Siirry sisältöön

Vaikuttamistyö ja edunvalvonta

Vaikutamme ja teemme edunvalvontaa, jotta erilaisten oppijoiden oikeudet toteutuisivat ja tuki olisi saatavilla yhdenvertaisesti koko Suomessa.

Teemme kannanottoja ja annamme lausuntoja  eri hallinnonaloille ja päättäjille.  Tuomme keskusteluun oppimisvaikeuksien aiheuttamat haasteet ja kokemukset tuen saamisesta eri ikäryhmissä.  Pyrimme vaikuttamaan asenneilmapiiriin ja lisäämään tietoa oppimisvaikeuksista, jotta erilainen oppijuus ymmärrettäisiin myös voimavarana ja rikkautena.

Yhteistyö muiden järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa on keskeinen osa toimintaamme.

Vaikutamme näissä verkostoissa

Eduskunta: Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmä, koordinoija Sarianna Reinikainen
Jyväskylän ja Turun yliopistot: Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikkö (InterLearn) 2022–2029, Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä, jäsen Sarianna Reinikainen
Niilo Mäki Instituutti: Nuorten Hahmola -hanke, kehittäjä- ja ohjausryhmän jäsen Heli Turja
Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta: koordinoija ja sihteeri Sarianna Reinikainen, jäsen Riikka Marttinen

  • Oppimisvaikeudet työelämässä -työryhmä, pj ja siht. Sarianna Reinikainen
  • Korkeakoulutuksen saavutettavuus -työryhmä, pj ja siht. Sarianna Reinikainen                       

OKM & TEM: ELO-foorumi 2023–2028, jäsen Sarianna Reinikainen
OKM: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen sidosryhmäfoorumi, jäsen Riikka Marttinen
Oulun kaupunginkirjasto: AHAA! – kirjasto aikuisten lukutaidon tukena -hanke, ohjausryhmän jäsen Heli Turja
Saavutettavuuskirjasto Celia: johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Sarianna Reinikainen
Selkokeskus: Selkokielen neuvottelukunta, jäsen Heli Turja
SOSTE: Toiminnanjohtajien seura, jäsen Sarianna Reinikainen
Suomen CP-liitto: Voimavarana perhe -hanke, ohjausryhmän jäsen Heli Turja
Vates-säätiö: Pohjois-Pohjanmaan työhönvalmennuksen verkosto, jäsen Heli Turja
Winnova: Välitä!–Visa omtanke! -Round Table -asiantuntijaryhmä, jäsen Heli Turja

Olemme mukana myös näiden verkostojen työssä

Sosped-säätiö: Aikuisten inklusiivisen mediakasvatuksen verkosto, jäsen Riikka Marttinen
Rikoksettoman elämän tukisäätiö: Oppimisvalmennustyön OVA-verkosto, jäsenet Riikka Marttinen ja Heli Turja
Margit-verkosto, jäsen Riikka Marttinen
Metropolia-ammattikorkeakoulu: Digimetku-hanke, Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen -hanke, ohjausryhmän jäsen Riikka Marttinen
Suomen Lukiolaisten Liitto: Tutorverkosto, jäsen Riikka Marttinen

Erilaisten oppijoiden liitto ry kaksikymmentä vuotta 2021

Erilaisten oppijoiden liiton 20-vuotiskuva.