Siirry sisältöön

Microsoftille erilaisten oppijoiden Allvar-palkinto

Erilaisten oppijoiden liitto on palkinnut Microsoft Oy:n sen uraauurtavasta työstä kaikille saavutettavan teknologian kehittäjänä. Yhtiön kehittämät monipuoliset ratkaisut edistävät oppimisvaikeuksia kokevien ihmisten yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Allvar-palkinto ja -webinaari ovat saaneet nimensä Alvar Aallolta, jolla oli lukivaikeus. Toinen l-kirjain tulee ruotsin kielen sanasta allvar, joka tarkoittaa vakavasti otettavaa.

Liitto luovutti Allvar-palkinnon Allvar-webinaarissa, jonka teemana oli erilaisten oppijoiden työn sujuvoittaminen. Microsoftin HR-johtaja Tiina Rolig pitää tunnustusta merkittävänä yhtiölle, jonka perustehtävään sisältyy saavutettavuuden edistäminen.

”Allvar-palkinto on Microsoftille äärimmäisen tärkeä tunnustus ja kiitos sitoutumisestamme saavutettavien ratkaisujen kehittämiseen. Pidämme esimerkiksi lukemisen sujuvoittamista tärkeänä, koska lukivaikeus ja lukemisen haasteet ovat yleisiä ja vaikuttavat monien ihmisten oppimiseen ja arkeen”, Rolig toteaa.

Digityökalut tärkeitä erilaisille oppijoille

Microsoftin kehittämillä helppokäyttötoiminnoilla on pitkä historia. Digitaaliset oppimistyökalut esimerkiksi auttavat lukivaikeuksia kokevia henkilöitä parantamaan lukunopeuttaan ja luetun ymmärtämistä. Immersive Reader eli syventävä lukuohjelma on tärkeä lukemisen apuväline ja matemaattinen avustaja hyvä työkalu niille, joilla on vaikeuksia numeroiden ja yhtälöiden hahmottamisessa. Microsoft on ratkaisuillaan edistänyt myös muun muassa esteetöntä digipelaamista.

Syventävä lukuohjelma on integroitu moniin Microsoftin sovelluksiin, kuten Wordiin, OneNoteen ja Edgeen. Se mahdollistaa esimerkiksi tekstin kuuntelemisen, live-tekstitykset, kuvasanaston käytön sekä kielen tarkistuksen kirjoitusavustajan tuella. Digitaaliset ja osallistavat oppimistyökalut ovat tärkeitä myös opettajille.

”Näiden ratkaisujen ansiosta moni oppimisvaikeuksia kokeva suomalainen lapsi ja aikuinen pystyy menestymään opinnoissaan ja työssään aiempaa paremmin. Ne ovat arjen sujumisen kannalta mullistavia keksintöjä, jotka edistävät hienosti digitaalisen osallisuuden mahdollisuuksia. Erilaisten oppijoiden liitto tekee niitä jatkuvasti tunnetuksi omissa koulutuksissaan”, toteaa Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Tekoäly lisää yksilöllisen tuen räätälöintikeinoja

Microsoftin palveluihin on jo integroitu useita tekoälyratkaisuja. Tiina Rolig korostaa, että tekoälyn kehitys mahdollistaa teknologian saavutettavuudessa täysin uudenlaisia ratkaisuja hyvinkin nopealla aikataululla.

”Tulevaisuuden älykkäät apuvälineet mukautuvat käyttäjän tarpeisiin ja mieltymyksiin ja sisältävät virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Kun keho ja aivot liitetään teknologiaan, joka parantaa kognitiivisia ja fyysisiä kykyjä, tekoäly ja robotiikka vapauttavat ihmisiä rutiinitehtävistä ja tukevat luovaa ongelmanratkaisua niin opinnoissa kuin työelämässäkin”, Rolig sanoo.

Teknologia auttaa Roligin mukaan tulevaisuudessa entistäkin tehokkaammin paitsi kommunikoimaan myös sopeutumaan muutokseen, kehittämään omaa osaamista ja hyödyntämään digitaalisia välineitä. Lisäksi saavutettava teknologia voi tukea työntekijöiden hyvinvointia, motivaatiota ja luovuutta.

Oma saavutettavuuskeskus edistää kehitystyötä

Microsoftin saavutettavuuskeskus (Accessibility Center) perustettiin vuonna 1995, ja siitä lähtien yhtiö on kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan saavutettavammiksi ja sitoutunut myös työyhteisönä tukemaan työntekijöidensä yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Työntekijöitä rekrytoidaan monimuotoisesti ja yhdenvertaisesti eri taustoista ja kokemuksista.

”Noudatamme tietysti kansainvälisiä ja kansallisia saavutettavuusstandardeja ja -lakeja. Haluamme kuitenkin aina tehdä enemmän kuin minimin. Pääjohtajamme Satya Nadella on oman kokemuksensa vuoksi erityisen kunnianhimoinen saavutettavuustavoitteissa ja kokee teeman tärkeäksi, joten se heijastuu kaikkeen tekemiseemme. Hän kertoo oppineensa paljon Zain-pojaltaan, jolla oli cp-vamma. Zain kuoli 26-vuotiaana runsas vuosi sitten”, Rolig kertoo.

Allvar-palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien henkilölle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa.

Tämänvuotinen palkinto luovutettiin Allvar-webinaarin yhteydessä. Allvar-webinaari järjestetään joka vuosi Lukiviikolla lokakuussa. Se on saanut nimensä Alvar Aallolta, jolla oli lukivaikeus. Toinen l-kirjain nimeen tulee ruotsin kielen sanasta allvar, joka tarkoittaa vakavasti otettavaa.