Siirry sisältöön

Puheenaiheena lapsen oikeus tukeen koulussa – Vanhempaininfo-webinaari 1.2.2024 klo 17.30–19

Voit ilmoittautua maksuttomaan webinaariin täällä.

Erilaisten oppijoiden liiton neuvontapalveluissa nousee yksi vanhempien huoli yli muiden, ja se liittyy lasten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Siksi järjestämme helmikuun 1. päivänä Vanhempaininfo-webinaarin, jonka teemana on Lapsen oikeus tukeen koulussa.

”Vanhemmilla on aito hätä siitä, toteutuuko heidän lapsensa tuki koulussa parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus huoli liittyy siihen, että pedagogisten asiakirjojen kirjauksia on vaikea ymmärtää, joskus ongelmia on kodin ja koulun kommunikoinnissa tai muissa asioissa. Neuvomme jatkuvasti vanhempia näissä kysymyksissä, ja nyt käsittelemme niitä perusteellisesti kaikille avoimessa Vanhempaininfossa”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen sanoo.

Teema on erityisen ajankohtainen myös siksi, että maan hallitus uudistaa parhaillaan esi- ja perusopetuksen tuen lainsäädäntöä.

VAIKEUKSIEN NÄHDÄÄN JOHTUVAN LAPSESTA, EI JÄRJESTELMÄSTÄ

Asiantuntijana maksuttomassa webinaarissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lakimies Kreeta Pölönen. Hän hoitaa työssään kanteluja ja oikaisuvaatimuksia, joista suurin osa koskee perusopetusta. Parhaillaan Pölönen myös tekee väitöskirjaa lapsen oikeudesta tukeen esi- ja perusopetuksessa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle.

Pölönen painottaa, että lapsille on turvattava koulussa yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja koulunkäyntiin. Nykyinen esi- ja perusopetuksen kolmiportainen tukijärjestelmä kuitenkin ohjaa erottelemaan lapsia kahteen eri järjestelmään, yleisopetukseen ja erityisopetukseen. Näin lapsen oikeus kuulua kouluyhteisöön tasavertaisena jäsenenä ei välttämättä toteudu.

”Meillä on liikaa erityistä puhetta, jolla perustellaan lasten luokittelua haastavuuden mukaan. Esi- ja perusopetuksen tuen sääntely keskittyy yksittäisen lapsen tukemiseen, ja oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien nähdään johtuvan lapsesta eikä järjestelmästä. Tämä rapauttaa esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuutta”, Pölönen sanoo.

KOULUISSA VARMISTETTAVA LASTEN ERILAISTEN TARPEIDEN HUOMIOIMINEN

Koulussa annettavan tuen teema kytkeytyy myös Pisa-tuloksiin. Tuoreet, huolestuttavat Pisa-tulokset kertovat, että moninaista oppijuutta ei oteta kouluissa riittävästi huomioon. Oppimisen tuen vahvistaminen onkin yksi tärkeä vastaus oppimistulosten kohentamiseen. Erilaisten oppijoiden liitto antoi asiasta marraskuussa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle, jossa valmistellaan esi- ja perusopetuksen tukilainsäädännön uudistamista.

”Tällä hetkellä esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei toteudu tarkoitetulla tavalla, koska oppimisen tuen resurssit ovat niukat ja koulujen toimintakulttuurissa on selviä puutteita. Tukeen on saatava selkeämpi malli, korvamerkittyä rahaa ja nykyistä tiukempaa valtion ohjausta”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen tiivistää.

Hän korostaa muun muassa sitä, että kouluissa on varmistettava riittävät resurssit lasten erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi.

VERTAISTUKEA, KESKUSTELUA JA OMIEN KYSYMYSTEN JAKAMISTA

Koululaisten vanhemmat saavat Vanhempaininfo-webinaarissa vinkkejä, vertaistukea ja neuvoja siihen, kuinka lapsen tai nuoren koulunkäyntiä ja hyvinvointia voi tukea yhdessä hänen kanssaan ja hyvässä yhteistyössä koulun kanssa.

Kommenttipuheenvuoron käyttää Erilaisten oppijoiden liiton oppimisvalmentaja Tanja Airaksinen. Hän vastaa työssään usein vanhempien kysymyksiin lapsen oppimisen tuesta sekä ongelmista koulun ja kodin yhteistyössä. Kokemusasiantuntijana webinaarissa on peruskoululaisen äiti Mervi Pyykkönen.

Vanhemmat voivat lähettää kysymyksiään etukäteen osoitteeseen info@eoliitto.fi ja osallistua webinaarin aikana keskusteluun chatin kautta. Webinaariin ovat tervetulleita myös lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Erilaisten oppijoiden liitto järjestää maksuttoman valtakunnallisen Vanhempaininfo-webinaarin jo neljättä kertaa. Linjoille ovat tervetulleita kaikki ne vanhemmat sekä ammattilaiset, jotka kaipaavat lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittämisestä.

ILMOITTAUDU webinaariin tämän linkin takana
LUE tapahtumasta lisää täältä
LUE asiantuntijana toimivan juristi Kreeta Pölösen haastattelu täältä