Siirry sisältöön

Näin osallistut Luki-viikkoon

Luki-viikkoa eli kansainvälistä dysleksiaviikkoa (vko 40) vietetään 2.–8.10.2023. Luki-päivä eli kansainvälinen dysleksiapäivä on 8.10. Lokakuu on Luki-kuukausi.

Luki-teemaviikko, -päivä ja -kuukausi lisäävät tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta. Luki-viikkoa Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa viikon yhdessä jäsenyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Viikon aikana järjestöt, yhteisöt, vaikuttajat, yritykset, kirjastot, oppilaitokset tai muut toimijat voivat ottaa osaa Luki-viikkoon (Dyslexia Awareness Week) nostamalla esille lukivaikeuteen liittyviä aiheita omissa viestintäkanavissaan ja sosiaalisessa mediassa sekä järjestämällä erilaisia Luki-teemaisia tapahtumia tai tempauksia. Voit myös vapaasti hyödyntää Luki-viikon materiaaleja, joita jaamme käyttöön.

Kerrytämme koko lokakuun ajan yhteistä tieto- ja tapahtumakoontia. Tule mukaan, murretaan ennakkoluulot yhdessä!

Sosiaalisessa mediassa voit kertoa meille osallistumisestasi. Käytäthän siellä tunnisteita #lukiviikko2023 ja #lukivoima .

Suomessa teemana on Erilaisen oppijan työ sujuvaksi

Luki-viikko lisää työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työyhteisön moninaisuutta.

Haluamme nostaa keskiöön lukivaikeuden hyväksymisen ja oikeanlaiset kohtaamiset työyhteisöissä sekä ne keinot ja välineet, joita erilaisten oppijoiden tukemiseen on tarjolla. Näitä ratkaisuja tunnetaan kuitenkin vielä liian huonosti.

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista. Se on perinnöllinen ja synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus. Lukivaikeuden aiheuttamaa esim. lukuhitautta voi kompensoida erilaisilla oppimisen menetelmillä, työskentelytavoilla ja oppimisen tuen välineillä. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus, mikä ei poistu kokonaan ja vaikuttaa vaihtelevasti henkilön tapaan toimia eri tilanteissa.

Lukivaikeus voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. Työikäisissä aikuisissa on paljon diagnosoimattomia henkilöitä, jotka ovat oppineet itsenäisesti, ilman ohjausta, kompensoimaan lukivaikeuttaan.

Lukivaikeus on arviolta jopa 5–10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta, ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   

Lue lisää lukivaikeudesta täältä.