Siirry sisältöön

Sote-järjestöjen toiminta-avustuksia ei tule leikata

Maan hallituksen kaavailemista järjestöavustusten leikkauksista kärsivät eniten ne, jotka tarvitsevat eniten tukea. Heihin kuuluvat oppimisvaikeuksia kokevat suomalaiset, joille järjestöt ovat korvaamaton apu, kirjoittavat Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen ja puheenjohtaja Olli Luukkainen 26.5.2024 julkaistussa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Kun yhteiskunnan menoja pienennetään, aloitetaan resurssien leikkaus siitä, mikä ei ole lakisääteistä tai minkä taloudellista arvoa ei pystytä osoittamaan suoraviivaisesti. Niin on käymässä nytkin. Maan hallituksen kaavailemista sote-järjestöjen toiminta-avustusten leikkauksista kärsivät eniten ne, jotka tarvitsevat eniten tukea.

Oppimisvaikeusjärjestöt tekevät kautta koko Suomen uraauurtavaa työtä oppimisen vaikeuksia kokevien lasten, nuorten ja aikuisten hyväksi. Järjestöjen tärkein voimavara on suuri joukko kokemusasiantuntijoita ja muita vapaaehtoisia. Vertaistuen, neuvonnan ja ohjauksen, koulutusten ja kokemustiedon avulla vaikuttamisen inhimillinen ja taloudellinen arvo tulee ymmärtää eikä tehdä lyhytnäköisiä leikkauksia.

Väestöstä yli 20 prosentilla on jonkinlaisia oppimisen vaikeuksia – lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digivälineiden käytössä, motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä. Olennaista on vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa.

Oppimisen vaikeuksia kokevilla on sekä halua että mahdollisuuksia olla aktiivisesti työelämässä. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja joskus myös uuden alan opiskelua, mikä ei aina onnistu ilman oppimisen tukea. Julkisten palvelujen kautta aikuinen erilainen oppija ei pääse selvittämään omaa oppimisvaikeuttaan eikä saa tarvitsemaansa tukea. Tässä järjestöt ovat korvaamaton apu.

Jos toimintaresurssejamme leikataan, Suomi menettää valtavasti oppimisen vaikeuksia kokevien ihmisten inhimillistä, älyllistä ja taloudellista potentiaalia. Siihen meillä ei pitäisi olla varaa.

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikaisen ja puheenjohtaja Olli Luukkaisen teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 26.5.2024.