Siirry sisältöön

Tue toimintaamme – LAHJOITTAMALLA 

Erilaisten oppijoiden liiton tarkoituksena on erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen kaikissa ikäryhmissä. Erilaisilla oppijoilla tarkoitetaan ihmisiä, joilla on jokin oppimisvaikeus. 

Tavallisimpia oppimisvaikeuksia ovat lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä matematiikan, hahmottamisen ja keskittymisen vaikeus. Toimintamuotoja ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen, viestintä, jäsenyhdistysten ja muun paikallisen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukeminen, kouluttaminen, valtakunnallinen ohjaus ja neuvonta sekä kehittämishankkeet. 

Omana kokonaisuutenaan on oppimista sekä työtä ja arkea helpottavien apuvälineiden tunnettuuden ja käytön edistäminen tiedottamisen, yksilöllisen ohjauksen ja koulutuksen avulla. 

Jokainen lahjoitus auttaa 

Lahjoittamalla kerätyt varat käytetään oppimisvaikeuksia koskevan tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen yhteiskunnassa, vaikuttamistyöhön sekä kaikenikäisten erilaisten oppijoiden ja heidän läheistensä tukemiseen ohjauksen ja neuvonnan, koulutuksen, materiaalin tuottamisen sekä viestinnän keinoin. 

Varoja käytetään myös oppimisen ja työssä suoriutumisen apuvälineiden ja digitaalisten työkalujen sekä muiden tuen keinojen tunnettuuden ja käytön edistämiseen ammattilaisten, erityisesti opettajien ja ohjaajien, keskuudessa. 

Rahankeräyslupa 

Erilaisten oppijoiden liiton rahankeräyslupa (RA/2020/753) on voimassa 18.6.2020 alkaen. 

LAHJOITUSTILIMME 

Danske Bank

IBAN: FI05 8146 9710 1478 68
BIC/SWIFT-koodi: DABAFIHH 

Lahjoitusten yhteydessä pyydämme sinua käyttämään viitettä LAHJOITUS

Haluatko lahjoittaa Tsempparistipendin?

Palkitsemme keväisin Tsempparistipendillä peruskoululaisia, joilla on oppimisvaikeuksia ja jotka ovat osoittaneet erityistä yritteliäisyyttä ja sinnikkyyttä koulunkäynnissään. Haluamme tukea ja kannustaa oppilaita, joille oppiminen ja opiskelu on tavallista haastavampaa.

Keräämme stipendivarat Lahjoittamon kautta. Kun viisi henkilöä lahjoittaa 10 euroa, yksi yläkoululainen saa ansaitsemansa Tsempparistipendin. 25 euron lahjoitus kattaa alakoululaisen stipendin.

Jokainen lahjoitus on tärkeä ja on mukana huomioimassa sellaista lahjakkuutta, joka ei välttämättä näy perinteisenä koulumenestyksenä ja hyvinä arvosanoina.

Voit käydä lahjoittamassa täällä.

Lisätietoa: 
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Toiminnanjohtaja
Sarianna Reinikainen
sarianna.reinikainen(at)eoliitto.fi
044 300 9693 

Tietosuojaseloste

Erilaisten oppijoiden liiton lahjoittajien tiedot kerätään järjestön rekisteriin. Tarkempaa tietoa kerättyjen tietojen käytöstä saat tietosuojaselosteesta.