Siirry sisältöön

Löydät sivultamme uutisia ja tiedotteita ajankohtaisista oppimisvaikeuksiin ja oppimisen tukeen liittyvistä aiheista. Pidä tietosi ajan tasalla, ja merkitse Ajankohtaista-sivu suosikkeihisi!

Erilaisten oppijoiden liitto on palkinnut Microsoft Oy:n sen uraauurtavasta työstä kaikille saavutettavan teknologian kehittäjänä. Yhtiön kehittämät monipuoliset ratkaisut edistävät oppimisvaikeuksia kokevien ihmisten yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Allvar-palkinto ja -webinaari ovat saaneet nimensä Alvar Aallolta, jolla oli lukivaikeus. Toinen l-kirjain tulee ruotsin kielen sanasta allvar, joka tarkoittaa vakavasti otettavaa.

Liitto luovutti Allvar-palkinnon Allvar-webinaarissa, jonka teemana oli erilaisten oppijoiden työn sujuvoittaminen. Microsoftin HR-johtaja Tiina Rolig pitää tunnustusta merkittävänä yhtiölle, jonka perustehtävään sisältyy saavutettavuuden edistäminen.

”Allvar-palkinto on Microsoftille äärimmäisen tärkeä tunnustus ja kiitos sitoutumisestamme saavutettavien ratkaisujen kehittämiseen. Pidämme esimerkiksi lukemisen sujuvoittamista tärkeänä, koska lukivaikeus ja lukemisen haasteet ovat yleisiä ja vaikuttavat monien ihmisten oppimiseen ja arkeen”, Rolig toteaa.

Digityökalut tärkeitä erilaisille oppijoille

Microsoftin kehittämillä helppokäyttötoiminnoilla on pitkä historia. Digitaaliset oppimistyökalut esimerkiksi auttavat lukivaikeuksia kokevia henkilöitä parantamaan lukunopeuttaan ja luetun ymmärtämistä. Immersive Reader eli syventävä lukuohjelma on tärkeä lukemisen apuväline ja matemaattinen avustaja hyvä työkalu niille, joilla on vaikeuksia numeroiden ja yhtälöiden hahmottamisessa. Microsoft on ratkaisuillaan edistänyt myös muun muassa esteetöntä digipelaamista.

Syventävä lukuohjelma on integroitu moniin Microsoftin sovelluksiin, kuten Wordiin, OneNoteen ja Edgeen. Se mahdollistaa esimerkiksi tekstin kuuntelemisen, live-tekstitykset, kuvasanaston käytön sekä kielen tarkistuksen kirjoitusavustajan tuella. Digitaaliset ja osallistavat oppimistyökalut ovat tärkeitä myös opettajille.

”Näiden ratkaisujen ansiosta moni oppimisvaikeuksia kokeva suomalainen lapsi ja aikuinen pystyy menestymään opinnoissaan ja työssään aiempaa paremmin. Ne ovat arjen sujumisen kannalta mullistavia keksintöjä, jotka edistävät hienosti digitaalisen osallisuuden mahdollisuuksia. Erilaisten oppijoiden liitto tekee niitä jatkuvasti tunnetuksi omissa koulutuksissaan”, toteaa Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Tekoäly lisää yksilöllisen tuen räätälöintikeinoja

Microsoftin palveluihin on jo integroitu useita tekoälyratkaisuja. Tiina Rolig korostaa, että tekoälyn kehitys mahdollistaa teknologian saavutettavuudessa täysin uudenlaisia ratkaisuja hyvinkin nopealla aikataululla.

”Tulevaisuuden älykkäät apuvälineet mukautuvat käyttäjän tarpeisiin ja mieltymyksiin ja sisältävät virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Kun keho ja aivot liitetään teknologiaan, joka parantaa kognitiivisia ja fyysisiä kykyjä, tekoäly ja robotiikka vapauttavat ihmisiä rutiinitehtävistä ja tukevat luovaa ongelmanratkaisua niin opinnoissa kuin työelämässäkin”, Rolig sanoo.

