Siirry sisältöön

Turussa kehitetään aikuisten lukutukea monin keinoin

Turkulaisille aikuisille on tarjottu tämän vuoden alusta lähtien uudenlaista tukea lukemisen haasteisiin kaupunginkirjaston hankkeessa. Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet Varsinais-Suomen Dysleksia ry ja Erilaisten oppijoiden liitto.

Kirjastosta on tullut muutamissa Suomen kaupungeissa merkittävä nuorten aikuisten ja aikuisten oppimisen tuen palvelujen paikka. Seinäjoen kaupunginkirjaston Tuuppari-toiminta ja Tampereen Sampolan kirjaston Lukitori olivatkin tärkeitä esikuvia, kun Turun kaupunginkirjasto haki aluehallintovirastolta rahoitusta Lukutuki kirjastossa -hankkeelleen.

Esikuvana Oppimisen olohuone -malli

Lukutuki kirjastossa -hanke tarjoaa tietoa ja tukea niille, joilla on erilaisia lukemisen ja muita oppimisen haasteita.

Syyskuun loppuun kestävässä Turun hankkeessa paikallisina yhteistyökumppaneina ovat Varsinais-Suomen Dysleksia ry ja Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry. Yhteistyötä on tehty myös Erilaisten oppijoiden liiton ja saavutettavuuskirjasto Celian kanssa.

”Hanke on vastauksemme myös kansalliseen huoleen lukutaidon heikkenemisestä. Haluamme tukea turkulaisia uusin tavoin, ja yksi hyvä esikuva on ollut Erilaisten oppijoiden liiton kehittämä Oppimisen olohuone -malli”, sanoo projektisuunnittelija Kukka Olsoni Turun kaupunginkirjastosta. Tähän malliin perustuvat myös Seinäjoen ja Tampereen kirjastojen tukipalvelut.

Oppimisen olohuoneet tarjoavat maksutonta ohjausta ja kokonaisvaltaista tukea omien perustaitojen kehittämiseksi niille aikuisille, joilla on esimerkiksi lukivaikeus tai muita oppimisen haasteita.

Lukutukikassit tulossa lainattaviksi

Turkulaiset pääsivät nauttimaan tästä uudesta palvelusta ensimmäisen kerran Lukuviikolla huhtikuussa, kun kirjastossa järjestettiin apuvälinepäivä.

”Esittelimme erilaisia lukemisen apuvälineitä, kuten lukiviivaimia ja -kalvoja sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Tapahtumassa kävi kymmeniä kiinnostuneita aikuisia, jotka tulivat myös juttelemaan omista keskittymisen tai lukemisen haasteistaan”, Olsoni kertoo.

Parhaillaan hän kokoaa lukutukikasseja, jotka tulevat lainattaviksi kaupunginkirjastosta viimeistään syksyllä.

”Kassissa on erilaisia lukemisen ja keskittymisen apuvälineitä. Kun lainaa kassin kotiin, pääsee kokeilemaan, mistä välineestä on itselle eniten hyötyä. Saimme kassi-idean Joensuun seudun erilaisilta oppijoilta, joilla on käytössä lainattava apuvälinereppu.”

Digilukitestejä, lukutukipeli ja lukipäivystys

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat kehittävät lukutukipelin osana kirjaston hanketta. Peli suosittelee käyttäjilleen lukemista kirjalistojen avulla. Tarkoitus on saada peli käyttöön kevään aikana Vaski-kirjastojen alueella Varsinais-Suomessa.

Ensi syksyksi suunnitteilla on lukupiiritoimintaa yhteistyössä Aisti ry:n kanssa sekä toinen apuvälinepäivä. Vaikka hanke päättyy syyskuussa, Olsoni uskoo nyt kehitettyjen palvelujen vakiintuvan vähitellen osaksi kirjaston jatkuvaa toimintaa.

”Tarjoamme myös lukitestejä. Kokeilimme digilukitestejä ensimmäisen kerran huhtikuun lopulla, kun Varsinais-Suomen Dysleksian edustajat olivat mukana tekemässä testejä halukkaille kirjastossa. Ajan pystyi varaamaan etukäteen, ja mukaan saatiin heti muutama kiinnostunut. Jo nyt olemme nähneet, että kaikille näille palveluille on Turun seudulla selvä tilaus.”

Olsonin mukaan toiveissa on lisäksi, että Varsinais-Suomen Dysleksia ry pyörittäisi kirjastossa jatkossa lukipäivystystä.

Aikuisten oppimisen tuki on liian satunnaista

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen pitää Turun Lukutuki kirjastossa -hanketta hienona avauksena, joka vastaa laajaan aikuisten oppimisen tuen tarpeeseen. Lapsille ja nuorille oppimisen tukea on tarjolla koulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa, mutta aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja oppimisen tuki ovat valtakunnallisesti heikoissa kantimissa.

”Oppimisvaikeudet eivät katoa, kun ihminen aikuistuu, mutta oppimisen tuki päättyy työelämään siirryttäessä. Mikään julkinen palvelu ei tarjoa aikuisille oppimisen pedagogista tukea, joka sisältäisi oppimisvaikeuden tunnistamisen, kuten lukitestauksen, sekä ohjauksen omien oppimisen tapojen löytämiseen ja oppimisen apuvälineiden käyttöön”, Reinikainen sanoo.

Tuki parantaa hyvinvointia ja selviytymistä

Noin joka viidennellä suomalaisella on jokin oppimisvaikeus. Se voi näkyä kirjoittamisen, lukemisen, matematiikan, kielten opiskelun, digitaitojen, motoriikan, hahmottamisen tai keskittymisen vaikeuksina. Jos vaikeus jää tunnistamatta eikä siihen saa tukea, henkilön riski pudota opintojen ja työelämän ulkopuolelle tai sairastua mielenterveyden ongelmiin kasvaa.

”Turun kaupunginkirjaston palvelu on myös merkittävää ennaltaehkäisevää työtä, joka tukee yksilöiden hyvinvointia ja selviytymistä. Kun vaikkapa lukitukikassin lainaaja löytää sopivan apuvälineen, hänen opiskelu- ja työvalmiutensa saattavat parantua ratkaisevasti. Puhumattakaan siitä, että moni saa lukitestin ansiosta nimen niille vaikeuksille, jotka ovat haitanneet lukemista ja oppimista vuosia”, Reinikainen korostaa.

Aikuisten oppimisen tuki on Reinikaisen mukaan kirjattava selkeästi lainsäädäntöön, jotta se saadaan valtakunnallisesti kuntoon.