Siirry sisältöön

Erilaisten oppijoiden liitto (EOL)

Liittomme on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksia sekä yhteiskunnallista osallisuutta.

Oppimisen vaikeuksia kokevat, heidän läheisensä ja ammattilaiset saavat meiltä maksutonta ohjausta, neuvontaa ja vertaistukea sekä voivat osallistua koulutuksiimme ja tapahtumiimme . Toiminnassamme painottuvat oppimisvaikeuksia kokevien nuorten ja aikuisten kohtaaminen, oppimisen apuvälineet sekä kokemustieto. Meiltä voit myös ostaa koulutuksia.

Jos sinulla on oppimisen vaikeuksia, voit osallistua kokemusasiantuntijakoulutuksiimme. Jos järjestät tilaisuuksia tai koulutuksia, tilaa meiltä sinne kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Vaikutamme ja teemme edunvalvontaa, jotta erilaisten oppijoiden oikeudet toteutuvat. Toivommekin, että olet meihin yhteydessä oppimisen tuen epäkohdista ja kokemuksista.

Erilaisten oppijoiden liiton valtakunnallisesta oppimisen apuvälinekeskuksesta erilaiset oppijat ja ammattilaiset saavat neuvontaa, ohjausta ja koulutusta. Oppimisen apuvälineitä voit ostaa verkkokaupastamme www.mydyslexia.fi .

Toimintaamme rahoittavat pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) eri hankkeiden kautta.

”Tavoitteemme on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä

Noin 10-20% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Joka kymmenennellä oppimisvaikeus on selvä. Näitä ovat vaikeudet lukemisessa ja kirjoittamisessa, matemaattisessa hahmottamisessa, visuo-spatiaalisessa hahmottamisessa, sensomotorisessa oppimisessa, muistiin painamisessa ja keskittymisessä.

Oppimisvaikeudet ovat melko pysyviä synnynnäisiä ominaisuuksia, mutta hyvät kompensaatiokeinot, kuten itselle soveltuvat oppimistekniikat ja apuvälineet, auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa. 

”Olennaista on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa. Tämä ei kuitenkaan toteudu Suomessa yhdenvertaisesti, vaan alueellinen ja koulukohtainen vaihtelu on suurta, ja asettaa erilaisen oppijan epätasa-arvoiseen asemaan”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Riski syrjäytymiselle

Oppimisvaikeudet ovat yksi keskeinen riskitekijä opinnoista ja työelämästä syrjäytymiselle ja ongelmien kasautumiselle. On ensiarvoisen tärkeää tunnistaa oppimisvaikeudet varhain ja antaa lapsille ja nuorille riittävästi tukea niiden kompensoimiseen.

Varhaiskasvatuksessa oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja tuen tarjoamisen tärkeys on tiedostettu, mutta osaaminen ja resurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät. Myös perusopetuksessa osa oppimisvaikeuksista jää edelleen tunnistamatta ja tuen tarjoaminen on vaihtelevaa ja riittämätöntä. 

Toisella asteella toteutetut ammatillisen koulutuksen reformi ja lukiouudistus ovat herättäneet huolta muutosten vaikutuksista erilaisten oppijoiden opintomenestykseen. 

”Uudistuksissa haasteena on erityisesti se, että opiskelijoilta edellytetään aiempaa enemmän itseohjautuvuutta. Lähiopetusta vähennetään ja samalla kehitetään uusia digitaalisia oppimisympäristöjä, joissa nuoren on osattava itsenäisesti aikatauluttaa ja ohjata opiskeluaan. Erityisesti erilaisille oppijoille tämä on kuorimittavaa, haastavaa ja lisää syrjäytymisen riskiä”, toteaa Reinikainen.

Aikuisväestön tuen tarve työelämässä on vähitellen ymmärretty, mutta sen järjestäminen on vielä yrityksissä vähäistä. Lähes kokonaan sivuutettu ryhmä on seniorit, joista moni ei ole koskaan saanut oppimisvaikeuksiinsa tukea ja joille arjessa selviytyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa on ikääntymisen myötä entistä vaikeampaa.

