Siirry sisältöön

Oikeus oppimiseen neuvottelukunta

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta on oppimisvaikeuksien ja erilaisen oppijuuden kysymysten parissa toimivien organisaatioiden yhteenliittymä, jonka tarkoitus on edistää erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Neuvottelukunnassa on mukana julkishallinnon, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja ammattiyhdistysten edustajia.

Kokousten puheenjohtajuudesta vastaavat vuorotellen Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, koollekutsujan ja sihteerin tehtävä on Erilaisten oppijoiden liitolla.

Oikeus oppimiseen neuvottelukunta 2022-2023


Aivoliitto, Celia, Datero, Erilaisten oppijoiden liitto, Finnish Reading Association, Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin seudun erilaiset oppijat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Kansalaisopistojen liitto, Kehitysvammaliitto / Selkokeskus,  Kiipulasäätiö, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Niilo Mäki Instituutti, Opetusalan ammattijärjestö , Opetushallitus, Opintokeskus Sivis, STTK ry, Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Suomen erityiskasvatuksen liitto, Suomen kirjastoseura, Suomen lukiolaisten liitto, Suomen opiskelijakuntien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Vates-säätiö.

Neuvottelukunnan alatyöryhmät

Oppimisvaikeudet työelämässä:

Sonja Haga-Erickson, Datero

Kirsi Ek/Petteri Ora, Kiipulasäätiö

Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö

Kaija Ray, Vates-säätiö

Katri Suhonen, Kirkkohallitus

Mervi Ylitalo, Työväen sivistysliitto

Julia Anttilainen, Työterveyslaitos

Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto

Riikka Marttinen, Erilaisten oppijoiden liitto

Korkeakoulutuksen saavutettavuus:

Sonja Haga-Erickson, Datero

Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto

Minni Kuparinen, SAMOK

Tekla Kosonen, SAMOK

Rebekka Laaksonen, Celia

Paula Isoaho, Celia

Rut Nordlund-Spiby, THL

Pirjo Vaittinen, FinRa

Heli Turja, Erilaisten oppijoiden liitto

Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto


Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Sarianna Reinikainen
sarianna.reinikainen(at)eoliitto.fi
044 300 9693
Verkostokoordinaattori
Heli Turja
heli.turja(at)eoliitto.fi
050 453 4299

TAUSTAA

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti vuodesta 1996 lähtien.

Ensimmäinen suomalainen lukikampanja Sanasolmutoteutettiin muiden pohjoismaiden esimerkkiä seuraten vuonna 1989. Kampanjan avulla haluttiin lisätä yleistä tietoutta lukivaikeudesta ja sen tunnistamisesta sekä tuen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Kohderyhmänä oli aikuiset, joilla on lukivaikeus, ja heidän lisäkseen kampanja sai liikkeelle ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät. Kampanjan taustalla toimi verkosto, jossa olivat mukana silloiset opetushallitus, ammattikasvatushallitus, sosiaali- ja terveyshallitus, työministeriö ja Kela. Yleisradio toteutti kampanjan julkaisun sekä radio- ja tv-ohjelmat.

Uuden valtakunnallisen kampanjan Oikeus oppimiseensuunnittelemista varten perustettiin vuonna 1996 neuvottelukunta. Sen puheenjohtajina toimivat Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) pääjohtaja Vappu Taipale sekä Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) puheenjohtaja Airi Valkama. Neuvottelukuntaan saivat ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet, ja kampanjan aikana neuvottelukunnassa oli jäseniä yli 40. Jäsenet sitoutuivat tiedottamaan kampanjasta ja tukemaan kampanjaa omien organisaatioidensa toimin. HERO sai RAY:lta hankeavustuksen, ja kampanja toteutettiin vuosina 1997–99.

Lisäksi opetusministeri Olli-Pekka Heinonen kokosi neuvottelukunnan jäsenistöstä Luki-työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys lukivaikeuden huomioimisesta ylioppilaskirjoituksissa. Luki-työryhmän raporttiilmestyi vuonna 1998 sisältäen myös muita ehdotuksia erilaisten oppijoiden huomioimiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Oikeus oppimiseen -kampanjan päätyttyä neuvottelukunnan jäsenet päättivät jatkaa toimintaansa verkostona, joka seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa ja tarttuu oppimisvaikeuksiin liittyviin haasteisiin. Yhteistyössä toteutettuja hankkeita ovat olleet Lukibussi (ESR-Equal) 2001–04, Lukineuvola (ESR-Equal) 2004–08 ja Opin ovi/Osaava ohjaus (ESR) 2008–12.