Siirry sisältöön

BLOGI: Laadukkaan koulutuksen keskiössä on yksilön oppiminen

Mia Valanne – Laadukkaan koulutuksen keskiössä on yksilön oppiminen

Millaista on hyvä koulutus? Miten oppiminen liittyy koulutuksen laatuun? Luoko laadukas koulutus kaikille oppijoille tasavertaisen mahdollisuuden oppia, myös erilaisille oppijoille? Tätä kannattaa tavoitella sillä parhaimmillaan laadukas koulutus sisältää lupauksen yksilöllisen oppimisen mahdollisuudesta. Koulutus on kyllin hyvä, kun oppimista tapahtuu ja osaaminen kehittyy. Laatu ei synny kuitenkaan itsestään, se edellyttää työtä sekä kouluttajalta että oppijoilta itseltään.   

Hyvän ja laadukkaan koulutuksen keskiössä on aina yksilöiden oppiminen ja osaamisen kehittyminen. Oleellista on tunnistaa oppijoiden erilaiset oppimispolut sekä tukea niitä. On kuitenkin vain harvoin mahdollista, että koulutukset toteutetaan täysin oppijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutusten monipuolistamiselle on silti aina tilaa.

Kouluttajan tehtävänä on miettiä, millaisilla osaamistavoitteilla, koulutussisällöillä, oppimateriaaleilla, oppimistehtävillä sekä koulutus- ja arviointimenetelmillä voidaan parhaiten tukea oppimista. Keskeisessä roolissa on koulutuksen kohderyhmän osaamistavoitteiden sanoittaminen. On mietittävä hyvin tarkkaan ja käytännönläheisesti, millaisia tietoja, taitoja tai osaamista oppijat tarvitsevat? Millaista osaamista koulutuksella tavoitellaan? Onko tavoitteena esimerkiksi, että koulutuksen jälkeen oppija osaa suunnitella omaa oppimistaan koulutuksen tavoitteiden suuntaisesti tai koulutuksen jälkeen oppija osaa valita itselleen sopivan opiskelutekniikan.

Huolellinen tavoitteiden sanoittaminen auttaa oppijoita orientoitumaan opiskeluun sekä valitsemaan itselleen sopivia työskentelytapoja. Sanoittaminen auttaa myös kouluttajia valitsemaan sellaiset koulutus- ja arviointimenetelmät, joiden avulla koulutukselle asetetut osaamistavoitteet voidaan saavuttaa. 

Me jokainen opimme omalla persoonallisella tavallamme ja tyylillämme, joten emme voi määrittää yhtä ja ainoaa tapaa oppia. Kouluttajan tehtävänä on suunnitella koulutuksen toteutus mahdollisimman monipuoliseksi, jolloin eri tavoin oppivilla oppijoilla on hyvät ja tasavertaiset mahdollisuudet oppia. Yksi meistä oppii parhaiten lukemalla kirjoitettua tekstiä, kun taas toinen oppii parhaiten kuuntelemalla. Kolmannelle ominaisin tapa voi olla kuvien ja piirrosten avulla oppiminen, kun taas neljäs oppii parhaiten konkreettisesti tunnustelemalla. Yksi oppija lähestyy ilmiötä kokonaisuuden kautta, kun toinen taas lähtee liikkeelle yksityiskohdista.

Onkin tärkeää, että kouluttaja pystyy tarjoamaan erilaisia oppimisen mahdollisuuksia juuri monipuolistamalla ja rikastamalla opetusta jo yhdenkin oppitunnin aikana. Tarjotaan oppimisen mahdollisuuksia eri tavoin oppiville, mutta myös oppimisvaikeuksia tai -haasteita kokeville. Kouluttajan on huolehdittava aktiivisesti oman osaamisensa kehittämisestä, koska häneltä vaaditaan nyt taitoja soveltaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja omaan opetukseensa. 

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, kehittää, ohjaa ja tukee järjestökoulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja yli 70 000 tuntia. Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen pedagogisia työkaluja laadukkaiden koulutusten suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Erilaisten oppijoiden liitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö.

Mia Valanne

Kirjoittaja Mia Valanne KM toimii Opintokeskus Siviksessä asiantuntijana.
Mialla on lähes 15 vuoden kokemus koulutuksen laadun kehittämisestä.
Mian erityisosaamista on koulutuksen jatkuva kehittäminen, koulutustoiminnan strateginen suunnittelu sekä osaamisperusteinen koulutussuunnittelu.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *