Siirry sisältöön

Vaikuttamistyö ja edunvalvonta

Vaikutamme ja teemme edunvalvontaa, jotta erilaisten oppijoiden oikeudet toteutuisivat ja tuki olisi saatavilla yhdenvertaisesti koko Suomessa.

Teemme kannanottoja ja annamme lausuntoja  eri hallinnon aloille ja päättäjille.  Tuomme keskusteluun oppimisvaikeuksien aiheuttamat haasteet ja kokemukset tuen saamisesta eri ikäryhmissä.  Pyrimme vaikuttamaan asenneilmapiiriin ja lisäämään tietoa oppimisvaikeuksista, jotta erilainen oppijuus ymmärrettäisiin myös voimavarana ja rikkautena.

Yhteistyö muiden järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa on keskeinen osa toimintaamme.

Kannanotot 2019

Kannanotto 14.2.2019
Suomelle kansallinen koulutuksen tasa-arvo-ohjelma
Erilaisten oppijoiden liitto, Opetusalan Ammattijärjestö(OAJ), Suomen Kuntaliitto, Seta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Moniheli, Stadin osaamiskeskus, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Securitas ja Suomen Vanhempainliitto.

Lausunnot 2018

Lausunto 3.9.2018
Hallituksen esityksestä laiksi ylioppilastutkinnosta

Lausunto 7.8.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisesta tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetuasetuksen muuttamisesta

Lausunto 17.5.2018
Hallituksen esityksestä lukiolaiksi / HE 41/2018 vp Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle

Lausunto 7.3.2018
Ehdotuksesta uudeksi lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Lausunto 5.3.2018
Digituen toimintamalliehdotus, AUTA-hankkeen loppuraportti

Lausunto 28.2.2018
Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi

Kannanotot 2018

Kannanotto 24.10.2018
Vankien koulutukseen tulossa erityisopetuksen osalta heikennyksiä?
Kriminaalihuollon tukisäätiö, ADHD-liitto, Erilaisten oppijoiden liitto ry, OVA-verkosto

Kannanotto 12.10.2017
Selkokielen neuvottelukunnan kannanotto saavutettavuusdirektiivin valmistelutyöhön