Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntija ja vertaistoiminnan koordinaattori esittäytyy

Olen Maria Tuomialho, 43-vuotias pientilan emäntä Satakunnasta. Olen 6-vuotiaan tytön äiti. Tilamme päätuotantosuunta on villantuotanto. Meillä asustaa muun muassa vuohia, lampaita, hevosia, kaksi koiraa ja kolme kissaa. 

Kuva: Heidi Rannikko

Koulutukseltani olen henkilöstöhallinnon tradenomi, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, vartija, hevosenhoitaja sekä maaseutuyrittäjä. Olen työskennellyt kaikissa ammateissa. Nykyään olen osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä.  
 
Työskentelen osa-aikaisena Erilaisten oppijoiden liitossa vertaistoiminnan koordinaattorina sekä erilaisen oppimisen kokemusasiantuntijana. Teen myös pienellä tuntimäärällä keikkoja palvelututkimuksen parissa.  
Opiskelen parhaillaan pararatsastuksen ohjaajaksi Ypäjän hevospistossa. Olen HAHKU-mentori ja lisäksi tavoitteenani olisi suorittaa ammatillisen opettajan koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa. 

Kokemusaloina ääniyliherkkyys & lukemisen vaikeus 

Omat kokemusalat ovat lukemisen vaikeus, aistiyliherkkyys, astma, tules-sairaudet, krooninen kipu sekä yksinhuoltajuus maatilalla. Minulla on keskivaikea lukivaikeus lukemisessa. Aivoissani on myös kehityksellinen variaatio sekä tapaturman seurauksena lievä aivovamma. Kehityksellisen variaation ja tapaturman seurauksena olen aistiyliherkkä. Olen aistiyliherkkä äänille sekä tuoksuille. Työmuistin lyhyys myös asettaa pientä lisähaastetta arkeen. 

Aistiyliherkkien ääntä kuuluviin

Koen tärkeäksi tuoda erityisesti aistiyliherkkien ääntä kuuluviin, koska välillä tuntuu siltä, että yhä tänä päivänä välillä hieman sekoitetaan ne aistiyliherkät, jotka eivät ole “vain tottuneet ärsykkeisiin” ja ne aistiyliherkät, joilla herkkyys johtuu esimerkiksi heidän aivojensa synnynnäisestä tai parantumattomasta “tilanteesta”. Jälkimmäistä ryhmää siedätettäessä herkkyyttä aiheuttavaan ärsykkeeseen, voidaan mahdollisesti vain pahentaa ongelmaa. Lisäksi ei myöskään aina tiedosteta sitä, että aistiyliherkkä ei automaattisesti ole niin sanotusti kaikelle herkkä, vaan herkkyys voi olla vain jollain aistiosa-alueella. 

Antamalla sopivat työkalut – ja työrauha, saataisiin myös aistiyliherkkien elämä helpommaksi ja ehkä “heistä jopa enemmän tehoja irti”, kun energiaa ei kuluisi niin paljon aistitulvasta selviytymiseen. 

Yksilön tarpeet tulee huomioida 

Aistiyliherkkien elämää voidaan helpottaa muun muassa kognitiivisella ergonomialla. Kognitiivinen työergonomia tarkoittaa sitä, että työn suunnittelussa otetaan huomioon yksilön omat tarpeet. Työolosuhteiden räätälöinnillä lisätään työhyvinvointia sekä työn sujuvuutta työpaikalla. Jokaisessa opinahjossa, työpaikalla ja ihan kaikkialla pitäisi ottaa kognitiivinen ergonomia huomioon. Lopulta melko pienilläkin asioilla voidaan saada merkittävää opiskelu- tai työhyvinvointia edistettyä. Toisille se merkittävä opiskelu- tai työhyvinvointia lisäävä tekijä voi olla esimerkiksi etä-, tai hybridimalli. 

#etänäläsnä

Koulualkujen aikaan syksyllä 2022 bloggaan etäilyn ja hybridimallien hyödyistä kertovan juttusarjan. #etänäläsnä blogisarjassa tutustutaan etä- ja hybridimallien hyötyihin yksilötasoilla. Osalle ihmisistä vain etänä mahdollistuu riittävän turvallinen ja rauhallinen oppimis- ja/tai työympäristö.

Hyppää mukaan etäilemään kanssamme!

Ystävällisin terveisin,

Maria Tuomialho, kokemusasiantuntija, vertaistoiminnan koordinaattori