Siirry sisältöön

Toimintamme

Oppimisen apuvälinekeskus


Järjestää maksuttomia koulutuksia, webinaareja ja infotilaisuuksia sekä erilaisille oppijoille että ammattilaisille. Oppimisen tueksi on saatavilla sekä perinteisiä oppimisen apuvälineitä että digitaalisia sovelluksia.

Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone -toiminta ja menetelmä
on suunnattu aikuisille, joilla on jokin oppimisvaikeus ja jotka haluavat kehittää perustaitojaan tai haluavat yksilöllistä tukea lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai digitaidoissa.

Neuvontapuhelin ja nettineuvonta

Vastaavat kysymyksiin ja antavat tietoa oppimisvaikeuksista sekä erilaisille oppijoille että ammattilaisille.

Luki- ja matematiikkatestaus

Pidämme yllä ja täydennämme listaa luki-ja matematiikkatestaajista eri puolilla Suomea.

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukea, oppimisen apuvälinekoulutuksia, kielikursseja ja erilaisia tapahtumia. Erilaisten oppijoiden liittoon kuuluu 13 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Suurin osa jäsenyhdistyksistä toimii vapaaehtoispohjalta.

Tietoa oppimisvaikeuksista

Tuotamme, keräämme ja jaamme tietoa oppimisvaikeuksista.

Työ sujuvaksi! 

Työ sujuvaksi! On tehty työelämän tarpeisiin. Työnantajille tuotettu sisältö tarjoaa tietoa ja työkaluja työntekijöiden perustaitojen turvaamiseen työelämässä ja tukee työntekijöiden oikeutta selviytyä työn muutoksessa.

Edunvalvonta

Teemme vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa, jotta erilaisten oppijoiden oikeudet toteutuisivat ja tuki olisi saatavilla yhdenvertaisesti koko Suomessa. Yhteistyö ja verkostoituminen eri järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa on keskeinen osa toimintaamme.

BLOGI

Erilaisten oppijoiden liiton BLOGI-sarjassa kirjoittavat kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset ja oppimisvaikeuksien ammattilaiset tai aiheesta muuten kiinnostuneet.

VIDEOT

Oppimisen olohuoneen videosarjassa asiantuntijat kertovat erilaisesta oppimisesta eri näkökulmista sekä Oppimisen olohuoneen toiminnasta.

Kokemustarinoita

Kokemustarinat kertovat ihmisistä, joilla on jokin oppimisvaikeus tai heidän läheisellään on.

LukSitko-lehti

Ilmestyy kerran vuodessa. Lehti kertoo oppimisvaikeuksista eri näkökulmista niin koulussa, opinnoissa kuin työelämässä ja tutkimuskentällä. LukSitko-lehti antaa myös äänen erilaisille oppijoille ja heidän tarinoilleen.

Uutiskirjeet

Uutiskirjeemme ilmestyy kerran kuussa. Voit tilata uutiskirjeemme tästä linkistä.

Tuotamme aktiivisesti sisältöä myös eri somekanaviin Facebook, Twitter, Instagram

Etsi meidät käyttäjänimillä

  • @eoliitto
  • @oppimisenapuvälinekeskus
  • @oppimisenolohuone

Ota meihin yhteyttä!

Lue lisää toiminnastamme:
Haastateltavana toiminnanjohtajamme
Sarianna Reinikainen

”Tavoitteemme on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

OPPIMISVAIKEUDET OVAT YLEISIÄ

Noin 10-20% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Joka kymmenennellä oppimisvaikeus on selvä. Näitä ovat vaikeudet lukemisessa ja kirjoittamisessa, matemaattisessa hahmottamisessa, visuo-spatiaalisessa hahmottamisessa, senso-motorisessa oppimisessa, muistiin painamisessa ja keskittymisessä. Oppimisvaikeudet ovat melko pysyviä synnynnäisiä ominaisuuksia, mutta hyvät kompensaatiokeinot, kuten itselle soveltuvat oppimistekniikat ja apuvälineet, auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa. 

”Olennaista on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa. Tämä ei kuitenkaan toteudu Suomessa yhdenvertaisesti, vaan alueellinen ja koulukohtainen vaihtelu on suurta, ja asettaa erilaisen oppijan epätasa-arvoiseen asemaan”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Riski syrjäytymiselle

Oppimisvaikeudet ovat yksi keskeinen riskitekijä opinnoista ja työelämästä syrjäytymiselle ja ongelmien kasautumiselle. On ensiarvoisen tärkeää tunnistaa oppimisvaikeudet varhain ja antaa lapsille ja nuorille riittävästi tukea niiden kompensoimiseen.

Varhaiskasvatuksessa oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja tuen tarjoamisen tärkeys on tiedostettu, mutta osaaminen ja resurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät. Myös perusopetuksessa osa oppimisvaikeuksista jää edelleen tunnistamatta ja tuen tarjoaminen on vaihtelevaa ja riittämätöntä. 

Toisella asteella toteutetut ammatillisen koulutuksen reformi ja lukiouudistus ovat herättäneet huolta muutosten vaikutuksista erilaisten oppijoiden opintomenestykseen. 

”Uudistuksissa haasteena on erityisesti se, että opiskelijoilta edellytetään aiempaa enemmän itseohjautuvuutta. Lähiopetusta vähennetään ja samalla kehitetään uusia digitaalisia oppimisympäristöjä, joissa nuoren on osattava itsenäisesti aikatauluttaa ja ohjata opiskeluaan. Erityisesti erilaisille oppijoille tämä on kuorimittavaa, haastavaa ja lisää syrjäytymisen riskiä”, toteaa Reinikainen.

Aikuisväestön tuen tarve työelämässä on vähitellen ymmärretty, mutta sen järjestäminen on vielä yrityksissä vähäistä. Lähes kokonaan sivuutettu ryhmä on seniorit, joista moni ei ole koskaan saanut oppimisvaikeuksiinsa tukea ja joille arjessa selviytyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa on ikääntymisen myötä entistä vaikeampaa.

Tukitoimia kaikille ikäryhmille

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnan tarkoituksena on erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuuden ja toimintamahdollisuuksien edistäminen kaikissa ikäryhmissä. Vaikutamme niissä verkostoissa, joissa erilaisten oppijoiden asioista päätetään. 

”Tavoitteemme on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea. Lisäksi tuotamme ja järjestämme ohjausta, neuvontaa ja vertaistukitoimintaa ja koulutuksia erilaisille oppijoille sekä eri alojen ammattilaisille”, kertoo Reinikainen.