Siirry sisältöön

Kuusi koululaista saa Tsempparistipendin itsensä ylittämisestä

Yksi lapsi oppi taitavaksi sormilla laskijaksi, toista ei tarvinnut enää käydä hakemassa kouluun, kolmas löysi uudelleen hymyn ja ilon. Kuusi peruskoululaista saa kevätjuhlissa Erilaisten oppijoiden liiton kannustusstipendin sinnikkyydestään ja itsensä ylittämisestä.

Erilaisten oppijoiden liitto jakaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa Tsempparistipendejä kannustukseksi oppimisvaikeuksisille peruskoululaisille. Samalla liitto muistuttaa, että oppimisvaikeuksista huolimatta on mahdollista löytää oma, sujuva oppimisen polku ja edetä opinnoissa kuinka pitkälle tahansa.

Kannustusstipendi eroaa niistä kevätjuhlissa jaettavista stipendeistä, joiden saajat ovat luokkansa priimuksia tai oppiaineiden parhaita osaajia. Tsempparistipendejä ei jaeta vain oppimistulosten perusteella, vaan niillä palkitaan erityisesti ahkerasta yrittämisestä sekä omien vahvuuksien ja itselle sopivien oppimisen tapojen etsimisestä ja löytämisestä.

Näin nostetaan esiin ja huomioidaan lahjakkuutta, joka ei välttämättä näy perinteisenä koulumenestyksenä ja hyvinä arvosanoina. Tällaisia ovat palkittujen tarinat:

1. Tukijakso palautti hymyn ja ilon

Yksi kannustusstipendin saajista on 8. luokan oppilas, joka on osallistunut useita kertoja koulussaan järjestetylle lukustrategiatukijaksolle. Hänen oppimisvaikeuksilleen löytyi selitys vuosi sitten, ja sen jälkeen hän on saanut tukea ja opiskelu on alkanut sujua uudella tavalla.

Useiden oppiaineiden arvosanat parantuivat selvästi. Ja mikä parasta: oppilas osallistuu ja hymyilee. Hän on muuttunut valoisaksi ja itseensä luottavaksi nuoreksi löydettyään uudet tavat opiskella. Myös tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, ja hän voi valita ensi vuonna jatko-opiskelupaikkansa vapaasti.

2. Sormilla laskemisen taito koheni

Matematiikan, muistin ja hahmottamisen ongelmat ovat haastaneet neljäsluokkalaista, joka kuuluu Tsempparistipendin saajiin. Hän opiskelee matematiikassa yksilöllistettyä oppimäärää, ja hänen matematiikan taitonsa ovat kehittyneet lukuvuoden aikana selvästi.

Ahkera ja sinnikäs harjoittelija suhtautuu myönteisesti koulutyöhön. Sinnikkyys näkyy hänen oppimistuloksissaan, ja hän on oppinut monenlaisia taitoja suoriutua matematiikan tehtävistään. Hänestä on esimerkiksi kehittynyt taitava sormilla laskija.

Oppilas on myös hyvin liikunnallinen, ja hänellä on hienoja harrastuksia ja taitoja, joista osa liittyy luonnossa liikkumiseen.

3. Valoisuus säilyi haasteista huolimatta

Tsempparistipendin saajiin kuuluu myös maahanmuuttajaoppilas, jota erilaiset kielelliset vaikeudet eivät ole nujertaneet. Hän on sosiaalisesti lahjakas ja aina aurinkoinen ja ystävällinen. Hänen kevään hyvä uutisensa on ammatillisten opintojen opiskelupaikka kokkilinjalla.

4. Aktiivisuus ja myönteisyys ovat säilyneet

Alakoulun oppilaalla on ollut haasteita hieno- ja karkeamotoriikkaa vaativissa asioissa sekä hahmotuskykyä vaativissa tehtävissä. Tämä on heijastunut useisiin oppiaineisiin. Haasteista huolimatta oppilas on sinnikäs, iloinen, hymyilevä ja yhteistyökykyinen ja käy koulua mielellään.

Hän hoitaa kotitehtävät tunnollisesti, osallistuu aktiivisesti oppitunneilla ja yrittää aina parhaansa. Myönteisyys näkyy myös kykynä tehdä yhteistyötä luokan kaikkien oppilaiden kanssa sekä intona osallistua välituntipeleihin.

5. Sinnikäs vastuunkanto palkitaan

8.-luokkalaiselle koululaiselle oppiminen ja opiskelu on ollut oppimisvaikeuden takia tavallista haastavampaa. Hän on edistynyt opinnoissaan hienosti ja opiskelee nyt yleisopetuksen ryhmässä. Lukemisen ja tekstin tuottamisen taidot ovat kehittyneet selvästi, ja äidinkielen ja matematiikan yksilöllistämiset purettiin keväällä.

Oppilas suhtautuu vastuuntuntoisesti ja myönteisesti koulutyöhön ja osaa keskittyä olennaiseen. Rauhallisuus, sinnikkyys ja itsesäätely ovat hänen vahvuuksiaan. Hän on ahkera, luotettava ja yhteistyökykyinen kaikkien kanssa ja on osoittanut erityistä yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä opinnoissaan oppimisen haasteistaan huolimatta.

6. Uusia kavereita ja lisää rohkeutta

Peruskoulun 9. luokan oppilas on tsempannut kuluneena lukuvuonna kovasti ja voittanut oman arkuutensa. Enää häntä ei tarvitse hakea kotoa kouluun. Hän on saanut kavereita, pärjää entistä isommassa ryhmässä ja on kehittynyt oppijana huimasti. Hän on nykyään pidetty kaveri.

Stipendirahat Lahjoittamon kautta

Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistykset eri puolilta maata tekivät ehdotuksia stipendin saajiksi yhteistyössä alueensa opettajien kanssa. 50 euron stipendien rahat on saatu lahjoituksina Lahjoittamon kautta, ja Erilaisten oppijoiden liitto kiittää kaikkia lahjoittajia.

Tarkoitus on tehdä tästä jokavuotinen perinne. Rahaa ensi kevään stipendeihin aletaankin kerätä jo nyt, ja lahjoituksia voi tehdä tämän linkin takana. Pienikin lahjoitus on tärkeä.