Siirry sisältöön

Lapsen oikeus tukeen koulussa

Järjestämme valtakunnallisen maksuttoman Vanhempaininfo-webinaarin vuonna 2024 ensimmäistä kertaa jo alkuvuodesta, 1. päivänä helmikuuta klo 17.30–19. Teemana on Lapsen oikeus tukeen koulussa. ILMOITTAUDU täällä.

Etsimme webinaarissa vastauksia muun muassa siihen, mihin tukeen lapsella on koulussa oikeus ja mitä vanhemmat voivat tehdä, jotta lapsi saa tarvitsemansa tuen.

TEAMS-LINKKI lähetetään ilmoittautuneille webinaaria edeltävänä päivänä 31.1.2024. Tallennamme webinaarin, ja lähetämme tallennelinkin ilmoittautuneille webinaarin jälkeen.

Vinkkejä ja vertaistukea vanhemmille

Oppimisen tuen kysymykset nousevat kärkeen neuvontapalveluihimme tulevissa vanhempien kysymyksissä – siksi Vanhempaininfon teemaksi valikoitui Lapsen oikeus tukeen koulussa. Webinaarissa etsimme avaimia kodin ja koulun rakentavaan yhteistyön oppimisen tuen asioissa.

Asiantuntijana webinaarissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lakimies Kreeta Pölönen. Hän hoitaa työssään kanteluja ja oikaisuvaatimuksia, joista suurin osa koskee perusopetusta. Parhaillaan Pölönen myös tekee väitöskirjaa lapsen oikeudesta tukeen esi- ja perusopetuksessa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle.

Pölönen painottaa, että lapsille on turvattava koulussa yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja koulunkäyntiin. Nykyinen esi- ja perusopetuksen kolmiportainen tukijärjestelmä kuitenkin ohjaa erottelemaan lapsia kahteen eri järjestelmään, yleisopetukseen ja erityisopetukseen. Näin lapsen oikeus kuulua kouluyhteisöön tasavertaisena jäsenenä ei välttämättä toteudu.

”Meillä on liikaa erityistä puhetta, jolla perustellaan lasten luokittelua haastavuuden mukaan. Esi- ja perusopetuksen tuen sääntely keskittyy yksittäisen lapsen tukemiseen, ja oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien nähdään johtuvan lapsesta eikä järjestelmästä. Tämä rapauttaa esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuutta”, Pölönen sanoo.

Kommenttipuheenvuoron pitää erityisopettaja, Erilaisten oppijoiden liiton oppimisvalmentaja Tanja Airaksinen. Hän työskentelee Kuopion Oppimisen olohuoneessa ja vastaa työssään usein vanhempien kysymyksiin lapsen oppimisen tuesta sekä ongelmista koulun ja kodin yhteistyössä.

Kokemuspuhujana on peruskoululaisen äiti Mervi Pyykkönen.

Vanhemmat ja ammattilaiset tervetulleita

Erilaisten oppijoiden liitto järjestää maksuttoman Vanhempaininfon yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa jo neljättä kertaa. Linjoille ovat tervetulleita kaikki ne vanhemmat, jotka kaipaavat lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä. Myös lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat tervetulleita mukaan.

”Vanhemmilla on aito hätä siitä, toteutuuko heidän lapsensa tuki koulussa parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus huoli liittyy siihen, että pedagogisten asiakirjojen kirjauksia on vaikea ymmärtää, joskus ongelmia on kodin ja koulun kommunikoinnissa tai muissa asioissa. Neuvomme jatkuvasti vanhempia näissä kysymyksissä, ja nyt käsittelemme niitä perusteellisesti kaikille avoimessa Vanhempaininfossa”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen sanoo.

Teema on erityisen ajankohtainen, sillä maan hallitus uudistaa parhaillaan esi- ja perusopetuksen tuen lainsäädäntöä.

Moninainen oppijuus otettava paremmin huomioon

Koulussa annettavan tuen teema kytkeytyy myös Pisa-tuloksiin. Tuoreet, huolestuttavat Pisa-tulokset kertovat, että moninaista oppijuutta ei oteta kouluissa riittävästi huomioon. Oppimisen tuen vahvistaminen onkin yksi tärkeä vastaus oppimistulosten kohentamiseen. Erilaisten oppijoiden liitto antoi asiasta marraskuussa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle, jossa valmistellaan esi- ja perusopetuksen tukilainsäädännön uudistamista.

”Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei toteudu tarkoitetulla tavalla, koska oppimisen tuen resurssit ovat niukat ja koulujen toimintakulttuurissa on selviä puutteita. Tukeen on saatava selkeämpi malli, korvamerkittyä rahaa ja nykyistä tiukempaa valtion ohjausta”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen tiivistää.

Hän korostaa muun muassa sitä, että kouluissa on varmistettava riittävät resurssit lasten erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi.

Lähetä kysymyksesi etukäteen

Koululaisten vanhemmat saavat Vanhempaininfo-webinaarissa vinkkejä, vertaistukea ja neuvoja siihen, kuinka lapsen tai nuoren koulunkäyntiä ja hyvinvointia voi tukea yhdessä hänen kanssaan ja hyvässä yhteistyössä koulun kanssa.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen info@eoliitto.fi ja osallistua webinaarin aikana keskusteluun chatin kautta.

LISÄTIEDOT:

Soita tai lähetä viesti verkostokoordinaattorillemme Heli Turjalle:
heli.turja@eoliitto.fi tai 050 453 4299

Vuoden 2023 Vanhempaininfon antia

Vuoden 2023 Vanhempaininfon teemana oli Herättääkö digi tunteita? Digivälineiden hyödyt ja haasteet.
Löydät webinaarin tallenteen täältä.

Vuoden 2022 Vanhempaininfojen antia

Syksyn 2022 Vanhempaininfot ”Olispa vanhemmat tienneet, että…” -webinaari ja siihen liittyvä Tietoa vanhemmille -paketti käsittelevät lapsen lukivaikeutta ja muita oppimisvaikeuksia näkökulmasta, joka auttaa vanhempia tukemaan lasta oppimisvaikeuksissa.

Webinaaritallenteet ovat katsottavissa tästä: Tietoa vanhemmille.

Yhteistyössä

Opintokeskus Sivis