Siirry sisältöön

#etänäläsnä – lempeä aloitus koirien koulutukseen

Satakuntalainen SKH-palvelut on erikoistunut eläinavusteisessa toiminnassa käytettävien eläinten kouluttamiseen sekä eläimen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. SKH-palveluiden yrittäjä on eläintenkouluttaja (at), ratsastuksenopettaja sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Susanna Hämäläinen eli Suska. Suskan yrityksen tärkein ydinasia on ollut alusta alkaen esteetön viestintä.

Suska kokee erittäin tärkeänä sen, että jokaiselle asiakkaalle löydetään juuri heille parhaiten sopiva tapa viestiä. Etätoteutettavat asiakastapaamiset ovat tuoneet aiempaa laajemmat mahdollisuudet toteuttaa esteetöntä viestintää.

Kuva: Eskil Eräsaari & Jenny Eräsaari

Koirista apua perheen arkeen

SKH-palvelut on toiminut autismikoirakoulutuksen palveluntuottajana vuodesta 2021 alkaen.  Tätä aiemmin Suska oli työskennellyt autismikoirakoulutuksessa apukouluttajana sekä toisena kouluttajana. Autismikoirakoulutuksessa opetetaan perheitä kouluttamaan omaa koiraa. Autismikoirasta on tarkoitus tulla vanhempien apuväline, jonka tehtävänä on työskennellä avustaen perheen arjessa. Autismikoira avustaa perheen aikuisia muun muassa lapsen valvonnassa ja hoidossa. Elokuussa 2022 SKH-palvelut pilotoi psyykkisen tuen koiran koulutuskurssin yhdessä Suomen Autismikoira ry:n sekä Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosan kanssa. Psyykkisen tuen koira toimii myös arjessa perheiden apuna.  

Autismi- ja psyykkisen tuen koirilla ei ole vielä virallisia statuksia ammatteihinsa ja ne rinnastetaan oikeuksiltaan edelleen lemmikkiin.  Autismi- ja psyykkisentuen koira ei saa kulkea ohjaajansa mukana kaikissa tiloissa, kuten esimerkiksi opas- ja avustajakoirat. Suska kertoo, että autismi- ja psyykkisen tuen koirien perheet hyötyisivät koirien laajemmista oikeuksista. Koiran läsnäolo voi esimerkiksi helpottaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa liikkumista kodin ulkopuolella.

Etäkouluttamisen mahdollisuudet

Aiemmin autismikoirakoulutus järjestettiin läsnäolokoulutuksena. Vuonna 2020 koronapandemian johdosta autismikoirakoulutus rakennettiin etämateriaali kokonaisuus koulutukseen, joka mahdollisti koulutuksen suorittamisen hybridimallilla. Suska kertoo etäkouluttamisen kehittämisen olleen erittäin hyvä asia.  
 
Hybridikoulutusmahdollisuus on helpottanut aikataulujen suunnittelua todella paljon. Etänä voidaan pitää koulutuksia muun muassa arki-iltaisin. Arki-ilta koulutukset oli ennen etäaikaa mahdoton toteuttaa muun muassa pitkien etäisyyksien vuoksi. Etäyhteyksien avulla voidaan myös vähentää merkittävästi osallistujien arjen kuormitusta. Esimerkiksi aistihaasteinen henkilö pystyy etäyhteyden avulla säätämään ääntä ja kuvaa itselleen sopivammaksi. Tai hän voi vaikka maata lattialla, tai mennä välillä ulos kävelylle, toteaa Suska.

Etänä treenataan rutiinit pohjalle

Suska kertoo, etäkoulutuksen ehdottoman hyödyn olevan se, että koiralle ja omistajalle on voitu luoda ensin koulutuksen rutiini etäyhteydellä. Koira ja omistaja saavat näin opetella koiran koulutuksen alkeita tutussa ympäristössä ilman vieraita häiriötekijöitä. Koirat oppivat etänä ehdollistumaan kouluttajaan, joka helpottaa merkittävästi läsnäolokoulutuksen aloittamista.  Kun koulutusrutiinit on luotu pohjalle jo kotona, on helpompi siirtyä vieraaseen tilaan läsnäolokoulutuksen merkeissä. ”Kaksi kurssia on nyt vedetty etäaloituksessa, ja koirissa on ollut ihan huikea ero”, tiivistää Suska etäkoulutuksen hyödyistä koirien koulutuksessa. 
 
Haastattelu: Suska Hämäläinen 
Lähde: www.skh-palvelut.fi 
 
Teksti: Maria Tuomialho