Siirry sisältöön

Lukiviikkoa eli kansainvälistä dysleksiaviikkoa vietetään vuonna 2024 lokakuussa viikolla 41 eli 7.–13.10.

Lukipäivä eli kansainvälinen dysleksiapäivä on 8.10.2024.

Lukikuukausi on lokakuu.

Allvar-webinaari on Erilaisten oppijoiden liiton Lukiviikon päätapahtuma. Vuonna 2024 järjestämme sen 10.10.

Lukiviikko, -päivä ja -kuukausi lisäävät tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta. Teematapahtumia Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa niitä yhdessä jäsenyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ja kokoaa tapahtumista tietoa verkkosivuilleen.

Vuonna 2024 Lukiviikkoa vietetään 7.–13.10.

Järjestöt, yhteisöt, vaikuttajat, yritykset, kirjastot, oppilaitokset ja muut toimijat voivat osallistua niin Lukiviikkoon (Dyslexia Awareness Week) kuin muihinkin teematapahtumiin nostamalla esille lukivaikeuteen liittyviä aiheita omissa viestintäkanavissaan ja sosiaalisessa mediassa sekä järjestämällä erilaisia lukiteemaisia tapahtumia tai tempauksia.

Suomessa teemana oli vuonna 2023 Erilaisen oppijan työ sujuvaksi

Lukiviikko ja -kuukausi lisäävät työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työyhteisön moninaisuutta.

Haluamme nostaa teemaviikon aikana keskiöön lukivaikeuden hyväksymisen ja oikeanlaiset kohtaamiset työyhteisöissä sekä ne keinot ja välineet, joita erilaisten oppijoiden tukemiseen on tarjolla. Näitä ratkaisuja tunnetaan kuitenkin vielä liian huonosti.

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista. Se on perinnöllinen ja synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus. Lukivaikeuden aiheuttamaa esim. lukuhitautta voi kompensoida erilaisilla oppimisen menetelmillä, työskentelytavoilla ja oppimisen tuen välineillä. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus, mikä ei poistu kokonaan ja vaikuttaa vaihtelevasti henkilön tapaan toimia eri tilanteissa.

Lukivaikeus voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. Työikäisissä aikuisissa on paljon diagnosoimattomia henkilöitä, jotka ovat oppineet itsenäisesti, ilman ohjausta, kompensoimaan lukivaikeuttaan.

Lukivaikeus on arviolta jopa 5–10 %:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta, ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   

Lue lisää lukivaikeudesta täältä