Siirry sisältöön

Oppimisen olohuone -hanke 1.1.2020–31.4.2021

Oppimisen olohuone -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Pohjois-Suomen ELY-keskuksen ja STEA:n rahoittama hanke Oppimisen olohuone tyyppisen toiminnan juurruttamiseksi ja levittämiseksi. Hanke on jatkoa Taitotuunaajat- hankkeelle (2016–19), joka oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmasta rahoitetuista ESR–hankkeista. Taitotuunaajat -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa heikkojen perustaitojen takia koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten osaamista ja myönteistä minäkäsitystä sekä kehittää perustaitoja vahvistava koulutusprosessin malli, Oppimisen olohuone.

Valtakunnallisen Oppimisen olohuone -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä opetuksen ja ohjauksen ammattilaisten osaamista heikot perustaidot ja/tai oppimisvalmiudet omaavien aikuisten tukemisessa ja ohjaamisessa. Hankkeen ensijainen kohderyhmä on ohjaus- ja opetusalan ammattilaiset, työpaikkakouluttajat ja -valmentajat, työvoimakoulutuksen henkilöstö TE-palveluissa ja aikuisten työpajatoiminnassa sekä muut vastaavat toimijat, jotka ovat kiinnostuneet viemään mallia eteenpäin omassa organisaatiossaan.

Ammattilaisille Oppimisen olohuone -koulutuksia eri puolille Suomea

Oppimisen olohuone – mallia pyritään juurruttamaan ja levittämään siihen kehitetyn koulutuksen avulla. Koulutus on suunnattu ammattilaisille ja tahoille, joilla on kiinnostusta mallia kohtaan.

Koulutus koostuu kolmesta osiosta:
A) Oppimisen olohuone toiminnan – periaatteet
B) Oppimisen tuen välineet ja erilaiset oppimisen menetelmät
C) Oppimisen olohuoneen perustamisen lähtökohdat.

Koulutus perehdyttää osallistujat Taitotuunaajat-ESR-hankkeessa (2016–2019) kehitetyn Oppimisen olohuone -toiminnan periaatteisiin ja antaa välineitä toteuttaa toimintaa omassa organisaatiossa. Oppimisen olohuone on matalan kynnyksen yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö, josta aikuinen voi saada henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa kokonaisvaltaista tukea perustaitojensa kehittämiseen.

Oppimisen olohuone -koulutuksesta on mahdollisuus saada digitaalisia osaamismerkkejä eli Open Badgeja. Osallistujien on mahdollisuus saada kolme merkkiä:

  • Oppimisen olohuone 1-merkki: A + B koulutusosat (laajuus 1,5 op)
  • Oppimisen olohuone 2-merkki: C koulutusosa (laajuus 1,5 op)
  • Oppimisen olohuone: A+B+C koulutusosat (yhdistelmämerkki)

Oppimisen olohuone -malliin voit perehtyä myös Taitotuunaajat ESR -hankkeen julkaiseman oppaan avulla Oppimisen olohuone -tukea aikuisen oppimiseen ja Oppimisen olohuone -mallista kertovien videoiden kautta.

Jos kiinnostuit koulutuksesta tai sen sisällöistä niin ota yhteyttä.

Verkostokoordinaattori Heli Turja, 050 453 4299, heli.turja(at)eoliitto.fi