Siirry sisältöön

Olli Luukkaisesta Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja

”Sivistysvaltion on mahdollistettava jatkuva oppiminen kaikille”

Kaikilla suomalaisilla ei ole tällä hetkellä yhtäläisiä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Näin sanoo kasvatustieteen tohtori, kouluneuvos Olli Luukkainen, joka valittiin lauantaina Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtajaksi. Erityisopettajataustainen Luukkainen perää monimuotoisten oppimisen tuen tapojen laajaa käyttöönottoa.

Erilaisten oppijoiden liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kouluneuvos Olli Luukkainen liiton vuosikokouksessa Turussa lauantaina. Hän johtaa seuraavat kaksi vuotta Erilaisten oppijoiden liiton hallitusta. Luukkaisella on erityisopettajatausta, ja hän korostaa uudessa tehtävässään etenkin moninaisten oppimisen tukimuotojen merkitystä.

”Kaikki eivät opi parhaiten lukemalla ja kirjoittamalla, mutta tätä tosiasiaa ei vielä oteta koulutuspolulla riittävästi huomioon. Jokaisella ihmisellä on halu ja oikeus oppia uutta, kehittyä ja kehittää itseään. Se on mahdollistettava kaikissa elämänvaiheissa kaikenlaisille oppijoille. Tämä on todellisen sivistysvaltion yksi keskeinen mittari”, Luukkainen korostaa.

Opiskelun monien eri reittien huomioon ottaminen jo lapsuus- ja nuoruusiän oppimisessa luo Luukkaisen mukaan tukevaa pohjaa itsetunnolle ja rohkeudelle.

”Myös oppimisen tukimuotoja on kehitettävä. Tällä hetkellä sekä oppimisvaikeuksien tunnistamisessa että oppimisen tuessa on paljon puutteita. Korostamme aivan liikaa kovia arvoja ja kilpailua, ja siksi jokaisen suomalaisen potentiaali ei pääse esiin ja kukoistamaan. Tämä on merkittävä inhimillinen ja kansantaloudellinen menetys, johon meillä ei pitäisi olla varaa”, Luukkainen sanoo.

Pitkä ura moninaisen oppijuuden hyväksi

Moninainen oppijuus on tullut Olli Luukkaiselle tutuksi aikoinaan esimerkiksi hänen työssään erityisluokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana sekä rehtorina. Vuonna 2022 Luukkainen jäi eläkkeelle tehtävästään Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajana.

Hän on aina korostanut, että koulu ei ole ensisijaisesti opettajia tai opettamista vaan oppimista ja oppijoita varten, vaikkakin opettajat oppimisen ammattilaisina ovat keskeisiä opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Vuonna 2017 Suomen Erityiskasvatuksen liitto ry palkitsi Luukkaisen siitä, että hän on toiminnallaan tuonut positiivisesti esille erilaisuutta. Erilaisten oppijoiden liiton toimintaa hän tuntee pitkältä ajalta.

”Pidän liiton tekemää työtä erittäin tärkeänä. Esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liiton työ oppimisvaikeuksien inhimillisten vaikutusten sekä työllistymis- ja osallisuusvaikutusten hyväksi on korvaamattoman tärkeää, samoin kokemusasiantuntijatoiminta. On hienoa, että saan olla mukana edistämässä tätä merkityksellistä toimintaa”, Luukkainen toteaa.

Oppimisen tuki tarpeen myös työelämässä

Erilaisten oppijoiden liitto on kansalaisjärjestö, joka on jo yli 20 vuotta lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista sekä edistänyt erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksia sekä yhteiskunnallista osallisuutta. Liiton toiminnanjohtaja on kasvatustieteen tohtori Sarianna Reinikainen.

Reinikaisen mukaan 10–20 prosentilla suomalaisista on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Ne voivat olla vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa, matemaattisessa hahmottamisessa, visuospatiaalisessa hahmottamisessa, sensomotorisessa oppimisessa, muistiin painamisessa ja keskittymisessä. Liitto tarjoaa maksutonta ohjausta, neuvontaa, vertaistukea, koulutuksia ja tapahtumia oppimisen vaikeuksia kokeville, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

”Olennaista on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa – myös aikuisena työelämässä. Tämä ei kuitenkaan toteudu Suomessa yhdenvertaisesti. Alueellinen vaihtelu on suurta ja asettaa erilaiset oppijat epätasa-arvoiseen asemaan”, Reinikainen toteaa.

Erilaisten oppijoiden liiton toimintaa rahoittavat pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Euroopan sosiaalirahasto ESR eri hankkeiden kautta. Liitto myös ylläpitää oppimisen apuvälineiden MyDyslexia.fi-verkkokauppaa, myy koulutuksia sekä pyörittää Kuopiossa Oppimisen olohuonetta osana kaupungin työllisyyspalveluja.

Erilaisten oppijoiden liiton edellinen puheenjohtaja Jussi Pihkala (vas.), toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen ja uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Kuvat Riikka Marttinen ja Heli Turja