Siirry sisältöön

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta on oppimisvaikeuksien ja erilaisen oppijuuden kysymysten parissa toimivien organisaatioiden yhteenliittymä, jonka tarkoitus on edistää erilaisten oppijoiden yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Neuvottelukunnassa on mukana julkishallinnon, kolmannen sektorin, oppilaitosten ja ammattiyhdistysten edustajia.

Kokousten puheenjohtajuudesta vastaavat vuorotellen Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, koollekutsujan ja sihteerin tehtävä on Erilaisten oppijoiden liitolla.

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta 2022–2023


Aivoliitto, Ammattiopisto Live, Datero, Erilaisten oppijoiden liitto, Finnish Reading Association, Helsingin seudun erilaiset oppijat, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Kansalaisopistojen liitto, Kehitysvammaliitto / Selkokeskus,  Kiipulasäätiö, Kirkkohallitus, Kuntoutussäätiö / Oppimisen tuen keskus, Mielenterveyden keskusliitto, Niilo Mäki Instituutti, Opetusalan ammattijärjestö, Opetushallitus, Opintokeskus Sivis, Saavutettavuuskirjasto Celia, Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Suomen kirjastoseura, Suomen lukiolaisten liitto, Suomen opiskelijakuntien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Työväen sivistysliitto, Vates-säätiö.

Neuvottelukunnan alatyöryhmät

Oppimisvaikeudet työelämässä

Koollekutsuja ja sihteeri Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto

Sonja Haga-Erickson, Datero

Riikka Marttinen, Erilaisten oppijoiden liitto

Pirjo Vaittinen, FinRA

Kirsi Ek/Petteri Ora, Kiipulasäätiö

Katri Suhonen, Kirkkohallitus

Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö

Anne Sahrio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Inari Juntumaa, Työväen sivistysliitto

Julia Anttilainen, Työterveyslaitos

Kaija Ray, Vates-säätiö

Korkeakoulutuksen saavutettavuus

Koollekutsuja ja sihteeri Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto

Paula Isoaho, Saavutettavuuskirjasto Celia

Sonja Haga-Erickson, Datero

Heli Turja, Erilaisten oppijoiden liitto

Pirjo Vaittinen, FinRA

Ninni Kuparinen, SAMOK

Minni Takala, SAMOK

Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto

Rut Nordlund-Spiby, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Sarianna Reinikainen
sarianna.reinikainen(at)eoliitto.fi
044 300 9693
Verkostokoordinaattori
Heli Turja
heli.turja(at)eoliitto.fi
050 453 4299

TAUSTAA

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti vuodesta 1996 lähtien.

Ensimmäinen suomalainen lukikampanja Sanasolmu toteutettiin muiden pohjoismaiden esimerkkiä seuraten vuonna 1989. Kampanjan avulla haluttiin lisätä yleistä tietoutta lukivaikeudesta ja sen tunnistamisesta sekä tuen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Kohderyhmänä oli aikuiset, joilla on lukivaikeus, ja heidän lisäkseen kampanja sai liikkeelle ammattilaiset, tutkijat ja päättäjät. Kampanjan taustalla toimi verkosto, jossa olivat mukana silloiset opetushallitus, ammattikasvatushallitus, sosiaali- ja terveyshallitus, työministeriö ja Kela. Yleisradio toteutti kampanjan julkaisun sekä radio- ja tv-ohjelmat.

Uuden valtakunnallisen kampanjan Oikeus oppimiseen suunnittelemista varten perustettiin vuonna 1996 neuvottelukunta. Sen puheenjohtajina toimivat Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) pääjohtaja Vappu Taipale sekä Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) puheenjohtaja Airi Valkama. Neuvottelukuntaan saivat ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet, ja kampanjan aikana neuvottelukunnassa oli jäseniä yli 40. Jäsenet sitoutuivat tiedottamaan kampanjasta ja tukemaan kampanjaa omien organisaatioidensa toimin. HERO sai RAY:lta hankeavustuksen, ja kampanja toteutettiin vuosina 1997–99.

Lisäksi opetusministeri Olli-Pekka Heinonen kokosi neuvottelukunnan jäsenistöstä Luki-työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys lukivaikeuden huomioimisesta ylioppilaskirjoituksissa. Luki-työryhmän raportti ilmestyi vuonna 1998 sisältäen myös muita ehdotuksia erilaisten oppijoiden huomioimiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Oikeus oppimiseen -kampanjan päätyttyä neuvottelukunnan jäsenet päättivät jatkaa toimintaansa verkostona, joka seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa ja tarttuu oppimisvaikeuksiin liittyviin haasteisiin. Yhteistyössä toteutettuja hankkeita ovat olleet Lukibussi (ESR-Equal) 2001–04, Lukineuvola (ESR-Equal) 2004–08 ja Opin ovi/Osaava ohjaus (ESR) 2008–12.