Siirry sisältöön

Vuoden 2024 Allvar-webinaari järjestetään 10.10. klo 14–16

Erilaisten oppijoiden liitto järjestää Allvar-webinaarin aina Lukiviikolla yhdessä Opintokeskus Siviksen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa. Maksuton webinaari on avoin kaikille, ja sen teemana on Erilaisuus työyhteisössä – tuki lisää hyvinvointia. Päivitämme tälle sivulle tarkempia tietoja webinaarista keväällä 2024.

Vuoden 2023 teemana oli Erilaisen oppijan työ sujuvaksi

Allvar-webinaarin 2023 teemana oli Erilaisen oppijan työ sujuvaksi. Tilaisuus esitteli keinoja ja menetelmiä, jotka sujuvoittavat työntekoa ja tukevat työikäisten taitoja. Moni työikäinen hyötyisi esimerkiksi kirjoittamisen, lukemisen ja keskittymisen taitoja tukevista keinoista – mutta niitä ei tunneta vielä riittävästi. 

Webinaaritallenteen löydät Erilaisten oppijoiden liiton Youtube-kanavalta.

Moni työikäinen hyötyisi tuesta

Oppiminen on vaikeaa arviolta joka viidennelle suomalaiselle. Moni työikäinen hyötyisi menetelmistä ja keinoista, jotka tukevat esimerkiksi kirjoittamisen, lukemisen ja keskittymisen taitoja – mutta näitä ratkaisuja ei tunneta vielä riittävästi. 

Erilaisten oppijoiden liiton erityisasiantuntija Riikka Marttinen korostaa, että hektisessä ja jatkuvasti muuttuvassa työelämässä uusien asioiden omaksuminen voi olla vaikeaa kenelle tahansa. Heikot perustaidot ja erilaiset oppimisvaikeudet tuovat työstä suoriutumiseen omat haasteensa.

”Joku lukee hitaasti, jonkun on hankalaa oppia englanninkielisiä käsitteitä, toisen on vaikeaa hahmottaa numerosarjoja, keskittyä tai tuottaa selkeää tekstiä. On tärkeää muistaa, että näiden vaikeuksien tukemiseen on tarjolla monia eri keinoja ja välineitä, mutta niitä ei tunneta”, Marttinen sanoo.

Paneeli pureutui keinoihin ja menetelmiin 

Vuoden 2023 Allvar-tapahtuman paneelikeskustelussa keskityttiin työntekijöiden tuen keinoihin ja menetelmiin. Paneelissa keskustelivat mm. kokemusasiantuntija, Digi- ja väestötietoviraston edustaja ja yrittäjä. Kuntoutussäätiön erikoistutkija Johanna Korkeamäki esitteli keväällä 2023 valmistuneen väitöstutkimuksensa tulokset aikuisten oppimisvaikeuksista. 

Aikuisten oppimisen tuki lisää hyvinvointia 

Suomessa on arviolta 600 000 työikäistä aikuista, joiden puutteelliset perustaidot ja heikot oppimisvalmiudet estävät uuden oppimista.  

”Kun tuki jää saamatta, työtehtävistä on vaikea suoriutua. Tämä voi johtaa uupumiseen ja heikentää itsetuntoa ja työmotivaatiota. Tiedämme, että työttömien ja työssä uupuvien joukossa on paljon henkilöitä, joiden oppimisvaikeuksia ei ole koskaan tunnistettu ja jotka eivät ole saaneet niiden kanssa selviytymiseen tukea”, toteaa Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.  
 
Työikäisten oppimisen tuen järjestäminen on Reinikaisen mukaan yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa työllisyyttä, lisätä hyvinvointia sekä vähentää työssä uupumista ja ennenaikaista eläköitymistä. Tällä hetkellä aikuisille ei kuitenkaan tarjota missään palveluissa oppimisen pedagogista tukea, joka sisältäisi oppimisvaikeuksien tunnistamisen – kuten lukitestauksen – sekä ohjauksen omien oppimisen tapojen löytämiseen ja oppimisen apuvälineiden käyttöön. 

Allvar-palkinto merkittävälle vaikuttajalle  

Allvar-webinaari järjestetään joka vuosi Lukiviikolla lokakuussa. Se on saanut nimensä Alvar Aallolta, jolla oli lukivaikeus. Toinen l-kirjain nimeen tulee ruotsin kielen sanasta allvar, joka tarkoittaa vakavasti otettavaa. Webinaarissa nostetaan esille kulloinkin ajankohtaisia aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyvää tutkimusta, apuvälineitä sekä kokemustietoa. 

Webinaarin yhteydessä luovutetaan Allvar-palkinto henkilölle tai yhteisölle, joka tekee merkittävää työtä erilaisten oppijoiden yhdenvertaisten oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Vuonna 2022 palkinnon saivat Erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntijat. Vuonna 2023 palkinnon sai Microsoft Oy.