Siirry sisältöön

Opettajana digiviidakossa -koulutus tulee taas syksyllä 2022

MITÄ JA MITEN

Koulutuksessa harjoitellaan kiireettömässä ja turvallisessa oppimisympäristössä yleisimpiä tietokoneen ja puhelimen ominaisuuksia, joita voi hyödyntää oppimisen tukena, niin oman kuin oppilaidenkin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti osallistujien omat oppimisen haasteet sekä erilaiset oppimistavat ja vahvuudet.

 • Koulutus toteutetaan etänä TEAMS -alustalla ja osallistujat voivat olla ympäri Suomea.
 • Koulutus sisältää 6 webinaaria, joiden kesto on 2,5h.
 • Koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen sitova.
 • Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa.

KENELLE

Opettajille, jotka kokevat itse haasteita digilaitteiden ja -palveluiden käyttämisessä ja soveltamisessa tai digiperustaidoissa. Toisen-, perusasteen tai vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle.

Koulutus sopii erityisesti sinulle työssäkäyvä opettaja, jos tunnistat itsesi näistä:

 • Jatkuva tietokoneen käyttäminen ja hyödyntäminen opetuksessa aiheuttaa harmaita hiuksia.
 • Et tiedä, miten voisit auttaa oppilaitasi hyödyntämään tekstin kuuntelua tai tekstin tuottamista sanelemalla.
 • Tuntuu, että itsekin haluaisit toisinaan kuunnella sähköpostiviestit, ajankohtaiset uutiset ja tori-ilmoitukset.
 • TEAMS:n käyttäminen etäopetuksessa on vastenmielistä.
 • Tunnistat, että pitäisi osata ja jaksaa perehtyä ”digijuttuihin” enemmän, mutta taitoja tai mielenkiintoa puuttuu.
 • Sinulla voi olla jokin oppimisvaikeus tai epäillys siitä.

ILMOITTAUTUMINEN

 • Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.
 • Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ne, jotka kuuluvat hankkeen kohderyhmään.

Ilmoittaudu syksyn 2022 koulutukseen.

Jos heräsi kysymyksiä, voit kysyä Sarilta lisää 044-2820028 tai sari.haapala(at)eoliitto.fi


AIKATAULUT JA AIHEET syksyn 22 koulutus

Ke 31.8. Klo 14.00 -16.30 Turvallisen oppimisympäristön luominen

 • Tutustuminen ja koulutuksen tavoitteet.
 • Perehdytään, mitä on turvallinen oppimisympäristö digitaalisessa maailmassa.
 • Luodaan yhteiselle oppimiselle turvallinen ympäristö.

Ti 13.9. Klo 14.00 -16.30 Microsoft365 -oppimistyökalut

 • Tutustutaan Microsoft Office365 löytyviin helppokäyttö- ja saavutettavuusominaisuuksiin.
 • Harjoitellaan, miten voi kuunnella tai sanella tekstiä.

Ma 26.9. Klo 14.00 -16.30 TEAMS -oppimisympäristönä

 • Tutustutaan, miten TEAMS -alustaa voi hyödyntää opetuksessa.
 • Harjoitellaan hyödyllisiä ominaisuuksia.

To 13.10. Klo 14.00 -16.30 Powerpoint -saavutettavuusominaisuudet

 • Tutustutaan, miten Powerpointista tehdään saavutettava esitysmateriaali.
 • Harjoitellaan ja testataan.

Ke 26.10. Klo 14.00 -16.30  Monikanavaiset digitaaliset oppimisalustat

 • Tutustutaan, millaisia monikanavaisia digitaalisia oppimisalustoja on olemassa.
 • Testataan ja harjoitellaan yhtä monikanavaista alustaa.

Ke 9.11. Klo 14.00 -16.30 Mobiililaite -oppimisen tukena

 • Tutustutaan, miten puhelinta tai tablettia voi hyödyntää oppimisen tukena.
 • Koulutuksen päättäminen ja yhteinen koonti.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijat Riikka Marttinen ja Sari Haapala.

Riikka on toimintaterapeutti (AMK), joka on perehtynyt ja jatkokouluttautunut eri käyttöjärjestelmien saavutettavuus- ja helppokäyttöominaisuuksien hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen tukena.

Sari on opinto-ohjaaja ja aineenopettaja (KM). Hän on toiminut oppimisen apuvälineasiantuntijana Joensuun seudun erilaisissa oppijoissa (2016-2018) ja hankkinut paljon lisäkoulutusta ja osaamista liittyen oppimisen digiapuvälineisiin ja niiden soveltamiseen.

RAHOITTAJA

”Erilaisena oppijana digiviidakossa – Oppimisen tuen digitaalisia välineitä opettajille”-hanketta rahoittaa Opetushallitus.