Siirry sisältöön

Erilaisten oppijoiden liitto on liittynyt Lahjoittamoon.

Lahjoittamo on Goodwill ry:n kehittämä lahjoituspalvelu, jossa luomme mahdollisuuksia hyvän tahdon toteutumiselle helpottamalla rahan lahjoittamista sote-järjestöille sekä luomalla hyviä käytäntöjä osaamisen lahjoittamiseen. Lahjoittamo on järjestöille maksuton palvelu eikä Goodwill ry hyödy palvelun kautta lahjoitetuista varoista senttiäkään. Tämä mahdollisuus tarjoutuu järjestöille ja lahjoittajille, koska Goodwill ry:n toiminta on rahoitettu STEAn varoin.

Nostetaan yhdessä esiin lahjakkuutta, joka tukee erilaista oppimista.

Tsempparistipendit oppimisvaikeuksia kokeville

Lahjoituksia kerätään perusopetuksessa oppimisvaikeuksia kokevien oppilaiden kannustusstipendejä varten. Stipendejä myönnetään oppilaille, jotka ovat osoittaneet erityistä yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä opiskelussaan. Yleinen oppimisvaikeus on lukivaikeus, joka usein huomattavasti hidastaa ja vaikeuttaa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Oppimisvaikeus voi ilmetä myös esimerkiksi matematiikan, visuaalisen hahmottamisen, keskittymisen tai muistamisen vaikeutena.

Keräyksen tavoitteet

Tsempparistipendien tavoitteena on tukea ja kannustaa niitä oppilaita, joille oppiminen ja opiskelu on oppimisvaikeuden takia tavallista haastavampaa. Stipendejä ei jaeta vain oppimistulosten perusteella, vaan niillä palkitaan erityisesti ahkerasta yrittämisestä sekä omien vahvuuksien ja itselle sopivien oppimisen tapojen etsimisestä. Tavoitteena on myös nostaa esiin ja huomioida sellaista lahjakkuutta, joka ei välttämättä näy perinteisenä koulumenestyksenä ja hyvinä arvosanoina.

Linkki Tsempparistipendien lahjoitukseen:

Tsempparistipendit