Siirry sisältöön

Miksi Oppimisen tuen toimenpideohjelma on tärkeä?

Vaikka oikeus oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tukeen on kirjattu lakeihin, opetussuunnitelmien perusteisiin ja erilaisiin suosituksiin, edelleen suuri osa tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista ei saa sitä tarpeidensa mukaisesti. Alueellinen ja oppilaitoskohtainen vaihtelu on suurta. Työikäisille (työssä ja työn ulkopuolella) tukea ei ole järjestetty, ja tämän korjaamiseksi ehdotetaan kehitettävän työikäisten oppimisen tuen kansallinen malli.

Ehdotusluonnos kolmannen sektorin toimijoilta Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmälle kesäkuussa 2022.

Erilaisten oppijoiden tukiryhmä on sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon ja varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannan vuonna 2021 perustama tukiryhmä, johon kuuluu kansanedustajien lisäksi oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia häiriöitä kokevien ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi työskentelevien järjestöjen ja säätiöiden edustajia. Tukiryhmän puheenjohtajina toimivat Eeva-Johanna Eloranta ja Paula Risikko.

Koosteen laadintaan ovat osallistuneet seuraavat tahot: 

  • ADHD-liitto
  • Aivoliitto
  • Autismiliitto
  • Datero
  • Erilaisten oppijoiden liitto
  • Helsingin seudun erilaiset oppijat 
  • Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus 
  • Niilo Mäki Instituutti 
  • Suomen CP-liitto
  • Suomen Kielipolku SLI 

Tuen tarve kaikissa ikävaiheissa: oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa, työssä ja arjessa

Oppimista ja arkea hankaloittavat yleisimmin oppimisvaikeudet (lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, matematiikan vaikeus, hahmottamisen vaikeus) ja neuropsykiatriset vaikeudet (kuten keskittymisen ja tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, itsesäätelyn, aistitiedon käsittelyn, kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet) sekä kielelliset erityisvaikeudet.

Nämä ominaisuudet ovat useimmiten synnynnäisiä ja pysyviä, mutta niiden aiheuttamaa haittaa voidaan tuen ja harjoituksen avulla vähentää ja kompensoida.

Lehdistötiedote