Siirry sisältöön

Kokemuksia kuuntelevaa vuotta 2024!

TOIMINNANJOHTAJAN BLOGI
Sarianna Reinikainen

Vuosi 2024 on vasta alussa, mutta se on tarjonnut erilaisille oppijoille jo monia eri aktiviteetteja: opiskelijat pääsivät omaan työpajaansa opettelemaan ajan ja opintojen hallintaa, aikuisilla alkoi oma verkkovertaisryhmänsä ja työelämässä olevat starttasivat aivan uudenlaisen rästiretriittikoulutuksen.

Tämä kaikki on Erilaisten oppijoiden liiton ydintoimintaa. Kehitämme jatkuvasti uusia koulutuksia, jotka vastaavat oppimisvaikeuksia kokevien tarpeisiin. Näiden tarpeiden kartoittaminen edellyttää, että tuntosarvemme ovat pystyssä koko ajan ja erilaiset oppijat kertovat meille toiveistaan.

Toiveiden ja tarjonnan kohtaamisesta kertoo esimerkiksi se, että kevään 2024 kokemusasiantuntijakoulutuksemme täyttyi ennätysajassa. Vaikuttaa siltä, että kokemusasiantuntijuus elää uutta kukoistuskauttaan. Kokemusasiantuntijuus on entistä moninaisempaa, ja kokemusten ilmaisuun on tarjolla paljon erilaisia kanavia.

Kokemustiedon arvostusta on nostettava

Jokainen erilainen oppija on oman kokemuksensa paras tuntija, ja siksi on tärkeää kuulla ja koota oppimisvaikeuden kanssa elämiseen liittyviä kokemuksia mahdollisimman laajasti. On hienoa, että yhä paremmin ymmärretään tutkitun tiedon ja kokemustiedon täydentävän toisiaan.

Kokemustiedon asemassa on edelleen kuitenkin kehitettävää. Sen arvostusta on nostettava, ja sen välttämättömyys on ymmärrettävä laajasti. Ilman kokemustietoa tärkeinkin tutkittu tieto jää hengettömäksi. Esimerkiksi koulutuksissamme juuri kokemuspuheenvuorot koskettavat kuulijoita syvimmin ja auttavat sisäistämään koulutuksen sisällön – kuten erilaisen oppijan kohtaamisen tai tuen keinot ja välineet – paremmin.

Kokemustietoa onkin koottava ja käytettävä nykyistä enemmän kehittämisessä, ammattihenkilöstön koulutuksissa sekä oppimisen tuen suunnittelussa ja tuen toteutumisen arvioimisessa. Asiantuntijoiden puutteesta tämä ei jää kiinni, sillä perus- ja jatkokoulutuksistamme valmistuu vuosittain upea joukko kokemusasiantuntijoita.

Ohjelman tulee muuttua toiminnaksi

Kokemustiedon nykyistä monipuolisempi hyödyntäminen on yksi keskeinen vaatimus ehdotuksessa oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tuen toimenpideohjelmaksi, jonka laadimme toissa vuonna ja päivitimme vuoden 2023 lopussa kymmenen kolmannen sektorin toimijan yhteistyönä. Sen sisällössä tiivistyvät työmme keskeiset tavoitteet.

Kokemustiedon nostaminen sille kuuluvalle paikalle on yksi ohjelman tärkeistä kärjistä kuten myös moniammatillisen yhteistyön lisääminen, korkeakouluissa annettavan oppimisen tuen kehittäminen ja oppimisen tuen varmistaminen läpi elämän, myös työikäisille ja työelämässä.

Toimenpideohjelma sisältää paljon vaatimuksia julkiselle sektorille, jotta kaikenikäisten oppimisvaikeuksia kokevien suomalaisten oppimisen tuki saadaan nykyistä paremmalle tolalle. Täytyy ymmärtää, että jokainen oppimisen tukeen sijoitettu euro maksaa itsensä monin verroin takaisin korkeampana koulutuksena, vahvempana työkykynä ja parempana hyvinvointina. Tämän ohjelman tulee muuttua toiminnaksi pian, ja siitä me muistutamme päättäjiä vuoden mittaan monin tavoin.

Sivistyksen ja osaamisen teemavuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt tämän vuoden sivistyksen teemavuodeksi, joka tuo sivistyksen jokaisen arkeen. 2024 on myös Euroopan osaamisen teemavuosi.

Sivistykseen ja osaamiseen kuuluu itsestäänselvästi moninaisuuden ja sen myötä kokemusasiantuntijuuden kuunteleminen ja kunnioittaminen. Jokaisella on oltava oikeus – oppimisvaikeudesta huolimatta – yhdenvertaisiin oppimisen, opiskelun ja työssä onnistumisen mahdollisuuksiin. Toivottavasti tänä vuonna myös oppimisen tuen saatavuus ja resursointi vahvistuvat kaikilla koulutusasteilla sekä työelämässä.

Erilaisten oppijoiden liitolle vuosi 2024 on monipuolisen toiminnan vuosi, joka on täynnä toivoa. Onneksemme meillä on tukenamme suuri joukko hyviä yhteistyökumppaneita, joilla on samansuuntaiset tavoitteet.