Siirry sisältöön

Näin osallistut Luki-viikkoon

Kansainvälistä dysleksiaviikkoa eli Luki-viikkoa (vko 40) vietetään 3.-9.10.2022. Luki-viikko lisää tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta. Kansainvälinen dysleksiapäivä eli Luki-päivä on 8.10. lauantaina. Lokakuu on Luki-kuukausi. Kerrytämme koko lokakuun ajan yhteistä tieto- ja tapahtumakoontia. Tule mukaan, murretaan ennakkoluulot yhdessä!

Viikon aikana järjestöt, yhteisöt, vaikuttajat, yritykset, kirjastot, oppilaitokset tai muut toimijat voivat ottaa osaa Luki-viikkoon (Dyslexia Awareness Week) nostamalla esille lukivaikeuteen liittyviä aiheita omissa viestintäkanavissaan ja sosiaalisessa mediassa sekä järjestämällä erilaisia Luki-teemaisia tapahtumia tai tempauksia. Voit myös vapaasti hyödyntää Luki-viikon materiaaleja, joita jaamme käyttöön.

Sosiaalisessa mediassa voit kertoa meille osallistumisestasi:

#lukiviikko2022 #lukivoima

Suomessa teemana on lukivaikeus ja sen kohtaaminen työyhteisössä.

Luki-viikko lisää työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työyhteisön moninaisuutta. Luki-viikkoa Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa viikon yhdessä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Haluamme nostaa keskiöön lukivaikeuden hyväksymisen ja oikeanlaiset kohtaamiset työyhteisöissä. Erilaisille työskentelytavoille on hyvä löytää tilaa. Ymmärrys sekä kärsivällisyys helpottavat kaikkien oloa työpaikalla.

Korona-ajan nopea muutos etätyöhön on ollut murrosvaihe, joka on nostanut monilla lukivaikeuden vaikutukset työskentelyssä vahvemmin esiin. Hybridityö tekee työyhteisön välisen vuorovaikutuksen ja toisen ihmisen kohtaamisen välillä haasteellisemmaksi. Etäjaksot ovat muuttaneet ja laajentaneet käsitystämme työyhteisössä toimimisesta.

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista. Se on perinnöllinen ja synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus. Lukivaikeuden aiheuttamaa esim. lukuhitautta voi kompensoida erilaisilla oppimisen menetelmillä, työskentelytavoilla ja oppimisen tuen välineillä. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus, mikä ei poistu kokonaan ja vaikuttaa vaihtelevasti henkilön tapaan toimia eri tilanteissa.

Lukivaikeus voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. Työikäisissä aikuisissa on paljon diagnosoimattomia henkilöitä, jotka ovat oppineet itsenäisesti, ilman ohjausta, kompensoimaan lukivaikeuttaan.

Lukivaikeus on arviolta jopa 5-10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   

Lue lisää lukivaikudesta täältä.