Tietoa oppimisvaikeuksista – Erilaisten oppijoiden liitto ry Siirry sisältöön

Tietoa oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä.

10-20 prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. 

Oppimisvaikeudet voivat tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä , motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä.

Tärkeää on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa. 

Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa.

Jos sinulla on jokin oppimisvaikeus tai läheiselläsi on, et ole yksin. 

Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet sekä vertaistuki auttavat selviytymään perheessä, päiväkodissa, koulussa, opinnoissa, työelämässä ja arjessa iästä riippumatta. 

Oppimisvaikeuden tunnistaminen

Voit vastata Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeuksien tunnistuslistaan, jossa on 22 kysymystä.
Kysymykset liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.
Vastaa kysymyksiin: Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Lue lisää oppimisvaikeuksista myös

Kuntoutussäätiön oppimisvaikeus.fi –sivustolta.
Niilo Mäki Instituutti nmi.fi 
Niilo Mäki Instituutti hahku.fi