Siirry sisältöön

Uusi vankilahanke tuo osaamismerkit vankien perustaitojen koulutukseen

Erilaisten oppijoiden liitto pilotoi Pyhäselän ja Juuan vankiloissa perustaitovalmennuksen mallia, jossa vangit suorittavat työelämätaitojen osaamismerkkejä. Kouluttaja, oppimisvalmentaja Tiina Tarvainen aloittaa työn sparraamalla vankeja oman osaamisensa tunnistamiseen.


Mitkä ovat sinun vahvuutesi ja mitä kaikkea osaat? Tämä vangeille esitettävä kysymys on keskeinen, kun Erilaisten oppijoiden liiton oppimisvalmentaja Tiina Tarvainen aloittaa työnsä Perustaitoja kaikille -hankkeessa Pyhäselän ja Juuan vankiloissa Pohjois-Karjalassa. Yhteistyökumppaneina ovat Opintokeskus Sivis ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.

Tarvaisen mukaan keskeistä hankkeessa on, että vangit voivat suorittaa Opetushallituksen kehittämiä Kansallisten perustaitojen osaamismerkkejä eli KAPOS-merkkejä. Suoritukset merkitään KOSKI-järjestelmään, ja niistä voi olla hyötyä, kun vangit vapautuvat ja hakeutuvat jatko-opintoihin tai työelämään.

”Vankien lähtötaso vaihtelee melkoisesti, samoin opiskelutaitojen hallinta ja käsitys omasta osaamisesta. Työskentelemme 5–8 hengen ryhmissä, ja käytän paljon aikaa henkilökohtaiseen tukemiseen sekä koulutussisältöjen räätälöimiseen kunkin ryhmän tarpeita vastaaviksi. Pedagogisena perustana ovat oppijalähtöinen Kaikkien-malli ja toiminnallisuus”, Tarvainen sanoo.

Oppimisvalmentaja elää hengessä ja hetkessä

Tarvainen nostaa vankien oppimisen perustaidoista ensisijaisiksi oppimisen taidot sekä vuorovaikutus- ja hyvinvointitaidot. Ne ovat tarpeen, onpa vangin tavoitteena opiskelu- tai työpaikan saaminen.

”Kaiken lähtökohtana on oppia tuntemaan itseään sekä osaamistaan ja oppijuuttaan. Omien vahvuuksien tunnistamisesta saa avaimia hyvään elämään”, Tarvainen tiivistää.

Suljetussa Pyhäselän vankilassa on 87 miesvankia. Se on niin sanottu älyvankila, jossa osassa sellejä on henkilökohtainen sellipääte, jolta vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluita. Juuan vankila taas on 40-paikkainen miesvankien avolaitos, joka perustuu työtoimintaan ja siihen liittyvään koulutukseen.

Hengessä ja hetkessä eläminen on Tarvaisen mielestä vankilaopetuksen onnistumisen avain. Jokaisen osallistujan haastattelu koulutuksen alussa ja lopussa varmistavat, että yksilölliset tarpeet ja tavoitteet pystytään ottamaan huomioon.

”Juttelen paljon ja tunnustelen joka päivä, millainen fiilis ryhmässä on. Sen pohjalta sitten etenemme.”

Erilainen oppijuus otetaan huomioon kaikessa

Hankkeessa opiskellaan 54 tunnin aikana pienryhmissä työelämän perustaitoja, joihin kuuluvat ryhmästä riippuen oppimisen ja vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaitojen lisäksi numero- ja taloustaidot, tekstitaidot, kestävyysosaaminen sekä digitaaliset taidot.

”Esimerkiksi kirjoittamisen taidoissa harjoittelemme vaikkapa työhakemuksen tai raportin tekemistä. Lähdemme aina todellisesta osaamisesta ja etenemme sen mukaan.”

Monilla vangeilla on oppimisvaikeuksia tai nepsy-haasteita, jotka ovat saattaneet jäädä tunnistamatta ja vaikuttaa siihen, että koulutus- ja työpolusta on tullut rikkinäinen. Erilainen oppijuus otetaankin hankkeen kaikissa vaiheissa huomioon, ja Tarvainen käyttää monipuolisia ja keskustelevia opetusmenetelmiä.

”Tässä työssä oppimisvalmentaja saa todella käyttää luovuuttaan! Vankilaopetus ei aina etene   suunnitellussa järjestyksessä, joten joustavuus on työssä tärkeä taito”, Tarvainen toteaa.

Jokainen voi kehittyä oppijana aikuisenakin

Perustaitoja kaikille -hanke välittää sitä tärkeää viestiä, että jokainen voi kehittyä oppijana myös aikuisiällä, ja tavoitteena on kouluttaa kymmeniä vankeja. Heitä kannustetaan kouluttautumaan, sillä koulutustason nousu vähentää tutkitusti rikosten uusimisriskiä ja lisää vankien mahdollisuutta irtautua rikollisuudesta.

Opintokeskus Sivis perehdyttää Tarvaisen Kaikkien-malliin pedagogiikan hyödyntämiseen, osallistujien osaamiskartoitusten tekemiseen ja analysointiin sekä KAPOS-osaamismerkkijärjestelmään. Sivis myös huolehtii merkkien myöntämisestä koulutukseen osallistuneille vangeille.

Ilomantsilaisella Tarvaisella on pitkä opettajakokemus muun muassa ammatillisesta koulutuksesta sekä kokemusta myös opetuksesta Pyhäselän vankilassa. Parhaillaan hän opiskelee työn ohessa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa ja valmistelee osana opintojaan palvelua, joka liittyy vankien koulutuksen kehittämiseen.

”Vankilaopetus on erityisen motivoivaa työtä, jossa jokainen päivä on taatusti erilainen ja antoisa. Vangit ovat hyvin kohteliaita, ja vastaanotto on aina ollut opetustilanteissa todella lämmin. Nuttura ei voi olla kovin tiukalla, jotta opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat.”

Lue myös artikkelimme Pyhäselän vankilan oppimisen tuen pilotista, jonka Erilaisten oppijoiden liitto toteutti vuonna 2023.

Voit seurata Pyhäselän vankilan tapahtumia Instagramissa @pyhaselan_vankila