Tukitoimia kaikille ikäryhmille

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnan tarkoituksena on erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuuden ja toimintamahdollisuuksien edistäminen kaikissa ikäryhmissä. Vaikutamme niissä verkostoissa, joissa erilaisten oppijoiden asioista päätetään. 

”Tavoitteemme on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea. Lisäksi tuotamme ja järjestämme ohjausta, neuvontaa ja vertaistukitoimintaa ja koulutuksia erilaisille oppijoille sekä eri alojen ammattilaisille”, kertoo Reinikainen.


Vuoden 2023 toimintamme pähkinänkuoressa

Tutustu viime vuoden toimintaamme, joka on tiivistetty oheiseen taulukkoon. Voit myös ladata dokumentin.

Tilaa uutiskirjeemme

Voit tilata uutiskirjeemme täältä.

Oppimisen apuvälinekeskus

Järjestää maksuttomia koulutuksia, webinaareja ja infotilaisuuksia sekä erilaisille oppijoille että ammattilaisille. Oppimisen tueksi on saatavilla sekä perinteisiä oppimisen apuvälineitä että digitaalisia sovelluksia.

Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone -toiminta ja -menetelmä on suunnattu aikuisille, joilla on jokin oppimisvaikeus ja jotka haluavat kehittää perustaitojaan tai haluavat yksilöllistä tukea lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa tai digitaidoissa.

Neuvontapuhelin ja nettineuvonta

Vastaavat kysymyksiin ja antavat tietoa oppimisvaikeuksista sekä erilaisille oppijoille että ammattilaisille.

Luki- ja matematiikkatestaus

Pidämme yllä ja täydennämme listaa luki-ja matematiikkatestaajista eri puolilla Suomea.

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukea, oppimisen apuvälinekoulutuksia, kielikursseja ja erilaisia tapahtumia. Erilaisten oppijoiden liittoon kuuluu 11 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Suurin osa jäsenyhdistyksistä toimii vapaaehtoispohjalta.

Työ sujuvaksi! 

Työ sujuvaksi! On tehty työelämän tarpeisiin. Työnantajille tuotettu sisältö tarjoaa tietoa ja työkaluja työntekijöiden perustaitojen turvaamiseen työelämässä ja tukee työntekijöiden oikeutta selviytyä työn muutoksessa.

Vaikuttamistyö ja edunvalvonta

Teemme vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa, jotta erilaisten oppijoiden oikeudet toteutuisivat ja tuki olisi saatavilla yhdenvertaisesti koko Suomessa. Yhteistyö ja verkostoituminen eri järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa on keskeinen osa toimintaamme.

Verkkokauppa

Verkkokaupastamme voit tilata muun muassa lukemisen helpot apuvälineet, lukuviivaimet ja -kalvot.

Erilaisten oppijoiden liitto pyörittää myös Mydyslexia.fi-verkkokauppaa, josta löydät laajan valikoiman oppimisen ja keskittymisen apuvälineitä.

Nimemme ruotsiksi ja englanniksi

Förbundet för all inlärning

The Finnish Diverse Learners´ Association

The Finnish Diverse Learners’ Association is a national dyslexia organization in Finland with 11 regional member associations in different parts of the country.

The first regional association was founded in 1994. Anyone who is interested in learning difficulties can become a member in a regional association.

We offer advice, peer support, training and events for both diverse learners and professionals together with our member associations.

We do advocacy and lobbying to ensure that the rights of different learners are realized and that support is available equally across Finland. Collaboration and networking with different organizations, educational institutions, and working life actors is a key part of our operations.

Executive Director: Sarianna Reinikainen

Assistive technology center (belongs to The Finnish Diverse Learners’ Association)

Purpose: Promotion of awareness and use of aids that facilitate learning and everyday life and work through individual guidance and training.

Functions and activities:

  • support and advice on assistive learning devices for people with learning disabilities like dyslexia, dysphasia, dyscalculia etc.
  • open webinars for citizens and professionals
  • customized regional and national trainings
  • public and professional events
  • networking with many different projects

Tuotamme aktiivisesti sisältöä eri kanaviin:
Facebook, viestipalvelu X, Instagram, LinkedIn ja Youtube

Löydät meidät käyttäjänimillä

  • @eoliitto
  • @oppimisenapuvälinekeskus
  • @oppimisenolohuone

Ota meihin yhteyttä!