Siirry sisältöön

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

2024

Perusopetuksen oppimistulokset, mahdollisuuksien tasa-arvo ja rahoitus


Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen yo-kirjoituksissa

Perusopetuksen tuntilisäykset

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma

2023

2021

Lausunto 15.10.2021

Lausunto 20.8.2021

Lausunto 10.6.2021

Lausunto 10.5.2021

Lausunto 7.5.2021

Lausunto 7.5.2021

Lausunto 21.1.2021
Koulutuspoliittinen selonteko

2020

Lausunto 20.10.2020
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto 8.6.2020
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi

Lausunto 19.5.2020
TIEDOTE: Opiskelijakyselyn tulokset

2019

Lausunto 6.3.2019
Lausunto Yo-tutkinnon erityisjärjestelyistä

MUISTIOT

2018

Lausunto 3.9.2018
Hallituksen esityksestä laiksi ylioppilastutkinnosta

Lausunto 7.8.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisesta tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetuasetuksen muuttamisesta

Lausunto 17.5.2018
Hallituksen esityksestä lukiolaiksi / HE 41/2018 vp Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle

Lausunto 7.3.2018
Ehdotuksesta uudeksi lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Lausunto 5.3.2018
Digituen toimintamalliehdotus, AUTA-hankkeen loppuraportti

Lausunto 28.2.2018
Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi