Siirry sisältöön

Uusi kokemustoiminnan kehittäjä Maria Tuomialho: ”Työssäni pystyn rakentamaan vähän parempaa maailmaa”

Erilaisten oppijoiden liiton uusi kokemustoiminnan kehittäjä Maria Tuomialho tekee töitä sen eteen, että oppimisvaikeuksia kokevien ääni kuuluu yhteiskunnassa nykyistä paremmin ja heidän asemansa kohenee. Tuomialho on itsekin kokemusasiantuntija.

Erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntijaverkostoon kuuluu noin 30 koulutettua kokemusasiantuntijaa, ja tämän kevään koulutuksesta heitä valmistuu 12 lisää. Tämä joukko on liitolle monella tavalla arvokas.

”Vain kokemusasiantuntija tietää, miten oppimisvaikeus näkyy arjessa ja mitkä oppimisen tuen toimet toimivat ja vaikuttavat parhaiten. Ilman kokemusasiantuntijoita ymmärtäisimme tosi paljon nykyistä huonommin oppimisvaikeuksia ja niitä kokevien elämää”, Tuomialho korostaa.

Mukana kehittämistyössä ja arvioinnissa

Tuomialho tarttuu uuteen tehtäväänsä intoa puhkuen, ja uusia ideoita tulevasta toiminnasta syntyy päivittäin.

”Jo nyt kuuntelemme ja kuulemme kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä esimerkiksi liiton lausuntojen teossa sekä palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa. Tätä kaikkea laajennamme jatkossa, ja kokemustiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat rajattomat”, Tuomialho sanoo.

Kokemustieto tukee faktojen perillemenoa

Uusi kokemustoiminnan kehittäjä toivoo, että kokemusasiantuntijatoiminta pystyy edistämään oppimisvaikeuksia kokevien asemaa yhteiskunnassa. Oppimisvaikeuksista tiedetään hänen mukaansa vielä liian vähän, eikä oppimisen tukea ole tarjolla riittävästi lapsille eikä aikuisille. Kokemustiedon avulla tutkimustietoa ja faktoja oppimisvaikeuksista on mahdollista saada hänen mukaansa paremmin perille.

”Yleinen väärinkäsitys on esimerkiksi se, että lukivaikeuden oletetaan ilmenevän kaikilla samanlaisena. Kyse on kuitenkin hyvin yksilöllisistä ominaisuuksista, joiden tukeminen vaatii henkilökohtaista kohtaamista ja tuen räätälöintiä”, Tuomialho sanoo.

Hän muistuttaa, että oppimisen tukea tarvitaan työpaikoilla siinä missä kouluissa ja oppilaitoksissakin. Sitä tarvitaan myös helpottamaan muuta jokapäiväisessä arjessa selviytymistä. Työyhteisöissä oppimisen tuki on hänen mukaansa merkittävä työturvallisuutta- ja työhyvinvointia kohentava asia.

Kohtaamiset ovat työn ydin ja suuri ilo

Tuomialhon suunnittelu- ja kehittämistyön johtotähtenä on kokemuksen äänen entistä parempi kuuleminen ja hyödyntäminen sekä kaikkien ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja oikeuksien puolustaminen.

”Ihan parasta on, että pääsen kohtaamaan kokemusasiantuntijoitamme sekä henkilökohtaisesti että erilaisissa ryhmissä. Näissä tapaamisissa kehittämisideoita syntyy varmasti paljon lisää!”

Hän korostaa, että menneeseen emme pysty enää vaikuttamaan, mutta kaikki tämän päivän ja tulevaisuuden työ hyödyttää myös tulevia sukupolvia.

”Kokemustoiminnan kehittäjänä pystyn rakentamaan vähän parempaa maailmaa.”

Eläinavusteinen opetus on lähellä sydäntä

Tuomialhon arjessa hänen oma keskivaikea lukivaikeutensa näkyy lukemisen hitautena. Siksi hän kuuntelee tekstit mieluummin kuin lukee.

”Microsoftin Lue ääneen -ohjelma ja muut kuunteluohjelmat ovat minulla kovassa käytössä. Ne ovat tärkeimmät oppimisen apuvälineeni”, Tuomialho toteaa.

Tuomialho on innostunut myös eläinavusteisen opetuksen hyödyntämisestä oppimisen tukena, ja hän edustaa Erilaisten oppijoiden liittoa vastikään perustetussa Eduskunnan eläinavusteisessa työryhmässä.

Lue lisää Erilaisten oppijoiden liiton kokemustoiminnasta täältä.