Siirry sisältöön

”Erilaisena oppijana digiviidakossa – Oppimisen tuen digitaalisia välineitä opettajille” -hanke toteutettiin vuosina 2021-2023. Hankkeessa toteutettiin neljä koulutussarjaa. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

OPAS

Interaktiivinen ja monikanavainen ”Opettajana digiviidakossa selvitymisopas”

Tästä oppaasta löydät ohjevideoita ja saavutettavuus ja helppokäyttöisyys vinkkejä.

Lataa hankkeessa tuotettu ”Opettajana digiviidakossa selvitymisopas”

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa harjoiteltiin kiireettömässä ja turvallisessa oppimisympäristössä yleisimpiä tietokoneen ja puhelimen ominaisuuksia, joita voi hyödyntää oppimisen tukena, niin oman kuin oppilaidenkin. Koulutuksessa huomioitiin erityisesti osallistujien omat oppimisen haasteet sekä erilaiset oppimistavat ja vahvuudet.

 • Koulutus toteuttiin etänä TEAMS-alustalla ja osallistujat olivat ympäri Suomea.
 • Koulutus sisälsi 6 webinaaria, joiden kesto oli 2,5 h.
 • Koulutus on osallistujille maksuton.
 • Koulutukseen otettiin 20 osallistujaa.

KENELLE

Opettajille, jotka kokivat itse haasteita digilaitteiden ja -palveluiden käyttämisessä ja soveltamisessa tai digiperustaidoissa. Toisen-, perusasteen tai vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle.

Koulutus oli kohdennettu työssäkäyville opettajille, jotka kokivat seuraavanlaisia asioita:

 • Jatkuva tietokoneen käyttäminen ja hyödyntäminen opetuksessa aiheutti harmaita hiuksia.
 • Ei ollut tietoa, miten voi auttaa oppilaita hyödyntämään tekstin kuuntelua tai tekstin tuottamista sanelemalla.
 • Halutoisivat toisinaan kuunnella sähköpostiviestit, ajankohtaiset uutiset ja tori-ilmoitukset.
 • TEAMSin käyttäminen etäopetuksessa oli vastenmielistä.
 • Tunnistivat, että pitäisi osata ja jaksaa perehtyä ”digijuttuihin” enemmän, mutta taitoja tai mielenkiintoa puuttuu.
 • Osallistujilla saattoi olla jokin oppimisvaikeus tai epäilys siitä.

KIINNOSTUITKO?

 • Hanke on päättynyt, mutta koulutussarja on mahdollista tilata tilauskoulutuksena

Jos heräsi kysymyksiä, voit kysyä Riikalta lisää 050 443 0901 tai riikka.marttinen(at)eoliitto.fi


AIKATAULUT JA AIHEET

Ke 15.2. 2023 klo 14.30 -16.30 Turvallisen oppimisympäristön luominen

 • Tutustuminen ja koulutuksen tavoitteet.
 • Perehdytään siihen, mitä on turvallinen oppimisympäristö digitaalisessa maailmassa.
 • Luodaan yhteiselle oppimiselle turvallinen ympäristö.

Ke 1.3.2023 klo 14.30 -16.30 Microsoft365 -oppimistyökalut

 • Tutustutaan Microsoft Office365 löytyviin helppokäyttö- ja saavutettavuusominaisuuksiin.
 • Harjoitellaan, miten voi kuunnella tai sanella tekstiä.

Ke 15.3.2023 klo 14.30 -16.30 TEAMS oppimisympäristönä

 • Tutustutaan, miten TEAMS-alustaa voi hyödyntää opetuksessa.
 • Harjoitellaan hyödyllisiä ominaisuuksia.

Ke 29.3.2023 klo 14.30 -16.30 PowerPoint -saavutettavuusominaisuudet

 • Tutustutaan, miten Powerpointista tehdään saavutettava esitysmateriaali.
 • Harjoitellaan ja testataan.

Ke 12.4. 2023 klo 14.30 -16.30  Monikanavaiset digitaaliset oppimisalustat

 • Tutustutaan, millaisia monikanavaisia digitaalisia oppimisalustoja on olemassa.
 • Testataan ja harjoitellaan yhtä monikanavaista alustaa.

Ke 26.4.2023 klo 14.30 -16.30 Mobiililaite oppimisen tukena

 • Tutustutaan, miten puhelinta tai tablettia voi hyödyntää oppimisen tukena.

Ke 10.5.2023 klo 14.30-16.30 Päätöskerta

 • Mahdollisuus palata aiempiin asioihin ja harjoitella lisää.
 • Koulutuksen päättäminen ja yhteinen koonti.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntijat Riikka Marttinen ja Johanna Lyytikäinen.

Riikka on toimintaterapeutti (AMK), joka on perehtynyt ja jatkokouluttautunut eri käyttöjärjestelmien saavutettavuus- ja helppokäyttöominaisuuksien hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen tukena.

Johanna on opinto-ohjaaja ja aineenopettaja (FM). Hän on toiminut oppimisvalmentajana Joensuun seudun erilaisissa oppijoissa (2019-2022) ja hankkinut osaamista liittyen oppimisen digiapuvälineisiin ja niiden soveltamiseen.

RAHOITTAJA

”Erilaisena oppijana digiviidakossa – Oppimisen tuen digitaalisia välineitä opettajille”-hanketta rahoittaa Opetushallitus.