Siirry sisältöön

#etänäläsnä – Etäesikoulussa


Kuusivuotias Sara on virallisesti kotiopetuksessa. Eskaritaitoja harjoitellaan käytännönläheisesti kotona kotiaskareissa sekä lisäksi eskaritehtäväkirjasta tehtäviä tehden. Etäopetuksella saavutettiin häiriötön oppimismahdollisuus ja samalla joustoa perheen arkirytmiin. 

Kuva: Jenny Eräsaari ja Eskil Eräsaari


Sara rakastaa eläimiä yli kaiken ja kotona, eläimien hoitopuuhissa, laskemisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja tulee opittua kuin varkain.  Esimerkiksi eläinten ruokinnassa yhdistyvät nämä kaikki aihealueet. Pitää laskea montako kauhaa mitäkin rehua laitetaan ja kenen ruoka-astiaan. Samalla voi esimerkiksi laskea kokonaisrehuannoksen määrää sekä lukea tai tavuttaa eläinten ja ruokien nimiä. Kotiopetuksen lisäksi Sara käy yksityisesti etäeskaritunneilla. Etäesikoulun opettajana toimii kasvatustieteiden maisteri, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Johanna Toivanen-Perko. 

Etäilyssä pystytään olemaan vuorovaikutuksessa kodin kanssa ja keskustelemaan tuntemuksista, ajatuksista sekä odotuksista ynnä muista sellaisista”, kertoo Toivanen-Perko

Virtuaalinen, vuorovaikutteinen yhteys 

Opettajan ja oppilaan välimatka toisistaan on 70 kilometriä. Heidät  yhdistää tietokone, puhelin sekä toisinaan aivan perinteinen kirjeposti. ”Etäopiskelu vaatii riittävät välineet, kuten esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai puhelimen mikrofonilla ja kameralla. Zoomin, Teamsin tai muiden videopuheluiden kanssa voidaan olla hyvin vuorovaikutuksellisesti yhteydessä oppilaan ja opettajan välillä”, toteaa Toivanen-Perko.  
 

Kuva: Sara (esikoulutehtävä)

Saran kadun varrella olevaan perinteiseen  postilaatikkoon tupsahtaa välillä Johanna-opelta kirjekuoressa uusia tehtäviä. ”Ne on aina ihania yllätyksiä”, toteaa Sara, joka on selvästi tehtävistä innoissaan.  
 
Tietokoneella saattaa myös odottaa ääniviesti tehtävänantoineen. Ääniviestin tuomat tehtävät voidaan perheessä toteuttaa silloin, kun siihen on aikataulullisesti paras aika. Etäeskari antaa siis myös hieman joustoa perheen normaaliin arkielämään, eikä koko perheen aikataulutusta ole sidottu viittä päivää viikossa orjallisesti perinteisen koulun kellonaikoihin. 
 
Koneella odottava ääniviesti saattaa kuulua esimerkiksi näin: ”Moikka Sara. Piirräppä minulle kolme kissaa ja väritä ne kissat niin, että yksi niistä on keltainen, yksi harmaa ja yksi ruskea. Ja pyydä äitiä lähettämään niistä minulle kuva”.

Alkuun kuvien lähetykseen tarvittiin äidin apua, nyt sekä ääniviestin avaus, että kuvien ja ääniviestien lähetys sujuvat Saralta itsenäisesti. Kuullun ymmärtämisen tehtävät sujuvat myös helposti ääniviestein, jolloin ne on tarvittaessa näppärä toistaa. Vastaukset voi lähettää opettajalle kuvina. 
 
Kuullun ymmärtämisen tehtävä voi kuulua esimerkiksi näin: ” Tehtävä numero kolme. Heidillä oli syntymäpäivä. Hän toivoo lahjaksi uutta koulureppua. Äiti nostaa kakun pöydälle ja kiinnittää seinälle ilmapalloja. Juhlat alkavat. Kysymys: Mitä äiti kiinnittää seinälle?”. 

Tämän kuultuaan Sara piirtää mielestään oikean vastauksen ja lähettää sen Johanna-opelle. Johanna-ope antaa kuvasta palautteen sekä kysyy, pitikö kuunneltua videoviestiä toistaa, tai tarvitsiko eskarilainen jotain apua aikuiselta tehtävän suorittamiseen. 

Kuva: Sara (esikoulutehtävä)

Toisinaan oppitunti tapahtuu videoyhteyden välityksellä. Videoyhteydellä voi toteuttaa hyvinkin aivan perinteistä luokkaopetusmallia ja opetustilanne on erittäin vuorovaikutuksellinen. Koulupulpetin sijaan oppilas vain istuukin kotona päätteen äärellä. 

Etäeskarissa painottuu kodin ja opettajan yhteistyö 

Toivanen-Perko tuo esille, että eskarin etäopiskelussa tehdään yhteistyötä kodin kanssa ja etäeskari vaatii myös vanhemmilta viitseliäisyyttä.  Vanhempien on muun muassa oltava valmiudessa auttamaan teknisissä asioissa. Vanhempien tulee myös pitää yhteyttä opettajaan, kysellä, kertoa huolistaan sekä siitä mikä toimii tai mikä ei toimi. Kodilla ja opettajalla pitää olla halu opiskella etäyhteydellä, jotta etäopiskelu voi onnistua. Toivanen-Perko korostaa, että kodin tulee olla hyvänä tukena etäkoulun rinnalla. Vanhempien vastuulle jää muun muassa sosiaalisten suhteiden hoitaminen sekä oppilaan riittävästä liikunnasta huolehtiminen. Saran elämä on hyvin liikuntapainotteista, sillä jo eläinten kanssa touhutessa tulee melkoinen määrä päivää pelkkiä askelia. Talvisin Sara ahkerasti potkukelkkailee ja hiihtää. Kesäisin menopeli vaihtuu pyörään. 

”Etäopinnoissa lapsella on rauha tehdä tehtäviä omassa tahdissaan, omassa rauhassaan ja silti lapsen oppiminen on seurannassa. Etäeskaria käyvä oppilas, eli eskari pysyy tavanomaisesti  muiden mukana opillisissa tehtävissä. Toiset pysyvät opiskelemaan parhaiten häiriöttömässä ympäristössä ja saavat näin näytettyä parhaiten, mitä he osaavat”, toteaa Toivanen-Perko. 

Eskarimatsua Moped: ESKO-tehtävät – esiopetuksesta kouluun 
 
Teksti: Maria Tuomialho, kokemusasiantuntija 
Haastattelut: Johanna Toivanen-Perko, kasvatustieteiden maisteri, ratkaisukskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Sara, esikoululainen