Siirry sisältöön

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä.

  • 10–20 prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisen vaikeuksia. 
  • Oppimisvaikeudet voivat tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä, motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä.
  • Tärkeää on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa. 
  • Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa.

Jos sinulla tai läheiselläsi on jokin oppimisvaikeus, et ole yksin. 

Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet sekä vertaistuki auttavat selviytymään perheessä, päiväkodissa, koulussa, opinnoissa, työelämässä ja arjessa iästä riippumatta. 

Lukivaikeus = lukihäiriö = dysleksia = sanasokeus

Lukivaikeudessa on kyse lukusujuvuuteen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvistä arjen haasteista. Kyseessä on kehityksellinen poikkeama aivojen toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeama on syntynyt jo ennen ihmisen syntymää siis aivojen kehittymisvaiheessa.

Lue lisää lukivaikeuden piirteistä.

Matematiikan vaikeus = dyskalkulia

Matematiikan vaikeudella tarkoitetaan peruslaskutaidossa ilmeneviä haasteita. Tällöin henkilön on vaikea ymmärtää ja muodostaa lukujonoja, niiden välisiä suhteita ja suuruuskäsitteitä.

Lue lisää matematiikan vaikeuden piirteistä.

Oppimisvaikeuden tunnistaminen

Voit vastata Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeuksien tunnistuslistaan, jossa on 22 kysymystä.
Kysymykset liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.
Vastaa kysymyksiin: Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Lue lisää oppimisvaikeuksista myös

Kuntoutussäätiön oppimisvaikeus.fi –sivustolta.
Niilo Mäki Instituutti nmi.fi 
Niilo Mäki Instituutti hahku.fi

Neuvontapuhelin, nettineuvoja ja vertaistuki

Vertaistuki ja neuvontapalvelut ovat kaikille erilaisille oppijoille, vanhemmille ja muille läheisille sekä ammattilaisille.

Vertaistukea eri puolilla Suomea

Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukea. Vertaistukea on saatavilla jäsenyhdistyksestä riippuen perheille, nuorille ja aikuisille erilaisille oppijoille sekä vanhemmille, ja ne ovat maksuttomia. Vertaistuessa keskustellaan elämästä oppimisvaikeuden kanssa ja pyritään selvittämään arjessa, opiskelussa tai työelämässä esiin tulleita haasteita. Vertaistuki on aina luottamuksellista.

Katso jäsenyhdistysten yhteystiedot, kysy lisää ja tule mukaan!