Siirry sisältöön

Miksi Oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tuen toimenpideohjelma on tärkeä?

Vaikka oikeus oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tukeen on kirjattu lakeihin, opetussuunnitelmien perusteisiin ja erilaisiin suosituksiin, suuri osa tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista ei saa sitä tarpeidensa mukaisesti. Alueellinen ja oppilaitoskohtainen vaihtelu on suurta. Työikäisille (työssä ja työn ulkopuolella) tukea ei ole järjestetty, ja tämän korjaamiseksi ehdotetaan kehitettävän työikäisten oppimisen tuen kansallinen malli.

Kolmannen sektorin toimijoilta ehdotus Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmälle marraskuussa 2023

Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmä on Paula Risikon (kok.) ja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) vuonna 2021 perustama tukiryhmä. Siihen kuuluu kansanedustajien lisäksi oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia häiriöitä kokevien ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi työskentelevien järjestöjen ja säätiöiden edustajia. Tukiryhmän puheenjohtajina toimivat Paula Risikko ja Eeva-Johanna Eloranta.

Koosteen laadintaan ovat osallistuneet: 

  • ADHD-liitto
  • Aivoliitto
  • Autismiliitto
  • Datero
  • Erilaisten oppijoiden liitto
  • Helsingin seudun erilaiset oppijat 
  • Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus 
  • Niilo Mäki Instituutti 
  • Suomen CP-liitto
  • Suomen Kielipolku SLI 

2023: Kooste kolmannen sektorin toimijoiden ehdotuksista Oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tuen toimenpideohjelmaksi

2022: Kooste kolmannen sektorin toimijoiden ehdotuksista oppimisen tuen toimenpideohjelmaksi

Tuen tarve kaikissa ikävaiheissa: oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa, työssä ja arjessa

Oppimista ja arkea hankaloittavat yleisimmin oppimisvaikeudet (lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, matematiikan vaikeus, hahmottamisen vaikeus) ja neuropsykiatriset vaikeudet (kuten keskittymisen ja tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, itsesäätelyn, aistitiedon käsittelyn, kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet) sekä kielelliset erityisvaikeudet.

Nämä ominaisuudet ovat useimmiten synnynnäisiä ja pysyviä, mutta niiden aiheuttamaa haittaa voidaan tuen ja harjoituksen avulla vähentää ja kompensoida.

Lehdistötiedote 2022