Siirry sisältöön

ERILAISTEN OPPIJOIDEN LIITON STRATEGIA 2019–23

ARVOMME

Yhdessä

Jokainen oppii omalla tavallaan ja tarvitsee oppimisessaan yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea. Edistämme yhdessä erilaisten oppijoiden oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikissa ikäryhmissä ja elämänvaiheissa.

Rohkeasti

Jokaisella on oikeus oppimiseen ja menestymiseen arjessa, opinnoissa ja työssä. Tartumme rohkeasti oppimisen haasteisiin ja vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnassa. Kannustamme erilaisia oppijoita haasteiden voittamiseen.

Positiivisesti

Ilo kuuluu elämään, oppimiseen ja työhön. Korostamme ilon aiheita ja onnistumisia ja jaamme niitä ympäristössämme. Monenlainen oppijuus on yhteiskunnalle ja yksilölle voimavara ja rikkaus.

VISIOMME

Oppimisvaikeudet tunnistetaan aiempaa paremmin ja aikaisemmin, ja erilaiset oppijat saavat tarvitsemaansa tukea. Oppimisvaikeuksien aiheuttamat esteet madaltuvat arjessa, osaamisen hankkimisessa ja työelämässä.

Olemme aktiivinen erilaisten oppijoiden edunvalvoja. Vaikutamme asenteisiin ja edistämme erilaisten oppijoiden toimintamahdollisuuksia. Toimintamme tunnetaan laajasti, ja olemme haluttu yhteistyökumppani. Meillä on vahva osaaminen ja kokemusasiantuntijuus erilaisesta oppijuudesta.

STRATEGISET PAINOPISTEEMME

1. Alueellisen toiminnan vahvistaminen

 • vertaistuen, ammatillisen tuen sekä ohjauksen ja neuvonnan vahvistaminen
 • vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen
 • osaamisen vahvistaminen monikulttuuristen erilaisten oppijoiden tukemisessa

2. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen

 • kokemusperusteisen tiedon kokoaminen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi
 • valtakunnallisen kokemusasiantuntijaverkoston laajentaminen

3. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen vahvistaminen

 • vaikuttaminen erilaisten oppijoiden huomioon ottamiseen lainsäädännössä ja yhteiskunnan rakenteissa
 • yleisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta

4 . Koulutusten kehittäminen oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja oppimisen tuen keinoista ja välineistä

 • sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille
 • työelämän toimijoille/työnantajille

5. Digitaalisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen

 • vaikuttaminen digitaalisten palvelujen ja ympäristöjen ymmärrettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen
 • digitaalisten palveluiden ja sisältöjen tuottaminen erilaisille oppijoille