Siirry sisältöön

Taitotuunaajat ESR-hanke

Taitotuunaajat ESR-hanke oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito- ohjelmasta rahoitetuista hankkeista. Taito-ohjelman hankkeiden tarkoituksena on ollut kehittää malleja aikuisten perustaitojen vahvistamiseksi. Perustaidot (matematiikka, lukeminen, kirjoittaminen ja ICT) ovat nyky-yhteiskunnan perusvaatimuksia kaikissa ammattiin johtavissa opinnoissa ja työelämässä sekä tavallisessa arjessa selviytymisessä. Ne ovat pohja elinikäiselle oppimiselle ja myös tärkeä osa itsetunnon ja myönteisen minäkäsityksen muodostumista.

Taitotuunaajat -hanke kehitti yksilöllisen oppimiseen ja ohjaukseen perustuvan Oppimisen olohuone -mallin. Taitotuunaajat- hankkeessa tuettiin 18–62-vuotiaita henkilöitä, jotka kokivat oppimisen vaikeuksia ja/tai puutteita perustaidoissa.

Hankkeen tavoitteena oli kolme teemaa:

  • 1) Vahvistaa aikuisten myönteistä minäkäsitystä, perustaitoja ja asennetta oppimiseen sekä luottamusta omaan osaamiseen.
  • 2) Kehittää yksilöllistä ja pienryhmämallia (Oppimisen olohuone) perustaitojen vahvistamiseksi.
  • 3) Kehittää yhdessä osallistujien ja ammattilaisten kanssa opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka soveltuvat erilaisille oppijoille. Taitotuunaajien tavoitteena oli myös levittää toimivia käytäntöjä ja malleja aikuisten oppimisvaikeuksisten tukemiseksi valtakunnallisesti.

Oppimisen olohuone mallia pilotoitiin ja kehitettiin Taitotuunaajat ESR -hankkeessa
2016–2019 

Oppimisen olohuone tarjosi henkilökohtaista, maksutonta ja asiakkaan tarpeista lähttevää kokonaisvaltaista tukea perustaitojen oppimiseen. Asiakkaat saivat uskoa omaan osaamiseen, välineitä oman osaamisen kehittämiseen ja ymmärrystä omaa oppistaan kohtaan. Perustaitojen harjoittelu yhdessä ja uusien lähestymistapojen kautta antoi uusia voimavaroja työn hakuun, opinnoissa pärjäämiseen ja koulutukseen pyrkimiseen.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Suomen ELY-keskus ja STEA. Hanketta hallinnoi Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Taitotuunaajat ESR -hankkeen yhteistyökumppanit

Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä-
Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö
(valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun
erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat
(Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon
jälkikuntoutusyksikkö.