Siirry sisältöön

BLOGI: ”Yhdessä taitaen on enemmän kuin osiensa summa.”

Yhdessä taitaen ESR-hankkeen projektipäällikkö Emma Nylundilla otsikon lause kiteytyi raikkaalla hiihtolenkillä. Hän mietti hankkeen päätösseminaaria. Teeman tulisi kertoa monen osatoteuttajan hankkeesta, joka on tuottanut loistavia pilotteja ja tuloksia.

Yhdessä taitaen ESR-hankkeen projektipäällikkö Emma Nylundilla otsikon lause kiteytyi raikkaalla hiihtolenkillä. Hän mietti hankkeen päätösseminaaria. Teeman tulisi kertoa monen osatoteuttajan hankkeesta, joka on tuottanut loistavia pilotteja ja tuloksia. Kesällä päättyvän hankkeen loppuseminaari pidetään samalla ajatuksella, millä koko hanke on toteutettu: ”Yhdessä taitaen on enemmän kuin osiensa summa”.

Yhdessä taitaen –hanke on ollut Emma Nylundille kova urakka, sillä Diakonissalaitoksen koordinoimassa hankkeessa ovat olleet mukana osatoteuttajina Diakonissalaitoksen Vamos, yhdistynyt Rinnekoti, ammattiopisto Live sekä Turun kristillinen opisto. Nylundin mukaan hankeen käynnistyessä tavoitteena oli lisätä elinikäisen oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille, mutta hankkeen toteutustapa oli täysin auki. Nylundin mielestä osatoteuttajien erilaisuus on hankkeen rikkaus koska kaikkia niitä yhdistää avoimuus uusille ideoille ja rohkeus kokeilla asioita. Hankkeessa on toteutettu viisi pilottia ja niille kaikille on luvassa myös jatkoa hankkeen päätyttyä.

Onnistumisen takana ovat taustaorganisaatiot, jotka ovat antaneet hanketyöntekijöille mahdollisuuden panostaa hankkeeseen. Projektipäällikkönä Nylund toteaa, että hanke on opettanut myös hänelle, miten tärkeä rooli projektipäällikön tehtävä on ja miten oleellista roolissa on olla valmis auttamaan ja ohjaamaan, kun erilaiset organisaatiot ja niissä erilaisilla työnkuvilla oleva hankehenkilöstö tekevät yhteistyötä. Hanketyöryhmän lisäksi Emma Nylund kiittää myös ohjausryhmää, jolta hän kokeen saaneensa tukea ja neuvoja hankkeen aikana.

Viisi pilottia

Yhdessä taitaen ESR -hankkeen projektipäällikkö Emma Nylund ideoi hankkeen loppuseminaaria hiihtolenkillä.
Kuva: Tero Nylund

Yhdessä taitaen –hanke on loppusuoralla. Hankkeen piloteissa tehdyt muun muassa opetusmateriaalit ovat vapaasti kaikkien käytössä Trello -ympäristössä, mistä ne löytyvät hakusanalla Yhdessä taitaen ESR –hanke. Trello -verkkoympäristössä on esitelty muun muassa Turun Vamoksen Matikkakummit, jossa vapaaehtoiset matematiikan taitajat antavat tukiopetusta yksityisopetuksena kerran viikosta. Nylund oli aiemmin matematiikan opettajana toimiessaan kiinnittänyt huomiota, että tukiopetusresurssien lisäksi toisen asteen opiskelijat kävivät yksityisopetuksessa. Maksulliset valmennuskurssit eivät ole kaikkien saavutettavissa, hän toteaa ja kertoo, miten idea jokaiselle tarjolla olevasta matematiikan lisäohjauksesta alkoi kehittyä. Mia Oksa toi tasa-arvoa edistävän vapaaehtoistoimintamallin Norjasta, mitä sovellettiin Matikkakummien ideointiin. Alku tosin oli suorastaan dramaattinen. Ensimmäiseen vapaaehtoisille suunnattuun infoon saapui paikalle ainoastaan yksi kiinnostunut kummiehdokas, kun odotuksissa pullakahvitarjoiluineen olivat vähintään parikymmentä henkilöä. Ensimmäisen Matikkakummin oman verkoston ja Turun Sanomien kirjoittaman lehtijutun myötä Matikkakummeja on saatu mukaan toistakymmentä. Matikkakummit ovat jatkaneet toimintaansa myös etänä verkossa ja suosio on edelleen kasvussa.

