Siirry sisältöön

USEIN KYSYTTYÄ

Mitä oppimisvaikeudet ovat?

Oppimisvaikeudet hidastavat oppimista ja vaativat vaihtoehtoisia oppimisen tapoja. Noin 10–20 %:lla väestöstä on oppimiseen liittyviä vaikeuksia.
Vaikka oppimisen vaikeuksia olisikin, jokainen voi silti oppia!
Oppiminen vain tapahtuu eri tahtiin ja käyttäen eri aisteja kuin yleisesti käytetään.

Mistä oppimisvaikeudet johtuvat?

​Oppimisvaikeudet ovat usein periytyviä ja taustaltaan neurobiologisia. Oppimisvaikeuksien taustalla voivat olla myös varhaislapsuuden sairaudet, vammat tai onnettomuudet. 

Oppiiko, jos on jokin oppimisvaikeus?

Oppii!
Oppiminen saattaa vaatia tavallista enemmän työtä, mutta vaivannäkö kannattaa, sillä aivot oppivat ajan saatossa hyödyntämään uusia hermoratoja oppimisessa. Oppimista voidaan helpottaa hyödyntämällä oppijan vahvuuksia ja oppimisen apuvälineitä. Tärkeintä on oppimisvaikeuden hyväksyminen. Hyväksyntä lähtee ajatuksesta, että jokainen meistä on samanlainen siinä, että jokainen oppii yksilöllisesti. Tärkeää on myös oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa.  

Miten oppimisvaikeuden tunnistaa?

 • lukeminen hidasta
 • vieraat kielet vaikeita
 • tekstin tuottaminen työlästä
 • matematiikka erittäin vaikeaa
 • ääneen lukeminen vastenmielistä
 • kirjoitusvirheet yleisiä
 • kirjaimet ja numerot vaihtavat paikkaa tai sekoittuvat
 • rivit hyppivät paperilla
 • oikea ja vasen, itä ja länsi sekoittuvat
 • riimien hahmottaminen hankalaa
 • keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti
 • karttaa on kurja käyttää
 • vaikeutta pysyä aikatauluissa
 • asioiden ulkoa opettelu vaikeaa

Millaisia erilaisia oppimisvaikeuksia on olemassa?

• Lukivaikeus (dysleksia, lukemiskyvyn ja kirjoittamisen häiriö) 
• Matematiikan vaikeudet (dyskalkulia)
• Laajemmat kielelliset häiriöt (dysfasia)
• Näönvaraisen hahmottamisen vaikeudet 
• Laaja-alaiset oppimisvaikeudet
• Lisäksi neurokognitiivisia häiriöitä ovat myös tarkkaavuuden vaikeudet sekä motorisen koordinaation kehitykselliset vaikeudet
• Voivat esiintyä päällekkäin erilaisina yhdistelminä

Voiko oppimisvaikeuden testata?

Kyllä voi. Löydät Erilaisten oppijoiden liiton ylläpitämästä Lukitestaaja-listasta eri puolilla Suomea toimivat luki- ja matematiikkatestaajat.
Voit kysyä testiin pääsyä myös seuraavasti:

 • Jos olet opiskelija, ota yhteyttä ensisijaisesti oppilaitoksesi erityisopettajaan, psykologiin tai terveydenhoitajaan.
 • Jos olet työterveydenhuollon piirissä, ota yhteyttä ensisijaisesti työterveyslääkäriisi.
 • Jos et pääse luki- tai matematiikkatesteihin yllämainituilla tavoilla, varaa aika ensisijaisesti paikkakuntasi terveyskeskukseen.
 • Jos käytät yksityisiä lääkäripalveluja, niin voit tiedustella, onko heidän kauttaan mahdollista suorittaa luki- tai matematiikkatesti.
 • Mikäli olet työtön tai muutoin tuen piirissä, ole yhteydessä Kelaan, sosiaalitoimeen tai TE-toimistoon kysyäksesi mahdollisuutta luki- tai matematiikkatestien kustannusten helpottamiseen.

Lisäksi Kuntoutussäätiön oppimisvaikeus.fi-sivustolla on Lukivaikeuden tunnistuslista.