Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntijat käyvät liiton koulutuksen

Oppimisvaikeuksien kokemusasiantuntija on ihminen, jonka asiantuntijuus kumpuaa omasta oppimisvaikeudesta. Erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntijat ovat käyneet liiton järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen, jossa he ovat saaneet tietoa erilaisista oppimisvaikeuksista sekä eväitä siihen, miten tietoa oppimisvaikeuksista voi viedä eteenpäin.  Heillä on myös taitoa muiden oppimisen vaikeuksien kanssa elävien tukemiseen.

Erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntijat toimivat muun muassa kehittäjinä eri työryhmissä ja pitävät puheenvuoroja esimerkiksi kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Kokemusasiantuntijakeikat räätälöidään tilaajan tarpeen ja toiveen mukaan. Kokemusasiantuntijat kertovat yleensä omista oppimisen haasteistaan ja niiden voittamisesta sekä niistä vahvuuksista, joita erilainen oppijuus on tuonut heidän elämäänsä.

He voivat puhua myös vaikkapa varhaislapsuudestaan, arkielämästään, lapsiperhearjesta, työelämästä, eläkeläisarjesta, erilaisten oppijoiden asemasta yhteiskunnassa, opiskelusta eri koulutusasteilla, oppimisen apuvälineiden merkityksestä arjessa, tekoälyn hyödyntämisestä arkensa tukena sekä erilaisen oppimisen / neurokirjon haasteiden yhdistelmien tuottamista haasteista.

Tilaa kokemusasiantuntijan puheenvuoro kokemustoiminnan kehittäjältämme osoitteesta maria.tuomialho@eoliitto.fi

Kokemusasiantuntijakoulutukset

Järjestämme säännöllisesti kokemusasiantuntijakoulutuksia, ja seuraava koulutus on syksyllä 2024. Syksyllä on luvassa on myös kahden päivän jatkokoulutus. Seuraa liiton viestintäkanavia, niin saat tiedot koulutuksista hyvissä ajoin.

Koulutukseen voi osallistua henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin oppimisvaikeudesta. Oppimisvaikeudet voivat johtua esimerkiksi:

  • lukivaikeudesta
  • matemaattisesta vaikeudesta
  • hahmottamisen haasteista
  • tarkkaavuuden haasteista
  • erilaisista neurokirjon häiriöistä, kuten ADD:stä, ADHD:sta, autismikirjon häiriöistä, Touretten oireyhtymästä

Maria Tuomialho on kokemustoiminnan kehittäjämme

Lue Marian haastattelu täältä.
Tavoitat Marian osoitteesta maria.tuomialho@eoliitto.fi

Ruotsinkielinen kokemusasiantuntijakoulutus syksyllä 2024

Tulossa syksyllä: ensimmäistä kertaa Suomessa oppimisvaikeuksien kokemusasiantuntijakoulutus ruotsiksi! Järjestäjinä ovat Datero ja Opintokeskus Sivis. Levitäthän sanaa, alla on koulutuksesta lisätietoa ruotsiksi 👇

För första gången i Finland ordnas nu en svenskspråkig utbildning för erfarenhetsexperter i inlärningssvårigheter.

I utbildningen får man information om inlärningssvårigheter, man får hjälp med att utforma en egen erfarenhetsberättelse, en utbildning i uppträdande samt möjlighet att öva upp uppträdandet genom att framföra en egen erfarenhetsberättelse. Datero erbjuder digitala läs- och skrivverktyg som stöd för inlärningen och under skolningen får varje deltagare personlig handledning i användandet av verktygen.

Skolningen ordnas under nio träffar, varav sju är på distans via Teams på onsdagar kl. 17.30–19.30 med början 4.9. och en veckoslutsskolning i Vasa 16.–17.11.2024.

Ett mera definitivt innehåll meddelas när vi vet att skolningen blir av. 

Här är länken för mera information och anmälan: https://www.datero.fi/sv/event/skolning-for-erfarenhetsexperter/

Kevään 2024 kokemusasiantuntijakoulutus päättyi

Kevään kokemusasiantuntijakoulutuksemme toteutettiin 8.3.–6.4.2024. Sen vetivät Saana Alanko ja Jenny Eräsaari, ja koulutus sisälsi kuusi etätapaamista. Jokaisella tapaamiskerralla oli oma kiinnostava teemansa:

1. Minä – kokijasta oman kokemukseni asiantuntijaksi eli kokemusasiantuntijaksi 
2. Polkuni
3. Oppimisvaikeudet
4. Kokemustarinoiden tilkkutäkki
5. Ensimmäinen asiantuntijalausuntoni
6. Kokemusasiantuntijuuden koko kirjo

Saat lisätietoa kokemustoiminnastamme kokemustoiminnan kehittäjä Maria Tuomialholta, maria.tuomialho@eoliitto.fi