Siirry sisältöön

#eläinoppimisentukena Hevostallilla lapsi voi opetella lukemista ja matematiikkaa

Eläin oppimisen tukena -sarjamme esittelee, millä tavoin eläin voi tukea oppimista eri elämänvaiheissa.

Susanne Kujala toivoo, että voisi hyödyntää eläinavusteisuutta tulevassa luokanopettajan työssään. Lapsilähtöinen oppimis- ja opetustapa on hänelle tärkeä, ja hän käyttää sitä myös sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Eläimet opettavat valtavasti myös tunteen kautta. 

Aiemmin varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt Susanne Kujala valmistui viime keväänä Turun yliopistosta luokanopettajaksi. Hevosharrastuksesta hänellä on lähes kolmen vuosikymmenen kokemus.

”Olen saanut itse hevosilta tosi paljon ja toivon, että muutkin saavat vastaavia kokemuksia hevosten kanssa.” Tämän innoittamana Susanne on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen. 

Hevoset avuksi syrjäytymisen estämiseen 

Susanne harmittelee, että nykyään kaikki lapset eivät enää liiku luonnostaan riittävästi, ja usein aika kuluu enimmäkseen ruudun äärellä.

”Lapset voivat kokea myös yksinäisyyttä, ja heillä voi olla erilaisia haasteita ja vaikeuksia niin oppimisessa kuin sosiaalisissa suhteissakin. Yhteiskunnan keinot vaikuttavat riittämättömiltä, ja siksi tarvitaan uusia keinoja. Yksi sellainen voi liittyä siihen, mitä eläimet voivat tarjota ihmisille”, Susanne sanoo.

Apua koko perheelle

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ohjatessaan Susanne on huomannut, että hevosen läsnäolo auttaa asiakkaita erityisesti keskittymään. Pelkkä eläimen silittäminen saattaa rauhoittaa.  

”Vaikka asiakkaalla olisi paljonkin haasteita, tallille tullessaan hän keskittyy yleensä todella hyvin. Myös mieliala muuttuu hevosten kanssa touhutessa lähes poikkeuksetta aurinkoiseksi.”  

Monen asiakkaan koko perhe saa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta hyvin paljon. 

”Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii ihan kaikille ja kaikenikäisille. Toimintaa muokataan asiakkaan mukaan niin, että jokaisella on yksilölliset tavoitteensa.”

Allergia voi olla esteenä sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle, mutta jos oireet ovat lieviä, asiakas saattaa selviytyä oireitta ulkona ratsastamisesta ja muista hevostoimista. 

Hevonen opettaa tunteen kautta  

 Susanne teki luokanopettajaopintojensa pro gradu- tutkielman lapsilähtöisyydestä, jonka hän kokee todella tärkeäksi lähestymistavaksi oppimiseen.

”Lapsilähtöisyydessä huomataan lapsi kokonaisena: hänen intressinsä, tarpeensa, toiveensa ja aloitteensa. Häntä kuunnellaan. Hevonen voi osaltaan helpottaa lapsilähtöistä toimintatapaa, koska hevosen kanssa on usein niin helppo toimia yhdessä. Hevonen on ikään kuin jäänmurtaja opettajan ja asiakkaan kohtaamisessa.”

Talliympäristössä lapsille voi opettaa monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Siellä toimiminen kehittää motorisia taitoja, ja erityisesti ratsastettaessa tasapaino kehittyy kuin itsestään.

”Eläinten kanssa toimiminen lisää pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä, itseluottamusta ja itsevarmuutta. Kun eläin peilaa muun muassa ihmisen tunnetiloja, samalla lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät huomaamatta. Eläin ei syrji ketään, vaan antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden.”

Tallilla ja hevosen kanssa opitut taidot ovat siirrettävissä omaan arkeen, ja opitut taidot ovat sosiaalisen kasvun tukena. Lisäksi hevosen käsittelytaidot lisääntyvät koko ajan hevosten kanssa harrastaessa. 

”Hevoset opettavat niin paljon, ja kaikille pitäisi antaa mahdollisuus kokea, mitä eläin voi ihmiselle antaa. Eläimet ottavat jokaisen avoimesti vastaan”, Susanne kiteyttää. 

Oppiaineet voi integroida talliympäristöön

Myös kaikki peruskoulun oppiaineet ovat Susannen mukaan integroitavissa talliympäristöön.

”Jos asiakas on innostunut hevosista mutta lukemaan oppimisessa on haasteita, silti hevosten karsinoiden seinässä olevat hevosten nimikyltit tai harjakorien ja varusteiden nimet tulevat luetuiksi. Tallilla voi myös opetella muun muassa laskemista ja kädentaitoja käytännön kautta. Mahdollisuudet ovat rajattomat.”

Susanne huomauttaa, että luokanopettajan on vaikea saada hevosta luokkatilaan opetuksen tueksi. Sen sijaan hyvä työpari luokassa voisi olla tehtäväänsä soveltuva ja testattu koira tai jokin muu kouluympäristöön soveltuva eläin. Myös luonto ja metsä ovat oppilaille hyviä rauhoittumispaikkoja, ja siellä voi havainnoida eläimiä, jos niitä sattuu näköpiiriin. 

Ennaltaehkäisevään toimintaan tarvitaan tukea

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan rahoitus on hankalaa. Tulijoita olisi paljon ja monet varmasti hyötyisivät toiminnasta, mutta rahoitusta on vaikea saada, ja harvalla on mahdollisuus maksaa itse palvelusta.

”Yleisesti eläinavusteiseen toimintaan olisi hyvä panostaa yhteiskunnassa ennaltaehkäisevästi. Meillä on jo tutkimustietoa sen vaikutuksista sekä siitä, että eläinavusteisesta toiminnasta on selkeää hyötyä.”

Susanne painottaa, että eläimen hyvinvointi tulee huomioida, kun sitä käytetään työparina sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa.

”Eläinten on oltava terveitä, hyvinvoivia sekä tehtäväänsä soveltuvia. Turvallisen toiminnan järjestämiseksi on myös olennaista, että ohjaaja tuntee eläimen perustarpeet ja työssä käytettävät eläimet läpikotaisin.”

 
Teksti Maria Tuomialho 
Kuvat Nelli Saari