Siirry sisältöön

Oppimisen olohuone -toiminta edistää työllistymistä, opintojen etenemistä ja arjessa pärjäämistä.

Kuuntele, mitä toimintaa kehittämässä ja toteuttamassa mukana ollut Sari Haapala kertoo toiminnasta.

Oppimisen olohuoneen asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa työikäinen, joka kokee oppimisessa haasteita ja/tai perustaidoissa puutteita. Toiminta on asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta. Ohjauskertojen aiheet ja harjoiteltavat asiat määräytyvät aina asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Oppimisen olohuoneessa tuetaan jokaisen yksilöllisiä oppimisen tapoja ja autetaan niissä perustaidoissa, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisimmät.

Oppimisen olohuone -toiminnan lähtökohtia

  • Helppo tulla
  • Henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa
  • Hyviä oppimisen kokemuksia

Käytännön toiminta perustuu konkreettiseen tekemiseen, hyvien oppimiskokemusten lisäämiseen, oppimisen yksilöllisyyden kunnioittamiseen ja kokemukselliseen oppimiseen!

Asiakkaan kohtaaminen perustuu avoimeen, tasaveroiseen ja kunnioittavaan sekä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Vuorovaikutusta ja ohjausta toteutetaan dialogisin ottein.

Oppimisen olohuone on toimintamalli, joka mukautuu alueiden erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. Toiminnan järjestämisessä tulee huomioida alueiden kulttuuriset erot, työllisyys- ja koulutusmahdollisuudet sekä taustaorganisaation asemoituminen palvelujärjestelmiin. 

Tärkeää on ollut palvelun helppo saavutettavuus ja toimiminen neutraalina tukena.

Oppimisen olohuoneen asiakkailta

Koulutusten esitysmateriaaleja

Kaikki powerpoint esitykset ovat osa Oppimisen olohuone -hankkeen järjestämiä koulutuksia. Esitykset ovat olleet vain puheen tukena. Voit ladata ja tutustua esityksiin alla olevista linkeistä.

Ohjaustyöhön materiaaleja

Opiskelutekniikkastruktuuri

Kanban-taulu

TodoABC priorisointilista

Eisenhower-matriisi asioiden priorisointiin