Matikkakummien ja asiakkaiden koordinaatiota hoitaa vamos-valmentaja Turkulaisilta säätiöiltä saadulla rahoituksella. Yksilöllinen mentorointi on tarjolla kaikille yli 16-vuotiaille. Osa kävijöistä tapaa kummin vain pari kertaa, osa harjoittelee matematiikkaa kummien kanssa säännöllisemmin ja pidemmän ajan, kunnes laskujen solmut on saatu avattua. Parityöskentely auttaa keskittymään oppijaa omiin tehtäviin, koska tilanteesta puutuvat luokan tuomat ryhmäpaineetpaineet, riippumatta ollaanko lähi- tai etäopetuksessa. Nylundin mukaan kummia voi vaihtaa, jotta ohjaustilanteesta saadaan luottamuksellinen ja oppimiseen kannustava hyvä asenne ja kummisuhde. Mentorointiparit ovat ystävystyneet ja Nylundin mukaan on hienoa, että ohessa on syntynyt ylisukupolvista ystävyyttä yhtälöiden äärellä. Useissa Taikoja II -koordinaatiohankkeen hankkeiden onnistuneita pilotteja yhdistää oikean myönteisen asenteen löytyminen ohjaus- ja harjoittelutilanteisiin.

Rinnekodilla kehitetty Ponnahduslauta koulutus on suunnattu kehitysvammaisille. Sen tavoite on lisätä asiakkaiden perustaitoja, että he voisivat noin puolen vuoden jälkeen osallistua yksilölliseen työhönvalmennukseen. Koronan hieman hellitettyä Ponnahduslauta saatiin aloitettua lähitapaamisina syksyllä kevään suunnittelun jälkeen. Ponnahduslaudan asiakkaat hyötyivät kuitenkin myös koronasta, koska heidän oli yhdessä ohjaajien kanssa mietittävä, miten etäoppimiseen tarvittavia taitoja voi harjoitella, ja millaisia välineitä heidän on mahdollista käyttää. Vaikka etätapaamiset sujuvat jo tarvittaessa osittain, yhteisöllisesti ne eivät ole Nylundin mukaan osallistujille niin voimaannuttavia kuin, mitä lähikohtaamiset.

Muissa piloteissa on testattu etsitty yhdessä Vamoksen henkilökunnan kanssa valmentajille sopivia työkaluja. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille on Telma -koulutuksen yhteydessä ammattiopisto Livessä etsitty integrointia edistäviä tukimenetelmiä, kun kielitaidossa ja / tai oppimisessa on haasteita. Taiko-ryhmä tukee aikuisten perusopetusta, kun oppimista ja etenemistä ei jostain syystä tapahdu normaalissa ryhmässä Turun kristillisellä opistolla. Oppimisen tukena on erilaisia oppimisympäristöjä, erilaiset opetustavat sekä vamos-valmennus. Hankkeessa on muun muassa tehty luvallisia lunttilappuja opiskelujen tueksi. Lunttilaput löytyvät Trellosta, kuten kaikki hankkeessa tuotetut oppimismateriaalit ja infograafit.

Hankkeen työ jatkuu

Yhdessä taitaten ESR–hankkeen projektipäällikön Emma Nylundin mukaan hankkeille on oma paikkansa myös oppilaitosten yhteydessä. Hänen sanoo:” Hankkeet ovat hyvä lisä, kun ne lähtevät oppilaitoksen tarpeesta. Niissä voidaan kehittää ja kokeilla asioita, mitä ei voi tehdä normirahoituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeilla ei lähdetä korvaamaan puutteita tai opettajien työtä, ” Nylund painottaa. Hän toteaa, että hankkeen on tuotava jotain lisää perustoimintaan ja hankkeella on oltava lupa epäonnistua.

Yhdessä taitaten -hankkeen pilotit ovat onnistuneet ja niille kaikille on löydetty joko jatkorahoitusta tai tapa jatkaa toimintaa ja edistää sitä hankeen päätyttyä kesällä. Hankkeen päätösseminaari pidetään 6. toukokuuta teemalla: ”Yhdessä taitaen on enemmän kuin osiensa summa”.

Erilaisten oppijoiden liitto ry Heli Turja