Siirry sisältöön

Marraskuu ja joulukuu 2022: Sotkamon oppimisen olohuoneen koulutuksia

Sotkamon Oppimisen olohuone järjestää maksuttomia koulutuksia erilaisille oppijoille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Kuinka tuen erilaista oppijaa -koulutus

Tämä koulutus on kaksi osainen, joka alkaa ensin ammattilaisille kohdistetulla osuudella ja jatkuu sekä erilaisille oppijoille että heidän läheisilleen sopivalla osuudella.

HUOM! Ammattilaisille suunnattu osuus alkaa klo 12.00.
Kaikille soveltuva osuus jatkuu klo 12.30.

Pääsykokeisiin valmistautuville aikuisille suunnattu koulutus on torstaina 8.12.

Kaikki Sotkamon Oppimisen olohuoneen koulutukset pidetään lähitapahtumina Sotkamon kunnan virastotalolla, Markkinatie 1.

Koulutukset ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Lokakuu 2022: Uusia Oppimisen olohuoneita avautuu syksyn aikana

Oppimisen olohuoneista saavat aikuiset syksyllä tukea Sotkamossa, Hyvinkäällä, Kirkkonummella ja Helsingissä. Myös aiemmin avautuneet Oppimisen olohuoneet Kuopiossa, Seinäjoella ja osana Joensuun seudun erilaisten oppijoiden toimintaa jatkavat toimintaansa.

Sotkamossa pilotoidaan Opetushallituksen rahoituksella oppimisen olohuonetta. Oppimisen olohuone on avoinna Sotkamon Toimintakeskuksella koko syksyn ajan aina parittomina viikkoina. Käytännön toteuttajina ovat yhteistyössä Sotkamon kunta ja Sotkamon kansalaisopisto Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Sotkamolaisille työikäisille aikuisille tarjotaan tukea perustaitojen oppimiseen. Perustaitoja vahvistamalla tuetaan työelämään kiinnittymistä tai opiskeluissa pärjäämistä. Oppimisen olohuoneen kautta aikuisilla on myös mahdollisuus lukitestiin.

Kuva: Sotkamon kunnan verkkosivut

Sotkamon avoin Oppimisen olohuone on avoin parittomien viikkojen torstai-iltapäivisin klo 13-17, Toimintakeskuksessa Ratatie 8A.

Oppimisvalmentaja Satu Niiranen: satu.niiranen(@)lukijose.fi, puh. 045 7884 5274.

Toiminta on maksutonta.

Tutustu Sotkamon Oppimisen olohuoneeseen Ylen Kajaanin toimituksen jutussa

Sotkamossa tarjotaan tukea aikuisille perustaitojen oppimiseen oppimisen olohuoneessa

Sotkamo-lehti:

Oppimisvaikeudet eivät jää vain koulunpenkille – Sotkamossa on tänä syksynä tarjolla tukea aikuisille

Taitotalo on kehittänyt Oppimisen olohuonetta osaksi oppilaitoksen tukea opiskelijoille

Taitotalo on ollut aktiivisesti mukana Oppimisen olohuoneen yksilöllisen oppimisympäristön ESR -hankkeiden piloteissa. Hankkeiden päätyttyä Oppimisen olohuoneen toimintamallia on ovat opinto-ohjaajat muokanneet osaksi Taitotalon opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa.

Lisätietoja: Susanna Valkeapää, opinto-ohjaaja

Nurmijärven Klubitalo toteuttaa Oppimisen olohuoneita yhteistyössä Hyvinkään ja Kirkkonummen kirjastojen kanssa

Hyvinkään ja Nurmijärven kirjastoissa saavat työikäiset aikuiset apua ja rohkaisua Oppimisen olohuoneen yksilöllisessä ohjaus- ja oppimisympäristössä, jos heillä on vaikeuksia oppimisessa ja uuden omaksumisessa.

Työelämässä pärjääminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden sisäistämistä. Neuvoja ovat antamassa oppimisen asiantuntijat kognitiivis-behavioristinen asiantuntija Lina Galrito-Leinonen ja neuropsykiatrinen valmentaja Anu Koskela Nurmijärven Klubitalolta.

Oppimisen olohuone on avoinna maanantaisin klo 14–16. Hyvinkään kirjastossa ollaan parittomina viikkoina ja Nurmijärven kirjastossa parillisina viikkoina.

Toiminta on maksutonta.

