustuttaa Oppimisen olohuoneen toimintamalliin ja siihen, miten se tukee aikuisten perustaitoja lukemisessa, kirjoittamisessa, laskemisessa ja digitaidoissa. Lisäksi tarkastellaan aikuisten oppimisvaikeuksia ja syvennytään erilaisen oppijan kohtaamiseen.

Ajankohta tiistai 15.9.2020
Paikka Vuorikatu 16 A 1, 00100 Helsinki (Erilaisten oppijoiden liiton toimitiloissa)

B: Oppimisen tuen välineet ja erilaiset oppimisen menetelmät 

Tavoitteena on lisätä osallistujan tietoa ja kokemusta erilaisista oppimisen tuen keinoista ja välineistä. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisia oppimisen menetelmiä käytännössä ja miettiä niiden sovellettavuutta omassa työssä.

Sisältö koostuu käytännön harjoittelusta ja oppimisen tuen välineiden soveltamisesta. 
Osiossa perehdytään siihen, miten aikuisia tuetaan oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä, 
kuten opiskelustrategioissa, lukemisen tekniikoissa, ajanhallinnassa sekä muissa perustaidoissa.

Ajankohta torstai1.10.2020
Paikka Vuorikatu 16 A 1, 00100 Helsinki (Erilaisten oppijoiden liiton toimitiloissa)

C: Oppimisen olohuoneen perustamisen lähtökohdat

Tavoitteena on tukea osallistujaa Oppimisen olohuone toiminnan käynnistämisessä omassa organisaatiossa tai muuten omalle alueelle. 

Sisältö liittyy alueellisen Oppimisen olohuone tyyppisen toiminnan ideointiin, suunnitteluun
ja verkoston selvittämiseen. Kartoitetaan yhdessä, millaisia mahdollisuuksia toiminnan
rahoittamiseksi on ja millaisia resursseja se vaatii.  

Ajankohta syyskuusta alkaen henkilökohtainen mentorointi. Ryhmämentorointi tiistaina 3.11.2020
Paikka: Vuorikatu 16 A 1, 00100 Helsinki (Erilaisten oppijoiden liiton toimitiloissa)

Lue koko koulutuksen sisältö tästä linkistä.