Siirry sisältöön

Tsempparistipendi kannustaa oppimisvaikeuksia kokevaa koululaista

Kuinka peruskoululaiset ylittivät tänä lukuvuonna itsensä? Joku uskalsi ensi kertaa lukea englantia ääneen. Toinen kehittyi oppijana ryhdyttyään kaverinsa tukihenkilöksi. Kolmas oivalsi uuden oppimismenetelmän. Erilaisten oppijoiden liiton yhdistykset eri puolilta maata ehdottivat Tsempparistipendien saajiksi muun muassa näitä arjen sankareita.

Erilaisten oppijoiden liitto jakaa koulujen päätöspäivänä Tsempparistipendejä oppimisvaikeuksia kokeville peruskoululaisille. Näin liitto muistuttaa, että vaikeuksista huolimatta on mahdollista löytää oma, sujuva oppimisen polku ja edetä opinnoissa kuinka pitkälle tahansa.

Tsempparistipendejä ei jaeta vain oppimistulosten perusteella, vaan niillä palkitaan erityisesti ahkerasta yrittämisestä sekä omien vahvuuksien ja itselle sopivien oppimisen tapojen etsimisestä ja löytämisestä. Monille stipendinsaajien tarinoille on yhteistä se, että oppimiseen on löytynyt uusi vaihde huoltajien ja koulun ammattilaisten yhteistyön ansiosta.

Tällaisia ovat tänä keväänä palkittujen tarinat:

Poissaolijasta kuoriutui aktiivinen ryhmän jäsen

Peruskoulunsa päättävä ysiluokkalainen otti kuluneen lukuvuoden aikana entistä enemmän vastuuta koulunkäynnistään ja oli koulussa läsnä. Se tuotti tulosta: poissaolot loppuivat ja oppimistulokset paranivat selvästi. Oppilas on osallistunut innokkaasti kaikkeen toimintaan koulussa.

Viime lukuvuonna hänellä oli paljon poissaoloja tuetussa yleisopetuksen ryhmässä. Tämän lukuvuoden hän opiskeli englantia ja äidinkieltä pienessä ryhmässä, ja fysiikassa ja matematiikassa häntä tuki samanaikaisopettajana toiminut erityisopettaja. Pieni ryhmä rohkaisi uudenlaiseen aktiivisuuteen. Oppilas on muun muassa uskaltanut lukea englantia ääneen, ja sanavarasto on laajentunut.

Matematiikkaan hän on saanut omat nimikkotehtävänsä ja fysiikasta ja kemiasta toiminnallisia tehtäviä. Kirjoittamista vähennettiin oppilaan laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi.

Biologian, maantiedon ja yhteiskuntaopin kokeissa oppilas sai lisäaikaa ja saattoi kuunnella kysymykset.  TET-jaksoltaan hän sai erittäin hyvää palautetta. Huoltajan, opon ja luokanvalvojan tuki on ollut tällä polulla tärkeää.

Tunnollinen oppija on aina muille ystävällinen

Seitsemäsluokkalainen oppilas osoitti kuluneena lukuvuonna erityistä yritteliäisyyttä, ahkeruutta ja sinnikkyyttä opinnoissaan lukivaikeudestaan huolimatta. Hän on iloinen ja suhtautuu myönteisesti koulutyöhön, vaikka kirjoittaminen ja englannin opiskelu on hänelle erityisen haasteellista.

Yhteistyö luokan kaikkien oppilaiden kanssa sujuu hyvin, sillä oppilas on sosiaalisesti lahjakas ja aina ystävällinen luokkatovereilleen. Kotitehtävät hän hoitaa tunnollisesti ja osallistuu aktiivisesti oppitunneilla. Kuvataide, erityisesti piirtäminen, on hänen vahvuutensa.

Kirjeiden kirjoittamista opettajalle ja apua luokkakavereille

Peruskoulun ensimmäisen luokan oppilas osoitti ensimmäisen kouluvuotensa aikana erityisen ahkeraa ja yritteliästä asennetta. Syksyllä koulun aloittaessaan hän tunnisti vain muutaman kirjaimen, tänä keväänä hän osaa sinnikkään harjoittelunsa ansiosta jo lukea joitakin sanoja. Hän on S2-oppilas, jonka äidinkieli ei ole suomi.

Hänellä on todettu kehityksellinen kielihäiriö, ja hän saa erityistä tukea ja tarvitsee paljon tukea niin lukemisessa, kirjoittamisessa kuin suullisessa ilmaisussakin. Hänellä on myös keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmaa.

Oppilaan sinnikkyys on näkynyt muun muassa siinä, että hän saattaa koulun leikkihetkinä ottaa Aapisen tai kirjan käteen ja harjoitella lukemista. Kirjoittaminen on vielä haastavaa, mutta yritteliäisyyttä löytyy! Oppilas on kirjoittanut opettajalle kirjeitä, joissa hän muun muassa kertoo läksyparkin jälkeen järjestelleensä luokan kynäpöydän. Hän etenee lukemisessa ja kirjoittamisessa omaan tahtiinsa.

Hänen vahvuutensa ovat kädentaidoissa, niin käsitöissä kuin piirtämisessä, maalaamisessa ja askartelussakin, joista kaikista hän nauttii. Hän on osoittanut erityistä huomaavaisuutta auttamalla muita käsitöissä sekä pitämällä omatoimisesti huolta luokan siisteydestä. Kohtelias, ystävällinen, iloinen ja aurinkoinen oppilas levittää myönteisellä asenteellaan lämmintä ja iloista ilmapiiriä luokkaansa.

Uusi opiskelumenetelmä edisti oppimista

Yhdeksännen luokan päättävä oppilas on tunnollisesti ja yritteliäästi edistänyt opintojaan viimeisenä peruskouluvuonnaan. Hän on kehittänyt itselleen opiskelumenetelmän, jossa hän kirjoittaa itselleen muistiinpanoja keskeisistä opiskeltavista asioista. Tämä auttaa häntä oppimaan asioita.

Oppilaalla on diagnosoitu lukivaikeus, mutta hän on kiinnostunut monipuolisesti kirjallisuudesta. Myös musiikki ja muu kulttuuri ovat lähellä hänen sydäntään.

Kaveria kannustaen omatkin tulokset paranivat

Tämä yläkoululainen on lukuvuoden aikana toiminut arjen tukihenkilönä luokkakaverilleen, jolla on ollut haasteita ystävien löytämisessä ja luokkaan integroitumisessa. Heillä kummallakin on oppimisen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Tsempparistipendimme saaja on kannustanut kaverinsa puhumaan entistä avoimemmin, ja yhteistyössä he ovat parantaneet koulunkäyntiään kaikissa aineissa.

Stipendirahat Lahjoittamon kautta

Tsempparistipendirahat on saatu lahjoituksina Lahjoittamon kautta, jossa liitolla on jatkuva keräys. Erilaisten oppijoiden liitto kiittää kaikkia lahjoittajia. Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistykset eri puolilta maata ehdottivat peruskoululaisia stipendin saajiksi yhteistyössä alueensa opettajien kanssa.