Lue lisää Nurmijärven Klubitalon Oppimisen olohuoneesta Aamupostin Mia Lagströmin jutusta:

Tuottaako oppiminen vaikeuksia? – Apua saa nyt Hyvinkään kirjastosta

Huhtikuu 2021: Oppimisen olohuone ESR-hanke päättyy, silti kysyntää ja kiinnostusta riittää

Oppimisen olohuone -hanke on kehittänyt toimintamalliin perehtymiseksi koulutuskokonaisuuden ja siihen liittyvät digitaaliset osaamismerkit. Hankkeen aikana kohdattiin ja koulutettiin noin 150 aiheesta kiinnostunutta ammattilaista, järjestettiin noin 30 webinaaria ja koulutusta sekä tarjottiin mentorointia toimintaa käynnistäville tahoille. Hankkeen toiminnan seurauksena useat uudet tahot ovat lähteneet versioimaan Oppimisen olohuoneen tyyppistä palvelua, ja mm. Kuopiossa käynnistyi oma pilotointi aikuisten perustaitojen tukemiseksi.

Hankeaika on vahvistanut käsitystä siitä, että on olemassa suuri joukko aikuisia, joiden oppimiseen ja perustaitoihin liittyvät tuen tarpeet jäävät usein tunnistamatta etenkin silloin, kun aikuisella on riittävän hyvät kompensaatiokeinot, tarpeeksi sinnikkyyttä tai motivaatiota peitellä vaikeuksiaan. Tuen pyytäminen ja saaminen omiin perustaitoihin koetaankin joskus jopa nolona ja hävettävänä, koska harjoiteltavia taitoja pidetään yhteiskunnassamme itsesäänselvyyksinä.

Miksi emme tarjoaisi tukea sähköpostin liitetiedoston lisäämiseen, luetun ymmärtämiseen, asiaviestin kirjoittamiseen, prosenttilaskuihin tai omien vahvuuksien tunnistamiseen sitä tarvitsevalle? Ilman Oppimisen olohuoneen kaltaisia palveluja aikuisilla ei ole tarjolla tukea itsestään selvinä pidettyihin asioihin ilman tyhmäksi leimaantumisen pelkoa.

Oppimisen olohuone palvelun tarve ja vaikuttavuus on tunnistettu

Oppimisen olohuone palvelun tarve ja sen vaikuttavuus tunnistetaan koko ajan enemmän ja enemmän, mikä lisää kiinnostusta kehittää ja perustaa Oppimisen olohuoneita osaksi eri palvelukokonaisuuksia. Oppimisen olohuoneiden käynnistäminen vaatii kuitenkin mallin alueellistamista eli kehittämistä parhaiten vastaamaan alueen tarpeisiin sekä käytännön toimintatapojen ja menetelmien haltuun ottamista. Tätä varten tarvitaan Erilaisten oppijoiden liitolle ESR-hankkeiden kautta tulleiden kokemusten siirtämistä ja toimijoiden tiivistä mentorointia.

Mentorointi ja uusien palvelujen käynnistäminen ovat Oppimisen olohuone -hankkeen päättymisen jälkeen kuitenkin vaarassa loppua, sillä rahoitusta palveluiden kehittämiselle ja koordinoimiselle ei tällä hetkellä ole. Toiminnalle saa kuitenkin vertaistukea valtakunnallinen Oppimisen olohuone toimijoiden verkostosta. Erilaisten oppijoiden liitto ottaa edelleen vastuun aikuisten perustaitoja ja oppimisvalmiuksia tukevien palveluiden kehittämisestä sekä haemme rahoitusratkaisuja aktiivisesti tilanteen ratkaisemiseksi. Voit olla jatkossakin yhteydessä Sariin, Heliin tai Pasiin. (etunimi.sukunimi(at)eoliitto.fi)

         

Nummella puiden suojassa mökki. Mökkiin johtava tie on yksi viiden tienristeyksestä lähtevä polku. Kuva symboloi Oppimisen olohuonetta turvallisena kohtaamispaikkana.
Oppimisen olohuone tiimi: Pasi Sarsama, Sari Haapala ja Heli Turja Oppimisen olohuone koulutushybridistudion portailla Imatralla marraskuussa 2020.

Maaliskuu 2021: Toiminta alkoi Kuopiossa ja verkostokahvit ovat olleet tervetulleita!

Oppimisen olohuone toiminta käynnistyi osana Kuopion työllisyyspalveluita 1.3.2021. Toiminnassa on kyse vuoden loppuun asti kestävästä pilotoinnista, jolla etsitään ratkaisuja mm. työllistymiseen ja opintojen edistämiseen mallin avulla. Kuopion työllisyyspalvelut hankkivat palvelun suoraan Erilaisten oppijoiden liitolta, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös liiton toiminnalle jatkossa.

