Siirry sisältöön

Matemaattiset vaikeudet

Kun matematiikassa ja laskemisessa on vaikeuksia, se voi ilmetä seuraavilla tavoilla:

  • Minun on vaikea muistaa laskusääntöjen, kertotaulun ja peruslaskutoimitusten tuloksia ulkoa.
  • Minun on vaikea hahmottaa (etenkin pitkiä) numerosarjoja ja asettaa lukuja järjestykseen.
  • Numeroita voi puuttua tai ne voivat vaihtaa paikkaa.
  • Laskutoimitusten järjestys voi sekoittua.
  • En välttämättä kirjoita lukuja oikein.
  • Minun on vaikea ymmärtää käyriä, graafisia esityksiä tai geometriaa.
  • Minulle voi tulla virheitä numeroiden ja laskumerkkien havaitsemisessa ja lukemisessa sekä lukujen sijoittamisessa kaavoihin.
  • En ymmärrä määriä tai osaa osittaa niitä.
  • En hahmota helposti suuntia.
  • Kammoan matematiikkaa ja laskemistehtäviä.

Määritelmä matemaattisille vaikeuksille:

Dyskalkulia = matematiikan erityisvaikeudet

Erillinen peruslaskutaidon vaikeus, jota ei voi selittää puutteellisella kouluopetuksella tai yleisellä älyllisellä heikkoudella. Henkilöllä, jolla on dyskalkulia, voi kaikki numeroihin ja laskemiseen liittyvä tuntua ylivoimaiselta.

Kuva Rock Hakava

Oppimisvaikeuden tunnistaminen

Voit vastata Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeuksien tunnistuslistaan, jossa on 22 kysymystä. 
Kysymykset liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.
Vastaa kysymyksiin: Oppimisvaikeuksien tunnistuslista 

Lue lisää oppimisvaikeuksista myös 

Kuntoutussäätiön  oppimisvaikeus.fi –sivustolta. 
Niilo Mäki Instituutti nmi.fi 
Niilo Mäki Instituutti hahku.fi