Teknologia auttaa Roligin mukaan tulevaisuudessa entistäkin tehokkaammin paitsi kommunikoimaan myös sopeutumaan muutokseen, kehittämään omaa osaamista ja hyödyntämään digitaalisia välineitä. Lisäksi saavutettava teknologia voi tukea työntekijöiden hyvinvointia, motivaatiota ja luovuutta.

Oma saavutettavuuskeskus edistää kehitystyötä

Microsoftin saavutettavuuskeskus (Accessibility Center) perustettiin vuonna 1995, ja siitä lähtien yhtiö on kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan saavutettavammiksi ja sitoutunut myös työyhteisönä tukemaan työntekijöidensä yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Työntekijöitä rekrytoidaan monimuotoisesti ja yhdenvertaisesti eri taustoista ja kokemuksista.

”Noudatamme tietysti kansainvälisiä ja kansallisia saavutettavuusstandardeja ja -lakeja. Haluamme kuitenkin aina tehdä enemmän kuin minimin. Pääjohtajamme Satya Nadella on oman kokemuksensa vuoksi erityisen kunnianhimoinen saavutettavuustavoitteissa ja kokee teeman tärkeäksi, joten se heijastuu kaikkeen tekemiseemme. Hän kertoo oppineensa paljon Zain-pojaltaan, jolla oli cp-vamma. Zain kuoli 26-vuotiaana runsas vuosi sitten”, Rolig kertoo.

Allvar-palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien henkilölle tai yhteisölle, joka on pitkäjänteisesti ja merkittävästi lisännyt tietoa ja ymmärrystä oppimisvaikeuksista ja edistänyt oppimisvaikeuksia kokevien yhdenvertaisia osallistumisen ja menestymisen mahdollisuuksia opinnoissa, työssä ja arjessa.

Tämänvuotinen palkinto luovutettiin Allvar-webinaarin yhteydessä. Allvar-webinaari järjestetään joka vuosi Lukiviikolla lokakuussa. Se on saanut nimensä Alvar Aallolta, jolla oli lukivaikeus. Toinen l-kirjain nimeen tulee ruotsin kielen sanasta allvar, joka tarkoittaa vakavasti otettavaa.

Kun työelämässä olevalla on oppimisen ongelmia, hän on pulassa: oppimisen tukea on lähes mahdotonta saada. Näin kirjoittaa Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen 19.6.2023 Helsingin Sanomissa julkaistussa Vieraskynä-tekstissään.

Työsähköpostiviestin kirjoittaminen voi olla lukivaikeuden takia suuri ponnistus. Lyhyen viestin jokainen kirjain ja sana on käytävä moneen kertaan läpi, ja aikaa kuluu. E- ja i-kirjaimet vaihtavat herkästi paikkaa, ja monen on vaikea hahmottaa d- ja b-kirjainten eroa.

Lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus on yksi erilaisista oppimisvaikeuksista, joita on yli 500 000 suomalaisella. Ne hidastavat uuden oppimista ja vaikeuttavat arjessa selviytymistä. Työssä ne saavat uusien tietokoneohjelmien ja sovellusten käyttöönoton tuntumaan ylivoimaiselta ja toimintaohjeet käsittämättömiltä. Pian ihmiseen lyödään hitaan ja hankalan leima. Uupumisen ja masentumisen riski kasvaa.

Aikuisen oppimisvaikeudet ovat yhä tabu

Oppimisvaikeudet ovat keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuvia erityisvaikeuksia, joita esiintyy yleisestä kognitiivisesta kyvykkyydestä riippumatta. Osittain tuen puutteen vuoksi oppimisvaikeudet ovat yhteydessä matalaan koulutustasoon, heikkoihin perustaitoihin sekä moniin arjen hallinnan vaikeuksiin.

Oppimisvaikeuksia on usein myös päihde- ja mielenterveysongelmien taustalla. Työttömissä, työssä uupuvissa ja työelämästä syrjäytyneissä on paljon niitä, joiden oppimisvaikeutta ei ole tunnistettu tai jotka eivät ole saaneet siihen tukea.