Oppimisen olohuone verkoston kokoontumiset Teamsissä on koettu tarpeelliseksi ja toimintaa kannattelevaksi voimaksi. Kuitenkin monella eri paikkakunnalla ja toimijalla on mielessä Oppimisen olohuoneen kaltaisen toiminnan edistäminen ja kehittäminen. Verkoston tarkoituksena onkin koota yhteen aiheesta kiinnostuneet ja saada toimintaa jurrutettua myös joukkovoiman avulla.

Verkostokahvit ovat pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina klo 13.30-14.30. Mukaan Oppimisen olohuone verkostoon pääset täyttämällä tiedot -> liittymislomake Oppimisen olohuoneen-verkostoon.

Oppimisen olohuone -hanke on mukana tukemassa ja mentoroimassa Kuopion aluetoiminnan käynnistymistä.

Tammikuu 2021: Oppimisen olohuone -hanke sai jatkoaikaa 31.4.2021 saakka

Oppimisen olohuone hanke sai jatkoaikaa toiminnan juurruttamiselle ja valtakunnallisen Oppimisen olohuone -verkoston käynnistämiselle 4kk yhdellä osa-aikaisella työntekijällä. Hankkeessa työskentelyä jatkaa Joensuun päässä hääräävä kouluttaja Sari Haapala.

Oppimisen olohuoneen verkoston tarkoituksena luoda valtakunnallinen Oppimisen olohuone toimijoiden verkosto, joka jatkaa aikuisille sopivan tuen kehittämistä. Verkostossa jaetaan materiaaleja, ideoita, kokemuksia ja käytännön vinkkejä toimintaan. Verkosto pyrkii myös vaikuttamaan Oppimisen olohuone toiminnan levittämiseen. Kaikki halukkaat voivat liittyä mukaan verkostoon tämän liittymislomake Oppimisen olohuone -verkostoon kautta. Verkoston toimintaympäristönä toimii TEAMS.

Lokakuu 2020: Alueellisten oppimisen olohuoneiden mentorointi jatkuu edelleen 

Alueille käynnistyvien Oppimisen olohuoneiden mentoroinnit ovat alkaneet koulutusten ohessa. On ollut suuri ilo huomata, miten kiinnostuneita yhteistyökumppanit ovat olleet Oppimisen olohuone -mallista ja miten moninaisesti sitä on eri puolilla maata lähdetty suunnittelemaan ja soveltamaan sekä uudeksi toiminnaksi että täydentämään jo olemassa olevia palveluita. Oppimisen olohuone -hanke tarjoaa alueille mentorointia aina 11.12.2020 saakka. Tämän jälkeen hankkeessa keskitytään suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa. Toivottavasti yhteistyö jatkuu, vaikka syksyn antoisa koulutusjakso päättyykin. 

Elokuu 2020: Oppimisen olohuone siirsi koulutukset verkkoon 

Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuone -hanke (ESR) oli uuden edessä, kun syksyn koulutuskausi avautui. Oppimisen olohuone -mallin juurruttamiseen ja levittämiseen keskittyvän hankkeen tarkoitus oli tarjota eri puolilla Suomea koulutusjaksoja, joissa opetuksen ja neuvonnan ammattilaisia perehdytetään aikuisille kehitettyyn yksilölliseen ohjaus- ja oppimisympäristöön. Koronapandemia asetti hanketiimin saman haasteen eteen kuin kaikki muutkin: Miten toteuttaa lähitapahtuma verkossa? 

Oppimisen olohuone -koulutukset oli suunniteltu toteutettavaksi tiimiopettajuudella. Koulutusta oli myös tarkoitus rytmittää päivien aikana osallistavilla tavoilla. 

Ensimmäiseksi piti päättää, mitä ohjelmaa käytämme etäkoulutusten toteuttamisessa. Päädyimme Teamsiin, koska se on kokousohjelma, jota käytetään monilla työpaikoilla. Halusimme kokeilla, miten sen saa taipumaan toimintaan, jota ohjelman valmiit tekniset ratkaisut eivät vielä suoraan tue. 

Pian huomasimme, että pienryhmätyöskentelyn onnistumiseksi koulutustiimin on oltava samassa lähetyspaikassa, jotta koulutuksesta saadaan sujuva ja kouluttajien keskinäinen kommunikointi on mahdollisimman helppoa ryhmätyöskentelyjen aikana. Erillisistä omista lähetyspisteistä toteutetuissa verkkokoulutuksissa dialogimuotoinen luentotilanne oli kankea, koska puhujien keskinäinen rytmitys toimi laitteiston eikä kouluttajien ehdoilla. Laitteet ja ohjelmistot kehittyvät, ja Oppimisen olohuone -koulutusten pohjalta olemme oppineet yhdessä osallistujien kanssa, että ratkaisuja löytyy, kun rohkeasti uskaltaa kokeilla.