Siirry sisältöön

Luki-viikko lisää tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta.


Kansainvälistä dysleksiaviikkoa eli lukivaikeuden teemaviikkoa vietetään 4.-10.10
.2021.

Luki-viikolla 4.-10.10. tapahtuu

Suomessa on teemana työhyvinvointi ja lukivaikeus.

Luki-viikko lisää työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työhyvinvointia. Luki-viikkoa Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa viikon yhdessä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Tuotamme Luki-viikon aikana aiheesta sisältöä viestintäkanaviimme ja järjestämme erilaisia etä- ja lähitapahtumia Covid -19 pandemiatilanteen mukaan.

Työhyvinvointia ja lukivaikeutta teemana nostetaan eri tavoin näkyviin myös jo ennen varsinaista
viikkoa ja sen jälkeen.

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista. Se on perinnöllinen ja synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus. Lukivaikeuden aiheuttamaa esim. lukuhitautta voi kompensoida erilaisilla oppimisen menetelmillä, työskentelytavoilla ja oppimisen tuen välineillä. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus, mikä ei poistu kokonaan ja vaikuttaa vaihtelevasti henkilön tapaan toimia eri tilanteissa.

Lukivaikeus voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. Työikäisissä aikuisissa on paljon diagnosoimattomia henkilöitä, jotka ovat oppineet itsenäisesti, ilman ohjausta, kompensoimaan lukivaikeuttaan.

Lukivaikeus on arviolta jopa 5-10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   

Korona-ajan nopea muutos etätyöskentelyyn ja etäopiskeluun on ollut murrosvaihe, joka on nostanut monilla lukivaikeuden vaikutukset työskentelyssä esiin. Etäjaksot myös ovat oppimisvaikeusien lisäksi kiinnittäneet laajemmin huomiota henkiseen työhyvinvointiin.