Oppimisen olohuone -hanke 2020 – Erilaisten oppijoiden liitto ry Siirry sisältöön

Oppimisen olohuone -hanke 2020

Viime vuoden lopussa päättynyt Taitotuunaajat- hanke (2016-19) oli yksi opetus- ja kulttuuriministeriön Taito- ohjelmasta rahoitetuista ESR –hankkeista. Sen tavoitteena oli vahvistaa heikkojen perustaitojen takia koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten osaamista ja myönteistä minäkäsitystä sekä kehittää perustaitoja vahvistava koulutusprosessin malli, Oppimisen olohuone.

Valtakunnallisessa Taitotuunaajat-hankkeessa yli tuhannen asiakastapaamisen ja kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntynyt Oppimisen olohuoneen ohjausmalli on räätälöity aikuisille erilaisille oppijoille.

Yksilölliseen ohjaukseen ja opetukseen perustuva Oppimisen olohuone- mallia versioitiin eri hankeyhteistyökumppaneiden kanssa ja sovitettiin eri organisaatioiden olemassa oleviin rakenteisiin.

”Toimivimmaksi ratkaisuiksi nousivat kokeilut, joissa yhteistyötä tehtiin toimijan kanssa, jonka asiakkaat kokivat neutraaliksi osapuoleksi, kun ajatellaan opintoja tai työelämää”, sanoo projektipäällikkö Heli Turja.

Hankkeen päätyttyä Oppimisen olohuone jatkaa toimintaa Seinäjoen kaupunginkirjastossa Tuuppari palveluna ja Joensuun seudun erilaisten oppijoiden Elinikäisen oppimisen keskus ESR-hankkeena .

Ammattilaisille Oppimisen olohuone -koulutuksia eri puolille Suomea

Oppimisen olohuone – malli herätti Taitotuunaajat hankkeen aikana myös ammattilaisten kiinnostuksen. Mallin levitystä on jatkettu tämän vuoden alusta uudessa, valtakunnallisessa, mallin mukaan nimetyssä Oppimisen olohuone -hankkeessa.

”Kuluvan vuoden aikana mallista kehitetään ammattilaisille suunnattu koulutus, jonka avulla mallia levitetään ja sen käyttöä ohjataan, siitä kiinnostuneille organisaatioille ja alueille”, kertoo Turja.

Koulutus koostuu kolmesta opintopisteen laajuisesta osasta:
1) Oppimisen olohuone toiminnan – periaatteet,
2) Oppimisen tuen välineet ja erilaiset oppimisen menetelmät
3) Oppimisen olohuoneen perustamisen lähtökohdat.

Koulutuksen eri osioille on kehitteillä myös omat Osaamismerkistökriteerit. Maksuttomat Oppimisen olohuone koulutukset järjestetään eri puolilla Suomea syksyllä 2020.Taitotuunaajat ja Oppimisen olohuone hankkeita hallinnoi Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Taitotuunaajat ESR -hankkeen julkaisemat opas Oppimisen olohuone -tukea aikuisen oppimiseen ja Oppimisen olohuone -mallista kertovat videot löytyvät www.eoliitto.fi.

Lisätietoja: projektipäällikkö Heli Turja, 050 4534299, heli.turja(at)eoliitto.fi