Työssä käyvän aikuisen oppimisvaikeudet ovat yhä tabu, josta yksilöt ja koko yhteiskunta maksavat jatkuvasti kohtuutonta hintaa. Tämä vaiettu ja piiloteltukin ongelma syrjäyttää ihmisiä opinnoista ja työelämästä sekä kuormittaa sote-palveluja.

Suomessa ei ole vielä ymmärretty, että suuri joukko työttömiä ja työssä uupuvia tarvitsisi pedagogista oppimisen tukea voidakseen työllistyä, selviytyä työssään tai kouluttautua uuteen ammattiin. Julkisella sektorilla tai työterveyshuollossa ei yleensä ole oppimisen tuen palveluita työikäisille.

Tuki auttaa löytämään omat vahvuudet

Oppimisvaikeus ei estä opinnoissa ja työssä menestymistä, kun sen kanssa selviytymiseen annetaan oikeanlaista tukea. Oppimisen tuki alkaa oppimisvaikeuden tunnistamisesta ja etenee yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tuen avulla ihminen tunnistaa ja hyväksyy vaikeutensa, löytää itselleen sopivat työtavat ja kehittää oppimisvalmiuksiaan. Hän saa oppimiseen ja työskentelyyn apuvälineitä ja digitaalisia työkaluja, kuten tekstien kuunteluohjelmia ja -laitteita sekä ohjelmia ja sovelluksia, jotka tukevat lukemista ja oikeinkirjoitusta tai ajanhallintaa ja keskittymistä. Tuen avulla ihminen löytää vahvuuksiaan ja aiempien epäonnistumisen kokemusten takia kadotettua oppimisen motivaatiota.

Tuen tarpeeseen ei vastata riittävästi

Suomessa on pitkään ymmärretty, miten tärkeää on tukea lapsia ja nuoria oppimisvaikeuksissa. Oletammeko, että aikuisena vaikeudet katoavat?

Työikäisen on lähes mahdotonta päästä esimerkiksi julkisen sektorin järjestämään lukivaikeustestiin. Yksityisistä palveluista aika yleensä järjestyy, jos siitä on varaa maksaa, mutta diagnoosin saamisen jälkeen tukea ei ole tarjolla. Työterveyshuollossakaan ei ole oppimisen tuen polkua, vaikka sen tarve tunnistetaan siellä hyvin.

Kolmannen sektorin toimijat paikkaavat parhaansa mukaan tilannetta, mutta valtakunnallisesti ne eivät pysty yksin vastaamaan tuen tarpeeseen.

Tarvitsemme laajan toimintaohjelman

Valtionhallinnossa oppimisvaikeuksien on nähty kuuluvan lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja liittyvän vain lapsiin ja nuoriin. Nyt tarvitaan hallinnonrajat ylittävä toimintaohjelma, joka tunnistaa aikuisten oppimisvaikeudet ja varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset kaikille.

Oppimisen tuen järjestäminen on tuottava investointi ja vaikuttava työllisyystoimi. Palveluiden avulla lisätään työssä pysymistä sekä vaikeasti työllistyvien, osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistymistä, vähennetään työttömyyttä ja pienennetään kohtaanto-ongelmaa.

Jos asiassa ryhdytään toimeen, työikäisten hyvinvointi lisääntyy ja sote-palvelujen käytön tarve vähenee. Samalla paranevat suomalaisten koulutustason nostamisen edellytykset.

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtajan Sarianna Reinikaisen teksti on julkaistu Helsingin Sanomien Vieraskynässä 19.6.2023.

Lukuviivaimet ja lukukalvot ovat helppoja apuvälineitä lukemiseen. Voit käyttää niitä koulussa, opinnoissa, töissä ja arjessa.

Tilaa omasi ja siirry kaupan sivuille tästä.

Tutustu myös MyDyslexia-verkkokauppaan

Erilaisten oppijoiden liitto pyörittää myös monipuolista MyDyslexia.fi-verkkokauppaa, josta löydät laajan valikoiman tuotteita keskittymisen, lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan harjoittelun tueksi. Voit myös tilata MyDyslexian uutiskirjeen, niin pysyt ajan tasalla uutuuksista ja tarjouksista.