Siirry sisältöön

Luki-viikko 2021 lokakuussa

lisää tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta


Kansainvälistä dysleksiaviikkoa eli lukivaikeuden teemaviikkoa vietetään 4.-10.10
.2021.

Teemana Suomessa on työhyvinvointi ja lukivaikeus.

Luki-viikon tavoitteena on lisätä työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työhyvinvointia. Luki-viikkoa Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa viikon yhdessä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Tuotamme Luki-viikon aikana aiheesta sisältöä viestintäkanaviimme ja järjestämme erilaisia etä- ja lähitapahtumia Covid -19 pandemiatilanteen mukaan.

Työhyvinvointia ja lukivaikeutta teemana nostetaan eri tavoin näkyviin myös jo ennen varsinaista
viikkoa ja sen jälkeen.

Luki-viikolla 4.-10.10. tapahtuu